Slovakia - Bojnice: Marketing services

Main activities: 
Other
Type: 
Additional information
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
Lowest price
Published: 
Saturday, August 12, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 154-320240

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2017/S 073-139675)

Section I: Contracting authority/entity

I.1)

Name and addresses
Ing. Ľuboš Babarík Well
33612145
Podzámocká
Bojnice
972 01
Slovakia
Contact person: Ing. Ľuboš Babarík
Telephone: +421 903803306
E-mail: babarik@velvet.sk
NUTS code: SK022

Internet address(es):

Main address: https://velvet.sk

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

„ARS Sidera Pulsat – Umenie klope na hviezdy“.

Reference number: 1/2017/EU

II.1.2)

Main CPV code
79342000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Ide o obstaranie nasledovného: nákup techniky, komplexné marketingové a organizačné služby, nákup licencie na riadenie výstav, programovanie 2 webov s e-shopmi a dodávky SW licencií všetko pre organizáciu 2 medzinárodných výstav vín, 4 verejných degustácií medailových vín z týchto výstav a 8 multimediálnych výtvarných výstav spojených s prezentáciami medailových vín. V rámci tejto zákazky ide o dodávku v 3 logických celkoch:

LC1/ SW platformy,

LC2/ HW pre zabezpečenie chodu a funkcionalít SW systémov, technicko-materiálové zabezpečenie projektu pre výstavy aj ostatné aktivity vrátanie služieb prevádzky, prepravy a skladovania,

LC3/ Organizačné práce – komplexné organizačné, servisné, personálne a produkčné náklady.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Section VI: Complementary information

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
09/08/2017

VI.6)

Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2017/S 073-139675

Section VII: Changes

VII.1)

Information to be changed or added

VII.1.2)

Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Instead of:
Date: 17/08/2017
Local time: 10:00
Read:
Date: 20/11/2017
Local time: 10:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Podmienky na otváranie ponúk
Instead of:
Date: 17/08/2017
Local time: 11:00
Read:
Date: 20/11/2017
Local time: 12:00

VII.2)

Other additional information:
Low Value Tender: