Poland - Poznań: Hire of aircraft with crew

Main activities: 
Education
Type: 
Contract award notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Friday, August 11, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 153-317490

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Politechnika Poznańska
pl. M. Skłodowskiej-Curie 5
Poznań
60-965
Poland
Contact person: Dr Jakub Ławniczak
Telephone: +48 616653538
E-mail: jakub.lawniczak@put.poznan.pl
Fax: +48 616653738
NUTS code: PL415

Internet address(es):

Main address: www.put.poznan.pl

I.2)

Joint procurement

I.4)

Type of the contracting authority
Body governed by public law

I.5)

Main activity
Education

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Przetarg nieograniczony na praktyczne szkolenie samolotowe i szybowcowe, wynajem samolotów, zapewnienie instruktorów szkolenia lotniczego, wynajem infrastruktury lotniskowej oraz obsługę statków po.

Reference number: AD/ZP/53/17

II.1.2)

Main CPV code
60424100

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Przetarg nieograniczony na praktyczne szkolenie samolotowe i szybowcowe, wynajem samolotów, zapewnienie instruktorów szkolenia lotniczego, wynajem infrastruktury lotniskowej oraz obsługę statków powietrznych.

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.1.7)

Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 4 772 217.00 PLN

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
60445000
70220000
79610000
80300000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Polska.

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest:

— wynajem statków powietrznych do szkolenia samolotowego;

— szkolenie samolotowe na urządzeniu treningowym [zapewnienie urządzenia treningowego do szkolenia samolotowego w szkoleniu zintegrowanym do licencji ATPL(A) oraz zapewnienie instruktorów w celu przeprowadzenia szkolenia samolotowego na urządzeniu treningowym w szkoleniu zintegrowanym do licencji ATPL(A)];

— zapewnienie personelu lotniczego (zapewnienie instruktorów w celu przeprowadzenia praktycznego szkolenia samolotowego, szkolenia szybowcowego i szkolenia w zakresie akrobacji szybowcowej);

— wynajem holi;

— zarządzanie ciągłą zdatnością do lotów statków powietrznych użytkowanych przez Zamawiającego, obsługa techniczna statków powietrznych użytkowanych przez Zamawiającego oraz wynajem infrastruktury technicznej lotnisk / lądowisk w celu przeprowadzenia: praktycznego szkolenia samolotowego, szybowcowego, w zakresie akrobacji szybowcowej,w pilotażu bezzałogowych statków powietrznych.

II.2.5)

Award criteria
Quality criterion - Name: Nalot na silniku oferowanych samolotów – dla Zadania 1 opisanego w Zał. A pkt. 2 / Weighting: 15 %
Quality criterion - Name: Nalot na silniku oferowanych samolotów – dla Zadania 2 opisanego w Zał. A pkt. 2 / Weighting: 15 %
Quality criterion - Name: Nalot na silniku oferowanych samolotów – dla Zadania 3 opisanego w Zał. A pkt. 2 / Weighting: 10 %
Price - Weighting: 60 %

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

4.3 Prawo opcji.

Zgodnie z art. 34 ust. 5 PZP Zamawiający przy realizacji przedmiotu umowy przewiduje wykorzystanie prawa opcji.

W związku z powyższym Zamawiający gwarantuje wykorzystanie usługi w liczbie godzin, sztuk, miesięcy zgodnie z tabelami zamieszczonymi poniżej:

1) Wynajem statków powietrznych (przedmiot zamówienia opisany w Zał. A do SIWZ pkt. 2)

Lp Nazwa usługi / Tytuł płatności Jednostka

miary Ilość

podstawowa Ilość

opcjonalna

1 2 3 4 5

1. Zadanie 1

Wynajem statków powietrznych

godz.

1043

3128

2. Zadanie 2

Wynajem statków powietrznych

godz.

231

693

3. Zadanie 3

Wynajem statków powietrznych

godz.

113

341

2) Szkolenie samolotowe na urządzeniu treningowym (przedmiot zamówienia opisany w Zał. A do SIWZ pkt. 3)

Lp Nazwa usługi / Tytuł płatności Jednostka

miary Ilość

podstawowa Ilość opcjonalna

1 2 3 4 5

1. Zadanie 1

Przeprowadzenie zajęć na symulatorze FNPT II – szkolenie VFR

godz.

63

189

2. Zadanie 2 pkt. a

Przeprowadzenie zajęć na symulatorze FNPT II – szkolenie IR/SE, IR/ME

godz.

462

1386

3. Zadanie 2 pkt b

Przeprowadzenie zajęć na symulatorze FNPT II MCC – szkolenie MCC

godz.

67

202

3) Personel lotniczy (przedmiot zamówienia opisany w Zał. A do SIWZ pkt. 1)

Lp Nazwa usługi / Tytuł płatności Jednostka

miary Ilość

podstawowa Ilość opcjonalna

1 2 3 4 5

1. Personel lotniczy do samolotu Zlin 242

godz.

281

843

2.

Personel lotniczy do samolotu Extra 330

godz.

34

102

3. Personel lotniczy – szkolenie szybowcowe do licencji SPL

godz.

68

136

4. Personel lotniczy – szkolenie w zakresie akrobacji szybowcowej

godz.

14

13

4) Hole (przedmiot zamówienia opisany w Zał. A do SIWZ pkt. 1)

Lp Nazwa usługi / Tytuł płatności Jednostka

miary Ilość

podstawowa Ilość opcjonalna

1 2 3 4 5

1.

Hole – wyciągarka – wysokość 200/300 m

szt.

220

380

2 Hole – samolot- wysokość 300 m

szt.

60

120

3. Hole – samolot- wysokość 600 m

szt.

100

188

4.

Hole – samolot – wysokość 1200 m

szt.

74

70

5) Zarządzanie Ciągłą Zdatnością do Lotu, obsługa techniczna statków powietrznych, wynajem infrastruktury lotnisk / lądowisk (przedmiot zamówienia opisany w Zał. A do SIWZ pkt. 4-6)

Lp Nazwa usługi / Tytuł płatności Jednostka

miary Ilość

podstawowa Ilość opcjonalna

1 2 3 4 5

1. Zarządzanie Ciągła Zdatnością do Lotu, obsługa techniczna statków powietrznych Zamawiającego, wynajem infrastruktury lotnisk /lądowisk

miesiąc

39

0

Zgodnie z powyższym prawo opcji obejmuje:

liczbę godzin najmu samolotów (przedmiot zamówienia opisany w zał. A pkt. 2 do SIWZ),

liczbę godzin szkolenia na urządzeniu treningowym (przedmiot zamówienia opisany w zał. A pkt. 3 do SIWZ),

liczbę godzin praktycznego szkolenia samolotowego,

liczbę godzin praktycznego szkolenia szybowcowego do licencji SPL

liczbę godzin praktycznego szkolenia w zakresie akrobacji szybowcowej

odpowiednio do przebiegu i czasu trwania procesu kształcenia poszczególnych studentów oraz ich liczby na roku, czyli ilości zrealizowanych godzin w czasie świadczenia usługi.

liczbę holi w przypadku nie zrealizowania planowanego nalotu.

W przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego prawa opcji, Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. Zapłata zostanie dokonana za faktycznie wykonaną usługę.

Formularz cenowy zawiera elementy cenotwórcze dla maksymalnej liczby studentów.

Do wyceny należy przyjąć wariant maksimum określony w załączniku C.

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 118-237163

IV.2.8)

Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9)

Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
03/08/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
AEROKLUB POZNAŃSKI im. Wandy Modlibowskiej; Lotnisko – Kobylnica
Kobylnica
62-006
Poland
NUTS code: PL418
The contractor is an SME: yes

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 4 796 747.97 PLN
Total value of the contract/lot: 4 772 217.00 PLN

V.2.5)

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information:

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Poland

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
10/08/2017
Low Value Tender: