Sweden - Uppsala: System quality assurance assessment and review services

Main activities: 
General public services
Type: 
Contract award notice
Type of contract: 
SUPPLIES
Market: 
SUPPLIES
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
Lowest price
Published: 
Friday, September 1, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 167-343496

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Upphandling och inköp Uppsala
212000-3005
Uppsala kommun, Kommunledningskontoret
Uppsala
753 75
Sweden
Contact person: HÃ¥kan Eriksson
Telephone: +46 761104236
E-mail: hakan.eriksson2@uppsala.se
NUTS code: SE121

Internet address(es):

Main address: https://www.uppsala.se/

I.2)

Joint procurement

I.4)

Type of the contracting authority
Regional or local authority

I.5)

Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Upphandling Kvalitetssäkring kommunala förskolan.

II.1.2)

Main CPV code
72225000

II.1.3)

Type of contract
Supplies

II.1.4)

Short description:

Kvalitetssäkring kommunala förskolan. Uppsala kommun söker ett verktyg för fortsatt arbete med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på 3 nivåer: nationell nivå, huvudmannanivå/verksamhetsnivå och enhetsnivå för att planera, följa upp och utveckla verksamheten i förskolan på huvudmannanivå och enhetsnivå. Inriktningen och målen för utbildningen i skollag och andra förskrifter ligger som grund med fokus på kunskaper, utveckling och lärande samt demokratiuppdraget. Arbetet ska dokumenteras. Arbetet ska utgå från såväl samhällsperspektiv, grupperspektiv som individperspektiv och fokusera på både resultat och processer och kvantitativa och kvalitativa faktorer.

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.1.7)

Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 5 000 000.00 SEK

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
72225000
85312110

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: SE121

II.2.4)

Description of the procurement:

Kvalitetssäkring kommunala förskolan. Uppsala kommun söker ett verktyg för fortsatt arbete med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på 3 nivåer: nationell nivå, huvudmannanivå/verksamhetsnivå och enhetsnivå för att planera, följa upp och utveckla verksamheten i förskolan på huvudmannanivå och enhetsnivå. Inriktningen och målen för utbildningen i skollag och andra förskrifter ligger som grund med fokus på kunskaper, utveckling och lärande samt demokratiuppdraget. Arbetet ska dokumenteras. Arbetet ska utgå från såväl samhällsperspektiv, grupperspektiv som individperspektiv och fokusera på både resultat och processer och kvantitativa och kvalitativa faktorer.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.8)

Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9)

Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Upphandling Kvalitetssäkring kommunala förskolan

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
30/08/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
Q-Steps Kvalitetssäkring AB
556609-6243
Vallgatan 9
Solna
170 67
Sweden
E-mail: susanne.leven@q-steps.se
NUTS code: SE121
The contractor is an SME: no

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 5 000 000.00 SEK
Total value of the contract/lot: 50 400.00 SEK

V.2.5)

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information:

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Förvaltningsrätten i Uppsala
Kungsgatan 49
Uppsala
753 21
Sweden
Telephone: +46 184316300
E-mail: forvaltningsratteniuppsala@dom.se
Fax: +46 18100034

Internet address:www.forvaltningsratteniuppsala.domstol.se

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
30/08/2017
Low Value Tender: