Poland - Józefów: Wastewater treatment plant construction work

Watch this tender

Miasto Józefów, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, Urząd Miasta Józefowa, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów, For the attention of: Małgorzata Fiedukowicz, Józefów 05-420, Poland. Telephone: +48 227790039. Fax: +48 227895102. E-mail: m.fiedukowicz@jozefow.pl

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 31.5.2017, 2017/S 103-206271)

RE:
CPV:45252127, 45231300, 45252130, 45231400, 45223000, 45400000, 45300000, 45232424, 45100000, 45110000, 45112710, 45233120, 50760000, 45233200, 71320000

Wastewater treatment plant construction work

Construction work for water and sewage pipelines

Sewage plant equipment

Construction work for electricity power lines

Structures construction work

Building completion work

Building installation work

Sewage outfall construction work

Site preparation work

Building demolition and wrecking work and earthmoving work

Landscaping work for green areas

Road construction works

Repair and maintenance of public conveniences

Various surface works

Engineering design services

Instead of: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

20.7.2017

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

20.7.2017

Read: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

1.8.2017

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

1.8.2017

Other additional information

Information to be corrected or added in the corresponding tender documents.

For further information please refer to the relevant corresponding tender documents.