Netherlands - Rotterdam: Blood analysis services

Main activities: 
General public services
NUTS Code: 
Type: 
Contract award notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Saturday, July 15, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 134-274897

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Gemeente Rotterdam
24483298 0003
Wilhelminakade 179
Rotterdam
3002 AN
Netherlands
Contact person: R.J. Pons
Telephone: +31 651821632
E-mail: rj.pons@Rotterdam.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.rotterdam.nl

Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=60860

I.2)

Joint procurement

I.4)

Type of the contracting authority
Regional or local authority

I.5)

Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

SOA laboratoriumonderzoeken en bijbehorende dienstverlening.

Reference number: 1-297-16

II.1.2)

Main CPV code
85111810

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

De onderhavige opdracht heeft samengevat betrekking op de levering van seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) laboratoriumdiensten en bijbehorende dienstverlening, hierna te noemen „laboratoriumonderzoeken”.

De aanbestedende dienst wenst derhalve een opdrachtnemer te contracteren voor het verzorgen van laboratoriumonderzoeken zoals beschreven in dit beschrijvend document.

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: NL

II.2.4)

Description of the procurement:

De opdracht omvat de levering SOA-laboratoriumonderzoeken en bijbehorende dienstverlening.

II.2.5)

Award criteria
Quality criterion - Name: EMVI / Weighting: EMVI
Cost criterion - Name: EMV / Weighting: EMVI

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

6 x 1 jaar.

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 114-229597

IV.2.8)

Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9)

Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: no

V.1)

Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information:

De aanbestedende dienst heeft besloten de aanbesteding „1-297-16 SOA laboratoriumonderzoeken en bijbehorende dienstverlening” terug te trekken. De aanbestedende dienst heeft n.a.v. binnengekomen vragen geconstateerd dat er een wijziging het beschrijvend document dient plaats te vinden. De aanbestedende dienst zal in de maand augustus 2017 overgaan tot hernieuwde publicatie van de opdracht.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Rechtbank Rotterdam
Rotterdam
Postbus 50950
3007 BL
Netherlands
Telephone: +31 102971234

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Inschrijvers die bezwaren hebben tegen het gunningsvoornemen dienen dit kenbaar te maken door binnen 20 kalenderdagen na dagtekening van het gunningsvoornemen een civielrechtelijk kort geding aanhangig te maken bij de civiele rechter van de rechtbank te Rotterdam. Deze termijn geldt als vervaltermijn.

In het kader van de hiervoor genoemde geschillen uitgebrachte dagvaardingen worden door de aanbestedende dienst beschouwd als openbaar stuk. De aanbestedende dienst heeft het recht deze ter beschikking te stellen aan derden. Onder derden worden in ieder geval alle inschrijvers verstaan.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Afdeling Inkoop en Aanbestedingszaken gemeente Rotterdam
Postbus 6575
Rotterdam
3002 AN
Netherlands
E-mail: aanbestedingszaken@rotterdam.nl
Fax: +31 104894493

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
12/07/2017
Low Value Tender: