Hungary - Budapest: Deposit services

Main activities: 
Recreation, culture and religion
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Restricted procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Thursday, August 3, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 147-304608

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Iparművészeti Múzeum
AK16587
Üllői út 33–37.
Budapest
1091
Hungary
Contact person: Együd Tamás
Telephone: +36 14565152
E-mail: egyud.tamas@imm.hu
Fax: +36 12175838
NUTS code: HU110

Internet address(es):

Main address: http://www.imm.hu

Address of the buyer profile: http://www.imm.hu

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://vanin.hu/cikk/50/imm_szlb.html
Additional information can be obtained from another address:
VANIN Vezetési Tanácsadó Kft.
Érmelléki utca 9. II/2.
Budapest
1026
Hungary
Contact person: dr. Kászoni-Habi Ildikó
Telephone: +36 12251585
E-mail: ildiko.kaszoni@vaninmc.com
Fax: +36 12251585
NUTS code: HU110

Internet address(es):

Main address: http://www.imm.hu

Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
VANIN Vezetési Tanácsadó Kft.
Érmelléki utca 9. II/2.
Budapest
1026
Hungary
Contact person: dr. Kászoni-Habi Ildikó
Telephone: +36 12251585
E-mail: ildiko.kaszoni@vaninmc.com
Fax: +36 12251585
NUTS code: HU110

Internet address(es):

Main address: http://www.imm.hu

I.4)

Type of the contracting authority
Other type: múzeum, költségvetési szerv

I.5)

Main activity
Recreation, culture and religion

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Vállalkozási-, Szállítmányozási-, Letéti megőrzési és Bérleti szerződés az Iparművészeti Múzeum (IMM) épületének rekonstrukciója idejére a múzeumi műtárgyak elhelyezésének, illetve a múzeumi szervezet.

II.1.2)

Main CPV code
66112000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Vállalkozási-, Szállítmányozási-, Letéti megőrzési és Bérleti szerződés az Iparművészeti Múzeum (IMM) épületének rekonstrukciója idejére a műtárgyak elhelyezésének, illetve a múzeumi szervezet működésének biztosítása céljából.

II.1.5)

Estimated total value
Value excluding VAT: 1.00 HUF

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
66112000
60000000
79920000
63120000
92521200
70130000
70310000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: HU110
Main site or place of performance:

Magyarország, 1091 Budapest, Üllői út 33-37.

II.2.4)

Description of the procurement:

Az IMM vagyonkezelésében, vagy bármely más jogcímen (pl. letét, tartós letét, kölcsön, stb.) őrizetében lévő kulturális javak, azaz a múzeum leltárában szereplő az IMM épületében elhelyezett valamennyi műalkotás (a továbbiakban: „műtárgyak”), ill. a múzeumi szervezet elhelyezésének biztosítása az IMM épületének rekonstrukciója idejére:

A. műtárgyak szállításra és letéti tárolási-megőrzésre(azaz letéti raktározásra)előkészítése, csomagolása, oda- (megőrzési helyre), és vissza- (IMM épületébe) szállítása (együttesen szállítmányozás), a nyertes ajánlattevő által elkészített, ajánlatkérővel egyeztetett, ütemezés, szállítási- és raktározási- terv szerint;

B. forgalomtechnikai terv készítése,engedélyeztetése,költségek viselésével;

C. a felsorolt célok biztosítására az előírt méretű területeket magába foglaló helyiség, vagy ezeket összességében tartalmazó helyiségek, rendelkezésre bocsátása, és ezekben előírtak szerinti letéti raktározási ill. bérleti szolgáltatás nyújtása:

a. min 2 260m2 nagy belmagasságú (min.3,70 m), szigorú műtárgyvédelmi elvárások szerint beállítható hőmérsékletű és páratartalmú, múzeumi standard szerinti terület letéti raktározás céljára;

b. min3 401m2 normál belmagasságú (min.2,60 m), szigorú műtárgyvédelmi elvárások szerint beállítható hőmérsékletű és páratartalmú, múzeumi standard szerinti terület letéti raktározás céljára;

c. min2 489m2 normál (min.2,60 m) belmagasságú terület irodák és egyéb használat céljára, bérlet keretében.

A területek közvetlen beltéri összeköttetése biztonsági okból nélkülözhetetlen: a műtárgyak a felügyelt területet nem hagyhatják el;

D. teljesítéshez szükséges technikai felszerelések, eszközök, berendezések, személyzet biztosítása;

E. a teljesítés irányítása, és ehhez szükséges kulcsszemélyzet – szállítmányozás irányításához: 8 fő műtárgy kezelő technikus/műtárgycsomagoló és 2 fő műtárgyszállítási/szervezői/koordinátori gyakorlattal bíró -M3) alk. felt. szerinti- szakember;letéti raktározás szakmai ellenőrzésére,ill. a kiadás/átadás-átvétel biztosítására: (munkaidőben, előre egyeztetett időpontokban, 320 óra/hó mértékben)2 fő műtárgykezelő technikus – biztosítása. (A szállítmányozáshoz, ill. a letéti raktározáshoz előírtak teljesíthetők ugyanazon szakemberrel, ha az előírtaknak megfelel.)Ajánlatkérő a Kbt. 65.§(10) bek.alapján előírja, hogy ezen pont szerinti alapvető fontosságú feladatot, maga az ajánlattevő, vagy-közös ajánlattétel esetén – a közös ajánlattevők egyike, kell,hogy teljesítse.

Szállítmányozás és letéti raktározás mennyisége:50 240 db specifikáció szerinti műtárgy-csomag, melyekben:

— Ötvös osztályhoz tartozó több mint 12 000,

— Textil osztályhoz tartozó több mint 20 000 (ezen belül több nagyméretű, mely műtárgyvédelmi okok miatt csak a hosszabbik oldalára hengerelve szálítható, tárolható – pl. a 3. leltári számmal szereplő 52,8168 m2 méretű szőnyeg),

— Bútor osztályhoz tartozó több mint 4 000,

— Kerámia osztályhoz tartozó (pl. kőgyag/cserép/porcelán)több mint 21 000,

— Kis gyűjteményekhez tartozó több mint 3 800, azaz több mint 62 000 leltári számú tételként nyilvántartott, nagy értékű – pl.: 52 2801.1. leltári számmal szereplő, 1 540 000 000 HUF biztosítási értékű – műtárgyat érint. (Az egyes leltári számok szerinti tételekben egy vagy több darab műtárgy szerepel.)

Folytatás a VI.4.3 pontban.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: 2.Az M3.1) alk.felt. igazolására bemutatott(8 fő)személyi állomány, alk. igazolására bemutatotton felüli,szakmai tapasztalata: / Weighting: 20
Price - Weighting: 80

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 1.00 HUF

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 09/01/2018
End: 31/03/2019
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Max.2-szer – az eredeti, ill. a már meghosszabbított befejezési időponttól további – max.12-12 hónappal (azonos tartalommal és feltételekkel, ill. a díjak hosszabbításonként egyszer hivatalos inflációs ráta mértékével megegyező korrekció mellett). Az ajánlatkérő a szerződés meghosszabbítására vonatkozó szándékát a lejárat előtt legalább 6 hónappal jelzi nyertes ajánlattevő felé.

II.2.9)

Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 99
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

A kiadóhivatal gyakorlata miatt szükséges jelen pont kitöltése, ajánlatkérő nem kívánja korlátozni a részvételre jelentkezők számát. A feltüntetett szám kizárólag technikai szám.

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Ajánlati ár értékelési alszempontok:

1.1. Szállítmányozás1 (műtárgyak tárolási helyre szállítmányozása) vállalkozói díja (nettó Ft) / 20:

1.2. min. 5661 m2 területen letéti raktározás díja (nettó Ft/hó) / 30;

1.3. min. 2489 m2 terület bérleti díja (nettó Ft/hó) / 20.

1.4. Szállítmányozás2 (műtárgyak visszaszállítmányozása) vállalkozói díja (nettó Ft) / 10.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

A kizáró okok felsorolása:

1. az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennáll a Kbt. 62.§ (1) bekezdésben foglalt kizáró feltételek valamelyike;

2. az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró ok fennáll.

Az igazolási módok felsorolása, rövid ismertetése:

Az részvételre jelentkezőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról – továbbiakban Kormányrendelet) 1. § és a II. Fejezet 2-7.§-nak megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben be kell nyújtani arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kormányrendelet III. Fejezet 8.és 10.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá, továbbá nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, és ha igen, úgy csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

A Kormányrendelet III. Fejezet 8-16.§-ban feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett Fejezetekben nem említett, a kizáró okok hiányát vagy a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.

A Kormányrendelet III. Fejezet 8-16.§-ban említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

Ajánlatkérő a kizáró okok tekintetében, a Kbt. 69.§(4) szerinti felhívására benyújtandó dokumentumok esetében, a részvételi felhívás feladásánál nem régebbi keltezésű igazolásokat, nyilatkozatokat fogad el.

III.1.2)

Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

A gazdasági szereplőnek az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával, kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Az ajánlatkérő kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását (Kormányrendelet 2.§(5) bek.), az alkalmassági követelményeket fel kell tüntetni a formanyomtatványban. (Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 62.§(1) bek. i) pontra is.)

Ajánlatkérő előírása a Kbt. 69.§ szerinti igazolási módra vonatkozóan:

P1) Benyújtandó a részvételre jelentkező nyilatkozata a jelen felhívás feladását megelőzően mérlegfordulónappal lezárt 3 üzleti évben közbeszerzés tárgyából (műalkotás szállítás és/vagy szállítmányozás és műalkotás raktározás és/vagy letéti tárolás összesen) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről. (Kbt.65.§(1) bek. a)pont,65.§(5)bek., Kormányrendelet 19.§(1) bek. c)pont).

Ha a gazdasági szereplő a fentiekben előírt iratokkal, adatokkal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolása során a Kormányrendelet 19.§(3) bek. szerint járhat el.

A fent előírt igazolások a Kormányrendelet 19.§(7) bek-nek megfelelőn, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek ajánlatkérő a jegyzék szerinti igazolást elfogadja a 19.§(1) bek. szerinti igazolási módok helyett.

Amennyiben az előírt alkalmassági feltételnek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az előzőek szerint előírt igazolási módon túl, a Kbt. 65.§(7)-(8) bek. szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az ajánlatban. Továbbá a gazdasági szereplő köteles az adott – általa igazolandó – alkalmassági feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni. (Kbt. 67.§ (3) bek.).

Minimum level(s) of standards possibly required:

P1) Alkalmas a részvételre jelentkező, ha legfeljebb a jelen felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre visszamenőleg – vagy, ha később jött létre, akkor azóta – közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből (műalkotás szállítás és/vagy szállítmányozás és műalkotás raktározás és/vagy letéti tárolás szolgáltatásokból) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen elérte 200 000 000 HUF-t.

Alanyi kör:

III.1.2./P1) pontban meghatározott követelménynek közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. (Kbt. 65.§(6) bek.).

A gazdasági szereplők közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági feltételt igazolásában részt vesz.

Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek körében a műtárgy alatt a múzeumi leltárkönyvben szereplő műalkotást, műalkotás alatt pedig a művészeti értékkel bíró tárgyat ért.

Az előírt alkalmassági feltételnek részvételre jelentkező más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 65.§(7)-(8) és (11) bek.).

III.1.3)

Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

A gazdasági szereplőnek az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával, kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Az ajánlatkérő kéri a formanyomt. IV. részében szereplő részletes információk megadását (Korm.rend. 2.§(5)), az alkalmassági követelményeket fel kell tüntetni a formanyomtatványban. (Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.62.§(1) i)-re is)

Ajánlatkérő előírása a Kbt. 69.§ szerinti igazolási módra vonatkozóan:

M1) Benyújtandó a gazdasági szereplő nyilatkozata, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolás a jelen felhívás feladásától (VI.5.) visszafelé számított hat évben (72 hónapban) teljesített (a vizsgált időszakban befejezett (lezárt, illetve leigazolt),de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett) legjelentősebb szerződései ismertetéséről. Az igazolásnak tartalmaznia kell a jogszabályban előírtakon(a teljesítés megkezdésének és befejezésének ideje, a szerződést kötő másik fél, a korábbi teljesítés tárgya, mennyisége vagy az ellenszolgáltatás összege,továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e) túl az alkalmassági feltételnek való megfeleltetéshez esetlegesen szükséges további adatokat is. Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. (Kbt.65.§ (1)b), Korm.rend.21.§(3)a),(3a)b),21/A.§ és 22.§(1)-(2),(3a)-(5))

M2) és M4)Benyújtandó a gazdasági szereplő nyilatkozata a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírásáról(bemutatásáról)az alkalmassági feltételnek való megfeleltetéshez szükséges tartalommal: a szolgáltatás keretében megajánlott helyiségek, illetve szállító eszközök, és ezek műszaki adatainak bemutatása, igazolása(forgalmi engedély, műszaki specifikáció, jármű fényképei, illetve tulajdoni lap, nem saját tulajdon esetén a rendelkezésre állás igazolása). (Kbt. 65.§(1) b), Korm.rend. 21.§(3) i))

M3) Benyújtandók az alkalmassági feltétel igazolására a szakemberek végzettségét vagy képzettségét, szakmai tapasztalatát igazoló dokumentumok:

— a végzettség, ill. képzettség igazolásához – ahol erre vonatkozó feltétel előírásra került – az azt igazoló dokumentum másolata;

— a szakmai tapasztalat (gyakorlat) ismertetéséhez – ahol erre vonatkozó feltétel előírásra került – az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapításához, és ellenőrizhetőségéhez szükséges részletezettségű, a szakember által aláírt, szakmai önéletrajz.

Csatolandó valamennyi bemutatott szakember rendelkezésre állási nyilatkozata is.

(Kbt.65.§(1)b),Korm. rend. 21.§(3)b))

A fent előírt igazolások a Korm.rend.24.§(1)-nek megfelelőn az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek, ajánlatkérő a jegyzék szerinti igazolást elfogadja a 21.§(1) szerinti igazolási módok helyett.

Amennyiben részvételre jelentkező az előírt alkalmassági feltételnek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, a jelentkezésben csatolandók a Kbt. 65.§(7) szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is. Továbbá a gazdasági szereplő köteles az adott-általa igazolandó- alkalmassági feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni. (Kbt. 67.§ (3)). Ajánlatkérő a Kbt.65.§(10)bek. alapján a II.2.4)p-ban előírta, hogy szállítmányozás, és letéti raktározás ideje alatt a teljesítés irányítását, és ehhez szükséges kulcsszemélyzet biztosítását, mint alapvető fontosságú feladatot, maga az ajánlattevő vagy-közös ajánlattétel esetén-a közös ajánlattevők egyike kell, hogy végezze. Így e feladatokat nem végezheti alvállalkozó, az ezekre vonatkozó III.1.3)/M1.1., M1.2, M1.4 követelmény és M3.1, M3.2. szerinti szakemberek igazolása során,a Kbt.65.§(7)bek-től eltérően, nem támaszkodhat a részvételre jelentkező más szervezet kapacitására.

Minimum level(s) of standards possibly required:

M1) Alkalmas a részvételre jelentkező, ha rendelkezik jelen felhívás feladásától (VI.5. pont) visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) teljesített (a vizsgált időszakban befejezett (lezárt, illetve leigazolt), de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett), az alábbi előírásoknak és szerződésnek megfelelő teljesítésekkel:

M1.1) 1 db, műalkotás(ok) min 12 hónapos folyamatos raktározása (és/vagy letéti tárolása), min: 2 000 db mértékben;

M1.2) 1 db, kőagyag és/vagy kemény cserép és/vagy porcelán műtárgy(ak) szállítása és raktározása (és/vagy szállítása és letéti tárolása) min: 150 db mértékben;

M1.3) 1 db, textil alapú műalkotás(ok) könnyített fém hengeren szállítása, mely tartalmazott min 1 db min 4,5m x min 7m méretű könnyített fém hengeren szállított tételt;

M1.4) 1 db, műalkotás(ok) min 1 hónapos raktározása (és/vagy letéti tárolása), mely tartalmazott min 1 db min 1 000 000 000 HUF egyedi könyvszerinti vagy biztosítási értéket elérő tételt is.

M2) Alkalmas a részvételre jelentkező, ha a teljesítés helyszínén rendelkezésre állnak, összesen min. 2 260m2 nagy belmagasságú (minimum 3,70 m) és min. 5 890m2 normál belmagasságú (minimum 2,60 m) méretű területeket

— magába foglaló helyiség, vagy

— magukba foglaló helyiségek, melyek között közvetlen, beltéri öszeköttetés biztosított.

Továbbá, az ingatlan – melyen a nevezett helyiség(ek) áll(nak):

— bejárata Budapest közigazgatási határain belüli tömegközlekedéssel (BKK és/vagy Hév és/vagy Volán és/vagy MÁV menetrendszerű járatokkal), maximum 1000 méteren belül található megállón keresztül, reggeli (7.30-9.00) és esti csúcsidőben (16:30-18.00) legalább 15 perces járatsűrűséggel elérhető;

— zárt, őrzött, össztömeg-korlátozás nélkül megközelíthető.

M3) Alkalmas a részvételre jelentkező, ha bevonásra kerülő szakemberei körében rendelkezik:

M3.1) 8 fő szakemberrel, akik:

— részt vettek, műtárgy kezelőként vagy technikusként vagy műtárgycsomagolóként,

— szakemberenként legalább 1db – legalább 100db leltári számú raktári vagy kiállított tételt magába foglaló – műtárgy szállítmányozási projektben, mely projekt műtárgy csomagolási feladatokat is tartalmazott;

M3.2) 2 fő szakemberrel, akik:

— részt vettek szállítási- vagy szállítmányozási-, -szervező, vagy -koordinátor munkakörben,

— szakemberenként legalább 1db – legalább 100db leltári számú, raktári, vagy kiállított tételt magába foglaló – műtárgy szállítási vagy szállítmányozási projektben.

M4) Alkalmas a részvételre jelentkező, ha bevonásra kerülő szállítójárművek körében rendelkezik legalább 6 db, műalkotás/műtárgy szállításra használt, légrugós, gps nyomkövetővel, távfelügyeleti rendszerrel, riasztóval,és füstjelzővel, hűthető és fűthető, szigetelt, kárpitozott raktérrel, és min 3 személyes utastérrel, és max 13 m teljes hosszúsággal rendelkező tehergépjárművel, amik közül min:

— 1 db min 2,5 t terhelhetőségű emelőhátfalú,

— 1 db min 2,5 m hosszúságú emelőhátfalú,

— 1 db emelőhátfalú, és min 8 m hosszúságú rakterű,

— 2 db emelőhátfalú, és min 2,6 m magasságú rakterű,

— 1 db min 10 t terhelhetőségű,

— 4 db min 2,3 m raktérhosszúságú, de max 3,5t össztömegű.

Alanyi kör:

M1)-M4): közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65.§(6)bek.).

M1): még lezáratlan szerződés alapján történő teljesítés is elfogadott, ha az ebből már leigazolt teljesítés megfelel az előírásnak. Egy referencia több feltételhez is bemutatható.

M2) A feltétel teljesíthető több, tetszőleges számú helyiséggel, feltéve, hogy az azok közötti kapcsolat az előírtak szerint biztosított. A tömegközlekedési megállóra vonatkozó feltétel a centrum-ingatlan és az ingatlan-centrum viszonylatban is teljesítendő. A megközelíthetőségre vonatkozó elvárás az IMM központi épülete és a nevezett ingatlan bejárata közötti, legalább egy, szállításra igénybe vehető, útvonalra értendő. Bejárat alatt az ajánlattevő által felajánlásra kerülő azon bejárat értendő, mely az ajánlatkérő által igénybevételre tud kerülni majd az egyes helységek használatához.

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.1)

Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession
Reference to the relevant law, regulation or administrative provision:

Jelen pont kizárólag a hirdetmény jelen szöveges részének alkalmazhatósága okán, technikai jelleggel került jelölésre, a jelöléssel érintett előírást ajánlatkérő nem alkalmazza. (Azaz a szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) nincs kötve.)

Folytatás a III.1.3 ponthoz:

M3): az előírt létszámkövetelménynek megfelelő számú szakemberrel igazolandó: ugyanazon szakember csak egy feltételnek való megfeleléshez nevezhető meg. Az alkalmassági feltételek körében: műtárgy = múzeumi leltárkönyvben szereplő műalkotás; műalkotás = művészeti értékkel bíró tárgy; helyiség = épületnek elkülönített része, melyet részvételre jelentkező jelen beszerzés szerinti célok biztosítására bocsát rendelkezésre. Az előírt alkalmassági feltételnek részvételre jelentkező más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a Kbt. 65.§(7),(9),(10) és (11) szerinti rendelkezések mellett. A gazdasági szereplők közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági feltétel igazolásában részt vesz.

III.2.2)

Contract performance conditions:

A szerződés biztosítékai: Késedelmi kötbér, Hibás teljesítési kötbér, Meghiúsulási kötbér, (Ptk.6:186.§(1)), Előleg visszafizetési (előleg mértékével egyező) biztosíték (Kbt.134.§(6)a) szerint).

Az ellenszolgáltatás teljesítése: Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a HUF. Az ajánlatkérő a Kbt. 135.§ (1) és (5)-(6) bekezdése alapján a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdés szerint fizeti meg az ellenértéket, a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint. A kifizetések során az adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII. tv. 36/A. § foglaltak szerint kell eljárni. Ajánlatkérő előleg (legfeljebb 10 %) igénybevételének lehetőségét a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján biztosítja a Közbeszerzési dokumentumokban rendelkezésre bocsátásra kerülő szerződéstervezet szerint.

A finanszírozás, illetve a szerződést biztosító mellékkötelezettségek rendszerét – alkalmazási körét és szabályait – az ajánlattételi szakaszban kiadásra kerülő szerződés tervezet tartalmazza majd.

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Restricted procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/09/2017
Local time: 11:00

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 03/11/2017

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows
Electronic payment will be used

VI.3)

Additional information:

1. Felhívás IV.2.6 p. esetében két hónap alatt ajánlatkérő 60 napot ért tekintettel a Kbt.84.§ (2)bek-re.

2. Jelen felhívás terjedelmi okokból nem tartalmaz minden előírást, ezért tartalma a közbeszerzési dokumentumokkal együttesen értelmezendő.

3. Bontás 2017/09/15 11.00, 1026 Budapest, Érmelléki utca 9.II/2.tárgyalóban, részt venni a Kbt.68.§(3) szerinti szervezetek/személyek jogosultak.

4. A részekre történő jelentkezés nem biztosított, mert a közbeszerzés tárgya egy olyan komplex szolgáltatás megrendelése, amelyet a hatékony és felelős gazdálkodás elve, ill. biztonsági és kárveszély-viselési, felelősségi szempontok alapján egy gazdasági szereplő tud a leggazdaságosabban, legbiztonságosabban teljesíteni. (Kbt.61.§(4)).

5. Közös részvételre jelentkezés esetén projekttársaság létrehozása Kbt.35.§(8) alapján: nem megengedett és nem megkövetelt.

6. Részvételi jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás nem kerül elrendelésre.

7. Értékelés:

Pontszám: 0-10-ig; 1.:relatív,fordított arányosítás; 2. AzM3.1)alk.felt. igazolására bemutatott(8 fő)személyi állomány,alk. igazolására bemutatotton felüli,szakmai tapasztalata: múzeumi költöztetésben(szállításban és/vagy csomagolásban)szerzett tapasztalata összesen(db projekt):relatív,egyenes arányosítás (Kbt.77.§(1):legkedvezőtlenebb:0db; legkedvezőbb:10db).

Ajánlatkérő „múzeumi költöztetésben (szállításban és/vagy csomagolásban) szerzett tapasztalat” körében azokat a projekteket értékeli, melyek múzeumi leltárkönyvben szereplő raktározott és/vagy kiállított műtárgyállomány (min100db) költöztetésre (csomagolásra és más épületbe történő átszállítására) vonatkoztak, és amelyben a nevezett szakember a csomagolásban és/vagy a szállításban ténylegesen részt. Olyan esetekben ahol oda-vissza történt a költöztetés, ezek külön-külön projektként kerülnek értékelésre. Az értékelés részletes ismertetése az ajánlati szakaszban a közbeszerzési dokumentumokban kerül kiadásra.

8. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a Kbt. 66.§ (4)bek. szerinti nyilatkozatot. A jelentkezések elvárt tartalmával,benyújtásával,átszámítással,fordítással igazolási módokkal, aláírással, az ellenőrzés tűrésével kapcsolatos további előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

9. Meg kell jelölni/adni:

— közbeszerzésnek azt a részét/részeit, amelyhez alvállalkozót kíván igénybe venni (Kbt.66.§(6) a)),

— a már ismert alvállalkozókat (Kbt.66.§(6)b)).

Felhívjuk a figyelmet a Kbt.138.§(2)-(4) bek-re.

10. A Kormányrendelet 30.§(4) szerinti tájékoztatás: pénzügyi, gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmasság feltételei és igazolása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest (III.1.2) P1, III.1.3)M1)-M5) esetében) szigorúbban került megállapításra.

11. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén legalább az egyik közös ajánlattevő) rendelkezzen jelen szerződés időtartamával megegyező érvényességi idejű, legalább 1 500 000 000 HUF/év és 500 000 000 HUF/káresemény értékű, műtárgy szállítási és tárolási biztosítás (Műtárgybiztosítás) meglétére vonatkozó igazolással. Amennyiben nyertes ajánlattevő a szerződéskötéskor nem rendelkezik a fentebb előírt igazolásokkal, azt az ajánlatkérő a szerződéskötéstől való visszalépésként értelmezi, és a Kbt. 131.§(4)szerint jár el.

12. Műtárgyak szállítmányozása alatt a következőt érti ajánlatkérő: a műtárgyak szállításra előkészítése, csomagolása, szállítása, ahol műtárgy a múzeumi leltárkönyvben szereplő műalkotás.

13. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához nem kötött.

14. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt – a Kbt.69.§(6)ban foglaltakra is tekintettel – a Kbt.79.§(2) szerinti összegezésben megjelölte.

Folytatás a VI.4.3 pontban.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungary
Telephone: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Kbt.148. § szerint.

Folytatás a II.2.4 ponthoz: Tervezett ütemezés:

1. szerződéskötést követő 3 héten belül: ütemezés szerinti első ládákat szállításra kész állapotba kell hozni;

2. szerződéskötést követő 1 hónapon belül: minimum 300 nm letéti raktározásra megajánlott terület használatbavétele és az ideszállítás megkezdése, meg kell, hogy történjen;

3. a szerződéskötést követő 2 hónapon belül: további letéti raktározási terület rendelkezésre kell, hogy álljon, és itt az előírásoknak megfelelő kialakítás, majd az ideszállítás meg kell, hogy kezdődjön;

4. a szerződéskötéstől számított 3 hónapon belül: további területek rendelkezésre bocsátása és itt az előírásoknak megfelelő kialakítás meg kell, hogy kezdődjön;

5. visszaszállításra a rekonstrukciós munkák befejezésének függvényben, illetve ütemében kerül sor, legkésőbb 31.3.2019-ig.

A forgalomtechnikai terv engedélyezésének elhúzódása esetén a 2-3. pontban szállításra vonatkozóan előírt határidőket a forgalomtechnikai engedély hatálybalépésétől kell számítani.

A teljesítendő feladat ismertetését a kiadásra kerülő műszaki leírás tartalmazza.

Folytatás a VI.3. ponthoz:

15. Ajánlatkérő Kbt.39.§(2)d) szerint jelzi: az ajánlati szakaszban rendelkezésre bocsátásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban elkülönített tartalom (Műszaki leírás egyes fejezetei) biztonsági okból bizalmas jellegűek, így a gazdasági szereplők széles körében rendelkezésére álló elektronikus kapcsolattartási forma alkalmazásával a megfelelő védelem nem biztosítható, ezért az ajálati szakaszba jutó (érvényes részvételi jelentkezést benyújtó) gazdasági szereplők részére ezen tartalmakat az elektronikus úttól eltérő módon (kizárólag az ajánlattételi felhívással egyidejűleg, elektronikusan, közvetlenül megküldés útján) fogja a gazdasági szereplők rendelkezésére bocsátani.

16. Kiegészítő tájékoztatás kérhető a Kbt.56.§(1) szerint, melyre válasz a Kbt.56.§(2)-(5) szerint.

17. A Kbt.75.§(2)e)pont nem kerül alkalmazásra.

18. Valamennyi órában megadott határidő magyar helyi idő (CET) szerint értendő. A II.2.7) pontja szerinti kezdési időpont – a közbeszerzési eljárás lebonyolításának időszükségletétől függően – a megadott időponttól (dátumtól) eltérhet, mely körülmény nem érinti a szerződés befejezésére feltüntetett időpont (dátum) megváltozását.

19. A II.1.5, II.2.6, II.2.9 pontokban lévő adat technikai szám, kötelező kitöltés miatt.

20. Ajánlatkérő a Kbt.98.§(3) szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat: az intézményi tevékenység elhelyezésének biztosításával összefüggésben az IMM épületében az intézményi működést biztosító helyiségekben található, az IMM vagyonkezelésében, őrizetében lévő ingóságok, közte nagy számban kulturális értékkel bíró javak, összességének vagy egy részének bérleti helyre történő szállítása előkészítésére és/vagy csomagolására és/vagy elszállítására, illetve ezen javak összességének vagy egy részének visszaszállítására, a nyertes ajánlattevő által a jelen szerződés szerinti szállítmányozási feladathoz igazítottan elkészített, ajánlatkérővel egyeztetett, ütemezésnek és szállítási tervnek megfelelően, jelen felhívásban (III.2.2) szereplő szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek alkalmazása mellett. (Jelen kiírás időpontjában ezen tevékenységre vonatkozóan az ajánlatkérő saját erőforrásaiban gondolkodik, de fenntartja a lehetőségét, hogy – az egységes felelősségi- biztonsági- és kárveszély-viselési kör biztosítása érdekében – ezen feladattal részben vagy egészben nyertes ajánlattevővel kössön szerződést.)

21. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: dr. Kászoni-Habi Ildikó, lajstromsz.: 00242.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungary
Telephone: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
02/08/2017
Low Value Tender: