Poland - Warsaw: Data network management and support services

Main activities: 
Airport-related activities
Type: 
Contract award notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Saturday, July 15, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 134-275398

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)

Name and addresses
Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”
ul. 17 Stycznia 49
Warszawa
02-146
Poland
Contact person: Maciej Kobielski
E-mail: m.kobielski@polish-airports.com
Fax: +48 226501833
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: http://www.polish-airports.com

I.2)

Joint procurement

I.6)

Main activity
Airport-related activities

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Usługa udostępniania, utrzymania oraz serwisowania Platformy CUPPS/CUTE dla Portu Lotniczego im. F.Chopina w Warszawie.

Reference number: 32/PN/ZP/TLLZP/17

II.1.2)

Main CPV code
72315000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Usługa udostępniania, utrzymania i serwisowania w Porcie Lotniczym im. F. Chopina w Warszawie kompletnej Platformy CUPPS/CUTE obejmującej sprzęt, oprogramowanie i system raportujący wraz z jej integracją z systemami informatycznymi lotniska oraz usługa dostarczania depesz do systemu BHS lotniska przez okres trwania umowy.

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.1.7)

Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 38 100 000.00 EUR

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, Port Lotniczy im. F. Chopina ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa.

II.2.4)

Description of the procurement:

Usługa Udostępniania Platformy Odpraw Pasażerów CUPPS kompatybilnej z CUTE obejmuje:

— jednorazową usługę uruchomienia platformy wraz z jej integracją z systemami lotniskowymi, w warunkach utrzymania ciągłości działania i pełnej sprawności operacyjnej Lotniska Chopina w Warszawie.

— usługę ciągłą obejmującą gromadzenie i udostępnianie danych dotyczących funkcjonowania platformy doprowadzenia analizy technicznej i biznesowej działania platformy oraz raportowanie,

— usługę ciągłą dostarczania depesz typu BSM, BUM, dla systemu BHS w PL Warszawa.

Platforma obejmuje sprzęt i oprogramowanie niezbędne do realizacji zamawianej funkcjonalności Platformy na215 stanowiskach odpraw biletowych i biletowo-bagażowych oraz 29 kioskach do odprawy samoobsługowej w Terminalu A.

1. Funkcjonalność: Dostarczona przez Wykonawcę Platforma ma zapewnić dostęp do nowych danych i aplikacji linii lotniczych i agentów obsługi naziemnej umożliwiających odprawę pasażerów i ich bagażu z każdego stanowiska odprawy. W szczególności Platforma będzie realizować funkcje odprawy biletowo-bagażowej na stanowiskach: check-in, VIP, transferowych, gate'owych, kioskach samoobsługowych, a na stanowiskach w sortowni tylko odprawę bagażu. Ponadto, wymagane jest zapewnienie możliwości realizacji opisanej wyżej funkcjonalności dla każdego operującego Przewoźnika w każdej z lokalizacji bez jakichkolwiek wyjątków i bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego ani Nowych Przewoźników (poza kosztami telekomunikacyjnymi, certyfikacji itp.), a także dostarczenie Zamawiającemu danych służących do naliczenia opłat za korzystanie z infrastruktury odpraw. Oczekiwana jest możliwość bezkolizyjnej rozbudowy Platformy w tym o urządzenia do samoobsługowej odprawy bagażu.Platforma powinna zapewnić weryfikację Użytkownika i uprawnień do dokonania odprawy danego rejsu w określonym przedziale czasu, (wymagane interfejsowanie z Systemem FIS) przesyłanie depesz (wymagane interfejsowanie z BHS), możliwości wydruku przywieszek bagażowych fallback tag na stanowiskach check-in,możliwość weryfikowania faktu użycia boardingu pasażera w strefie kontroli bezpieczeństwa (interfejsowanie z systemem PAXTracking), gromadzenie danych eksploatacyjne i operacyjne z platformy i udostępnienie w postaci gotowych zdefiniowanych raportów oraz umożliwić interfejsowanie tj. dostęp do danych operacyjnych systemu zamawiającego. Wykonawca będzie monitorował on-line stan urządzeń końcowych, a także stan materiałów eksploatacyjnych w urządzeniach samoobsługowych. Wszelkie materiały eksploatacyjne zapewni Wykonawca Platformy.

2. Sprzęt: Wykonawca zainstaluje sprzęt główny (serwery, macierze dyskowe etc.) i urządzenia końcowe Platformy (wyposażenie stanowisk, kioski etc.).

3. Oprogramowanie: Wykonawca dostarczy i zainstaluje niezbędne do realizacji Usługi oprogramowanie -własne (zgodne ze standardem IATA CUPPS i kompatybilne z CUTE) oraz firm 3-ich (systemy operacyjne,systemy antywirusowe, interfejsy aplikacje Zamawiającego do sterowania FIDS ird.), wraz z dokumentami licencyjnymi (nie dotyczy aplikacji Zamawiającego) potwierdzającymi prawa Zamawiającego do ich komercyjnego udostępniania końcowym Użytkownikom Platformy (m.in. Liniom Lotniczym i Agentom Obsługi Naziemnej).

4. Dostępność Platformy rozumiana jest jako ogólna gotowość Platformy do eksploatacji, jest wymagana na następującym poziomie: podczas godzin dziennych (04:00-23:00) nie mniejsza niż 99,8 % w każdym miesiącu kalendarzowym (brak dostępności w przybliżeniu przez 1 godzinę) oraz dostępność w jednym dniu nie mniejsza niż 97 % (brak dostępności w przybliżeniu przez 30 minut); poza godzinami dziennymi (23:01-03:59) nie mniejsza niż 95 % w każdym miesiącu kalendarzowym, przy czym dostępność w jednym dniu nie mniejsza niż 50 %.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ w załączniku nr 3 do Umowy.

II.2.5)

Award criteria
Quality criterion - Name: Termin wdrożenia Platformy / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Skalowalność Platformy / Weighting: 15
Price - Weighting: 65

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Wartość opcji nie przekroczy 40 % wartości umowy. Oczekuje się, że Wykonawca posiada wszystkie siły i środki niezbędne do wdrożenia następujących opcjonalnych (tj. takich, które Zamawiający może zamówić w trakcie trwania Umowy u Wykonawcy, ale nie jest do tego zobligowany) elementów Platformy i zgodnych z trendami rozwoju technologii odpraw:

— doposażenie 1-20 klasycznych stanowisk check-in w sprzęt do odprawy self bag-drop

— rozbudowa Platformy o 1-3 dodatkowych podwójnych stanowisk gate'owych

— rozbudowa Platformy o 1-3 dodatkowych mobilnych stanowisk gate'owych

— rozbudowa 1-45 tradycyjnych stanowisk gate'owych i doposażenie w urządzenia typu self-gate

— rozbudowa Platformy o 1-25 kiosków CUSS.

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 051-094667

IV.2.8)

Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9)

Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Usługa udostępniania, utrzymania oraz serwisowania Platformy CUPPS/CUTE dla Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
03/07/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 1
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
SITA Information Networking Computing USA
, 3100 Cumberland Boulevard Suite 900
Atlanta
Georgia 30339
United States
NUTS code: 00
The contractor is an SME: no

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 39 206 584.17 PLN

V.2.5)

Information about subcontracting

V.2.6)

Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information:

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587803

Internet address:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures
KIO
Warszawa
02-676
Poland

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub

może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego ustawy Pzp.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
KIO
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Poland

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
11/07/2017
Low Value Tender: