Sweden - Kävlinge: Guard services

Main activities: 
Housing and community amenities
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Wednesday, August 16, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 155-322087

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
KKB Fastigheter AB
556186-6673
Box 109
Kävlinge
244 22
Sweden
Contact person: Göran Lejermark
E-mail: Goran.Lejermark@fasticon.se
NUTS code: SE224

Internet address(es):

Main address: http://www.kkb.se

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afmzaiaoyo&GoTo=Docs
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afmzaiaoyo&GoTo=Tender

I.4)

Type of the contracting authority
Regional or local authority

I.5)

Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Jour och bevakning.

Reference number: 17/23

II.1.2)

Main CPV code
79713000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Entreprenaden omfattar:

— att tillhandhålla bemannad kundtjänst för mottagning av felanmälan och larm för akut avhjälpande underhåll, att ha egen personal i jour/beredskap för utförande av akut avhjälpande underhåll samt ha tillgång till andra mer specialiserade jourentreprenörer för utförande av tjänster inom tex Bygg, Lås, VVS, El m.m.

— felanmälan för akut avhjälpande åtgärder även under ordinarie arbetstid.

— bevakning och åtgärder samt utryckning och åtgärd vid inbrottslarm och driftlarm.

— att utanför och under ordinarie arbetstid administrera inbrottslarm och utföra skyddsarbetet.

— under jourtid, utanför ordinarie arbetstid verka som anläggningsskötare för brandlarm. Månads- och kvartalsprovning av brandlarm ska utföras ut.

— bevakning/- ronderingar av fastigheter/områden.

— ordningsvakter, personskyddsutbildade väktare.

II.1.5)

Estimated total value
Value excluding VAT: 10 000 000.00 SEK

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
31625200
45310000
45330000
79710000
79711000
79713000
98341130

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: SE224

II.2.4)

Description of the procurement:

Objektet omfattar KKB Fastigheter AB, KKL Fastigheter AB och Kävlinge kommuns vid varje tidpunkt befintliga fastighetsbestånd. Beställaren är ett kommunalt helägt bolag som äger och förvaltar fastigheter inom Kävlinge kommun med 2 458 lägenheter 29 000 m² lokaler och förvaltad lokalyta samhällsnyttiga fastigheter 110 000 m².

KKB sköter förvaltningen åt sitt systerbolag KKL som är ägare till kommunens samhällsnyttiga fastigheter. Fastighetsbeståndet består till största delen av verksamhetslokaler i form av skolor, förskolor och service- och omsorgsfastigheter. I beståndet finns även fritidslokaler i form av badanläggningar, sporthallar med mera.

Uppskattat behov av inköpta tjänster under avtalsperioden är ca 2-3 MSEK per år, varav bevakning/rondering ca 3 000 timmar/år och jourutryckningar bedöms till ca 800 ryck/år.

II.2.5)

Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 10 000 000.00 SEK

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/11/2017
End: 31/10/2020
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

2 förlängning/ar á 12 månader.

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Möjlighet till förlängning 1 + 1 + 1 år, tot 3 år.

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

III.1.2)

Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents

III.1.3)

Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.1)

Information about a particular profession

III.2.2)

Contract performance conditions:

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 12/09/2017
Local time: 23:59

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Swedish

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 11/01/2018

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 13/09/2017
Local time: 00:00

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Förvaltningsrätten
Malmö
Sweden

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
11/08/2017
Low Value Tender: