Poland - Warsaw: Services provided by nurses

Main activities: 
Health
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Submission for one lot only
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Saturday, July 15, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 134-274652

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
011035381
ul. Kasprzaka 17
Warszawa
01-211
Poland
Contact person: Sekcja Zamówień Publicznych, pawilon nr 8 wejście B, parter
Telephone: +48 223894808/ 223894859
E-mail: zamowieniapubliczne@wolski.med.pl
Fax: +48 223894922
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.wolski.med.pl

Address of the buyer profile: www.wolski.med.pl

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.wolski.med.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4)

Type of the contracting authority
Body governed by public law

I.5)

Main activity
Health

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej.

Reference number: EP/35/2017

II.1.2)

Main CPV code
85141200

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w podziale na 18 zadań w Oddziałach:

1) Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym (8 pielęgniarek/arzy)

2) II Oddziale chorób wewnętrznych (10 pielęgniarek/arzy)

w cyklach 12-sto godzinnych w wymiarze do 10 cykli miesięcznie przez osoby fizyczne z wyłączeniem podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o których mowa w art. 26 ustawy o działalności leczniczej.

II.1.5)

Estimated total value

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one lot only

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym

Lot No: 1

II.2.2)

Additional CPV code(s)
85141200

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Szpital Wolski.

II.2.4)

Description of the procurement:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym w cyklach 12–sto godzinnych w wymiarze do 10 cykli miesięcznie – 1 pielęgniarka/arz

Ofertę może złożyć osoba fizyczna, złożenie oferty przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, o którym mowa w art. 26 ustawy o działalności leczniczej spowoduje jej odrzucenie.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym

Lot No: 2

II.2.2)

Additional CPV code(s)
85141200

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Szpital Wolski.

II.2.4)

Description of the procurement:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym w cyklach 12–sto godzinnych w wymiarze do 10 cykli miesięcznie – 1 pielęgniarka/arz

Ofertę może złożyć osoba fizyczna, złożenie oferty przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, o którym mowa w art. 26 ustawy o działalności leczniczej spowoduje jej odrzucenie.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym

Lot No: 3

II.2.2)

Additional CPV code(s)
85141200

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Szpital Wolski.

II.2.4)

Description of the procurement:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym w cyklach 12–sto godzinnych w wymiarze do 10 cykli miesięcznie – 1 pielęgniarka/arz

Ofertę może złożyć osoba fizyczna, złożenie oferty przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, o którym mowa w art. 26 ustawy o działalności leczniczej spowoduje jej odrzucenie.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym

Lot No: 4

II.2.2)

Additional CPV code(s)
85141200

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Szpital Wolski.

II.2.4)

Description of the procurement:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym w cyklach 12–sto godzinnych w wymiarze do 10 cykli miesięcznie – 1 pielęgniarka/arz

Ofertę może złożyć osoba fizyczna, złożenie oferty przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, o którym mowa w art. 26 ustawy o działalności leczniczej spowoduje jej odrzucenie.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym

Lot No: 5

II.2.2)

Additional CPV code(s)
85141200

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Szpital Wolski.

II.2.4)

Description of the procurement:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym w cyklach 12–sto godzinnych w wymiarze do 10 cykli miesięcznie – 1 pielęgniarka/arz

Ofertę może złożyć osoba fizyczna, złożenie oferty przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, o którym mowa w art. 26 ustawy o działalności leczniczej spowoduje jej odrzucenie.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym

Lot No: 6

II.2.2)

Additional CPV code(s)
85141200

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Szpital Wolski.

II.2.4)

Description of the procurement:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym w cyklach 12–sto godzinnych w wymiarze do 10 cykli miesięcznie – 1 pielęgniarka/arz

Ofertę może złożyć osoba fizyczna, złożenie oferty przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, o którym mowa w art. 26 ustawy o działalności leczniczej spowoduje jej odrzucenie.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym

Lot No: 7

II.2.2)

Additional CPV code(s)
85141200

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Szpital Wolski.

II.2.4)

Description of the procurement:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym w cyklach 12–sto godzinnych w wymiarze do 10 cykli miesięcznie – 1 pielęgniarka/arz

Ofertę może złożyć osoba fizyczna, złożenie oferty przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, o którym mowa w art. 26 ustawy o działalności leczniczej spowoduje jej odrzucenie.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym

Lot No: 8

II.2.2)

Additional CPV code(s)
85141200

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Szpital Wolski.

II.2.4)

Description of the procurement:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym w cyklach 12–sto godzinnych w wymiarze do 10 cykli miesięcznie – 1 pielęgniarka/arz

Ofertę może złożyć osoba fizyczna, złożenie oferty przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, o którym mowa w art. 26 ustawy o działalności leczniczej spowoduje jej odrzucenie.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w II Oddziale chorób wewnętrznych

Lot No: 9

II.2.2)

Additional CPV code(s)
85141200

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Szpital Wolski.

II.2.4)

Description of the procurement:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w II Oddziale chorób wewnętrznych w cyklach 12–sto godzinnych w wymiarze do 10 cykli miesięcznie – 1 pielęgniarka/arz

Ofertę może złożyć osoba fizyczna, złożenie oferty przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, o którym mowa w art. 26 ustawy o działalności leczniczej spowoduje jej odrzucenie.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 13
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w II Oddziale chorób wewnętrznych

Lot No: 10

II.2.2)

Additional CPV code(s)
85141200

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Szpital Wolski.

II.2.4)

Description of the procurement:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w II Oddziale chorób wewnętrznych w cyklach 12–sto godzinnych w wymiarze do 10 cykli miesięcznie – 1 pielęgniarka/arz

Ofertę może złożyć osoba fizyczna, złożenie oferty przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, o którym mowa w art. 26 ustawy o działalności leczniczej spowoduje jej odrzucenie.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 13
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w II Oddziale chorób wewnętrznych

Lot No: 11

II.2.2)

Additional CPV code(s)
85141200

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Szpital Wolski.

II.2.4)

Description of the procurement:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w II Oddziale chorób wewnętrznych w cyklach 12–sto godzinnych w wymiarze do 10 cykli miesięcznie – 1 pielęgniarka/arz

Ofertę może złożyć osoba fizyczna, złożenie oferty przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, o którym mowa w art. 26 ustawy o działalności leczniczej spowoduje jej odrzucenie.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 13
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w II Oddziale chorób wewnętrznych

Lot No: 12

II.2.2)

Additional CPV code(s)
85141200

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Szpital Wolski.

II.2.4)

Description of the procurement:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w II Oddziale chorób wewnętrznych w cyklach 12–sto godzinnych w wymiarze do 10 cykli miesięcznie – 1 pielęgniarka/arz

Ofertę może złożyć osoba fizyczna, złożenie oferty przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, o którym mowa w art. 26 ustawy o działalności leczniczej spowoduje jej odrzucenie.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 13
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w II Oddziale chorób wewnętrznych

Lot No: 13

II.2.2)

Additional CPV code(s)
85141200

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Szpital Wolski.

II.2.4)

Description of the procurement:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w II Oddziale chorób wewnętrznych w cyklach 12–sto godzinnych w wymiarze do 10 cykli miesięcznie – 1 pielęgniarka/arz

Ofertę może złożyć osoba fizyczna, złożenie oferty przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, o którym mowa w art. 26 ustawy o działalności leczniczej spowoduje jej odrzucenie.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 13
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w II Oddziale chorób wewnętrznych

Lot No: 14

II.2.2)

Additional CPV code(s)
85141200

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Szpital Wolski.

II.2.4)

Description of the procurement:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w II Oddziale chorób wewnętrznych w cyklach 12–sto godzinnych w wymiarze do 10 cykli miesięcznie – 1 pielęgniarka/arz

Ofertę może złożyć osoba fizyczna, złożenie oferty przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, o którym mowa w art. 26 ustawy o działalności leczniczej spowoduje jej odrzucenie.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 13
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w II Oddziale chorób wewnętrznych

Lot No: 15

II.2.2)

Additional CPV code(s)
85141200

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Szpital Wolski.

II.2.4)

Description of the procurement:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w II Oddziale chorób wewnętrznych w cyklach 12–sto godzinnych w wymiarze do 10 cykli miesięcznie – 1 pielęgniarka/arz

Ofertę może złożyć osoba fizyczna, złożenie oferty przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, o którym mowa w art. 26 ustawy o działalności leczniczej spowoduje jej odrzucenie.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 13
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w II Oddziale chorób wewnętrznych

Lot No: 16

II.2.2)

Additional CPV code(s)
85141200

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Szpital Wolski.

II.2.4)

Description of the procurement:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w II Oddziale chorób wewnętrznych w cyklach 12–sto godzinnych w wymiarze do 10 cykli miesięcznie – 1 pielęgniarka/arz

Ofertę może złożyć osoba fizyczna, złożenie oferty przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, o którym mowa w art. 26 ustawy o działalności leczniczej spowoduje jej odrzucenie.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 13
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w II Oddziale chorób wewnętrznych

Lot No: 17

II.2.2)

Additional CPV code(s)
85141200

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Szpital Wolski.

II.2.4)

Description of the procurement:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w II Oddziale chorób wewnętrznych w cyklach 12–sto godzinnych w wymiarze do 10 cykli miesięcznie – 1 pielęgniarka/arz

Ofertę może złożyć osoba fizyczna, złożenie oferty przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, o którym mowa w art. 26 ustawy o działalności leczniczej spowoduje jej odrzucenie.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 13
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w II Oddziale chorób wewnętrznych

Lot No: 18

II.2.2)

Additional CPV code(s)
85141200

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Szpital Wolski.

II.2.4)

Description of the procurement:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w II Oddziale chorób wewnętrznych w cyklach 12–sto godzinnych w wymiarze do 10 cykli miesięcznie – 1 pielęgniarka/arz

Ofertę może złożyć osoba fizyczna, złożenie oferty przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, o którym mowa w art. 26 ustawy o działalności leczniczej spowoduje jej odrzucenie.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 13
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający uzna warunek posiadania kompetencji, uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza.

III.1.2)

Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.3)

Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.1)

Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession
Reference to the relevant law, regulation or administrative provision:

Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: Ustawa z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. 2016 poz. 1251).

III.2.2)

Contract performance conditions:

Zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Przyśpieszenie procedury w niniejszym postępowaniu podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia ciągłości opieki pielęgniarskiej w Szpitalu.

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/07/2017
Local time: 08:00

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 28/07/2017
Local time: 08:30
Place:

Siedziba Zamawiającego, Sekcja Zamówień Publicznych, pawilon nr 6, wejście K, parter.

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

1. Zamawiający informuje, iż o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy niepodlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia określone zostały szczegółowo w rozdziale 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia.

2. Zamawiający żąda wniesienia wadium w tym:

Zadanie nr 1 – wadium w wysokości 50 PLN,

Zadanie nr 2 – wadium w wysokości 50 PLN,

Zadanie nr 3 – wadium w wysokości 50 PLN,

Zadanie nr 4 – wadium w wysokości 50 PLN,

Zadanie nr 5 – wadium w wysokości 50 PLN,

Zadanie nr 6 – wadium w wysokości 50 PLN,

Zadanie nr 7 – wadium w wysokości 50 PLN,

Zadanie nr 8 – wadium w wysokości 50 PLN,

Zadanie nr 9 – wadium w wysokości 50 PLN,

Zadanie nr 10 – wadium w wysokości 50 PLN,

Zadanie nr 11 – wadium w wysokości 50 PLN,

Zadanie nr 12 – wadium w wysokości 50 PLN,

Zadanie nr 13 – wadium w wysokości 50 PLN,

Zadanie nr 14 – wadium w wysokości 50 PLN,

Zadanie nr 15 – wadium w wysokości 50 PLN,

Zadanie nr 16 – wadium w wysokości 50 PLN,

Zadanie nr 17 – wadium w wysokości 50 PLN,

Zadanie nr 18 – wadium w wysokości 50 PLN,

Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym Zamawiającego. Kopię dowodu wniesienia wadium należy załączyć do oferty.

Dokument potwierdzający wniesienie wadium w innych formach niż w pieniądzu należy załączyć do oferty w taki sposób, aby Zamawiający mógł swobodnie w wyznaczonym terminie zwrócić Wykonawcy wadium.

3 Zamawiający informuje, iż wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia określone zostały szczegółowo w rozdziale 9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia.

4. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Zamawiający informuje, iż opis kryteriów i ich wag oraz sposobu oceny ofert określony został szczegółowo w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian treści umowy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Szczegółowe informacje dotyczące zmian treści umowy zostały określone w rozdziale 17 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w załączniku nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (wzór umowy).

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy.

2. Na podstawie art. 180 ust. 1 Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w art. 182 ustawy. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
12/07/2017
Low Value Tender: