Netherlands - Amsterdam: Construction work

Main activities: 
General public services
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
WORKS
Market: 
WORKS
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Restricted procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Saturday, August 12, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 154-318484

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
12034981
Weesperstraat 430
Amsterdam
1018 DN
Netherlands
Contact person: Christine Smals
E-mail: C.Smals@amsterdam.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.ingenieursbureau.amsterdam.nl/

Address of the buyer profile: http://www.amsterdam.nl/ondernemen/inkoop-aanbesteden/

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/f74a0e36b7ed8cb3ea7ac3072d35a49c
Additional information can be obtained from another address:
TenderNed
Bezuidenhoutseweg 73
's-Gravenhage
2594 AC
Netherlands
Contact person: TenderNed
Telephone: +31 8008363376
E-mail: servicedesk@tenderned.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.tenderned.nl

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/f74a0e36b7ed8cb3ea7ac3072d35a49c
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
TenderNed
Bezuidenhoutseweg 73
's-Gravenhage
2594 AC
Netherlands
Contact person: TenderNed
Telephone: +31 8008363376
E-mail: servicedesk@tenderned.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.tenderned.nl

I.4)

Type of the contracting authority
Regional or local authority

I.5)

Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

AI 2017-0075 ontwerp, tijdelijke realisatie, onderhoud en beheer onzelfstandige wooneenheden Hoogte Kadijk 401 te Amsterdam.

Reference number: AI 2017-0075

II.1.2)

Main CPV code
45000000

II.1.3)

Type of contract
Works

II.1.4)

Short description:

Ontwerp, tijdelijke realisatie, onderhoud en beheer onzelfstandige wooneenheden Hoogte Kadijk 401 te Amsterdam.

II.1.5)

Estimated total value

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
70333000
70331000
45211100
45211000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: NL329
Main site or place of performance:

Amsterdam.

II.2.4)

Description of the procurement:

Naast het realiseren van minimaal 100 en maximaal 120 onzelfstandige wooneenheden zijn de onderstaande projectdoelstellingen van belang:

1. Opzetten en behouden van een woon community waarbij een maximale bijdrage geleverd wordt aan het ontstaan van sociale cohesie in het gebouw en in de nabije omgeving van het gebouw.

— Toelichting:

Het opzetten en hanteren/na laten leven van huisregels en het organiseren van activiteiten om de sociale cohesie binnen en buiten het gebouw te bevorderen zijn minimaal onderdeel van deze bijdrage. De wens van concessieverlener is dat er meer invulling aan deze doelstelling wordt gegeven dan hier geformuleerd. Daarbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld de volgende maatregelen/acties (niet limitatief):

— Nadenken over mogelijke bijdragen van ondernemers en omwonenden aan de woon community.

— Het beschikbaar stellen (tegen gereduceerd tarief) van een aantal eenheden ten behoeve van bewoners die vrijwilligerswerk binnen het gebouw kunnen doen of het aanstellen van een verbinder/huismeester.

— Ideeën over koppeling toekomstige bewoners aan de buurt.

Door de aanbesteder wordt groot belang gehecht aan het invullen van deze doelstelling. De concessiehouder wordt uitdrukkelijk uitgenodigd om zelf ideeën te bedenken en aan te dragen.

2. Realisatie van een optimale woonomgeving in het pand, waarbij gezorgd wordt voor maximale veiligheid voor de bewoners, zowel voor wat betreft technische als sociale aspecten. Zie het programma van eisen paragraaf 5 voor verdere toelichting.

3. Tijd als maatgevende doelstelling; zo snel mogelijk kunnen huisvesten van de bewoners binnen de gestelde eisen.

4. Het inrichten van de buitenplaats en de nabije omgeving van het gebouw in samenwerking met het stadsdeel, de bewoners en de omwonenden op een wijze dat deze maximaal bijdraagt aan het ontstaan van sociale cohesie.

5. Het minimaliseren van overlast tijdens de bouwwerkzaamheden voor omwonenden en weggebruikers. Hiertoe dient een BLVC-plan te worden opgesteld en overhandigd.

In het definitieve plan van aanpak dat in de gunningsfase moet worden overhandigd moet op bovenstaande projectdoelstellingen worden ingegaan alsmede op de wijze hoe deze doelstellingen gerealiseerd en gemeten worden.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: EMVI-kwaliteitscriterium / Weighting: 0
Price - Weighting: 0

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 04/12/2017
End: 30/11/2027
This contract is subject to renewal: no

II.2.9)

Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 5
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

— Criterium: selectiecriteria A en B.

— Subcriterium: selectiecriteria A.

— Subcriterium: selectiecriteria B.

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

N.v.t.

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

— Uniform Europees Aanbestedingsdocument.

III.1.2)

Economic and financial standing

III.1.3)

Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

— VCA**-certificaat.

— SCA procescertificaat asbestverwijdering (SC-530).

— BRL6000-00/AB/03/05/08 certificaat.

— Technische bekwaamheid; kerncompetenties.

— ISO 9001 certificaat.

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.2)

Contract performance conditions:

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Restricted procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/10/2017
Local time: 14:00

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 13/10/2017

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

VI.4)

Procedures for review

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures
Bemiddeling
Weesperstraat 430
Amsterdam
1018 DN
Netherlands
Telephone: +31 202511111
E-mail: Klachten.IB@amsterdam.nl

Internet address:http://www.amsterdam.nl/ingenieursbureau/

VI.4.3)

Review procedure

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Klachtencoördinator Ingenieursbureau
Weesperstraat 430
Amsterdam
1018 DN
Netherlands
Telephone: +31 202511111
E-mail: Klachten.IB@amsterdam.nl

Internet address:http://www.amsterdam.nl/ingenieursbureau/

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
09/08/2017
Low Value Tender: