Hungary - Budapest: Deposit services

Main activities: 
Recreation, culture and religion
Type: 
Contract award notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Restricted procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Tuesday, July 11, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 130-266292

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Iparművészeti Múzeum
AK16587
Üllői út 33–37.
Budapest
1091
Hungary
Contact person: Együd Tamás
Telephone: +36 14565152
E-mail: egyud.tamas@imm.hu
Fax: +36 12175838
NUTS code: HU110

Internet address(es):

Main address: http://www.imm.hu/

I.2)

Joint procurement

I.4)

Type of the contracting authority
Other type: múzeum, költségvetési szerv

I.5)

Main activity
Recreation, culture and religion

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Vállalkozási-, Szállítmányozási-, Letéti megőrzési és Bérleti szerződés az Iparművészeti Múzeum (IMM) épületének rekonstrukciója idejére a múzeumi műtárgyak elhelyezésének, illetve a múzeumi szervezet.

II.1.2)

Main CPV code
66112000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Vállalkozási-, Szállítmányozási-, Letéti megőrzési és Bérleti szerződés az Iparművészeti Múzeum (IMM) épületének rekonstrukciója idejére a műtárgyak elhelyezésének, illetve a múzeumi szervezet működésének biztosítása céljából.

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
66112000
60000000
79920000
63120000
92521200
70130000
70310000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: HU110
Main site or place of performance:

Magyarország, 1091 Budapest, Üllői út 33-37.

II.2.4)

Description of the procurement:

Az IMM vagyonkezelésében, vagy bármely más jogcímen (pl. letét, tartós letét, kölcsön, stb.) őrizetében lévő kulturális javak, azaz a múzeum leltárában szereplő az IMM épületében elhelyezett valamennyi műalkotás (a továbbiakban: „műtárgyak”), ill. a múzeumi szervezet elhelyezésének biztosítása az IMM épületének rekonstrukciója idejére:

A. műtárgyak szállításra és letéti tárolási-megőrzésre (azaz letéti raktározásra) előkészítése, csomagolása, oda- (megőrzési helyre), és vissza- (IMM épületébe) szállítása (együttesen szállítmányozás), a nyertes ajánlattevő által elkészített, ajánlatkérővel egyeztetett, ütemezés, szállítási- és raktározási- terv szerint;

B. forgalomtechnikai terv készítése, engedélyeztetése, költségek viselésével;

C. előírt területeket magukba foglaló helyiségek rendelkezésre bocsátása, ezekben előírtak szerinti letéti raktározási ill. bérleti szolgáltatás nyújtása:

a. min 4 900 m2 nagy belmagasságú (4,6-6m), szigorú műtárgyvédelmi elvárások szerint beállítható hőmérsékletű és páratartalmú, múzeumi standard szerinti terület letéti raktározás céljára;

b. min 3 250 m2, ezen belül min 300 m2 nagy és 2 950 m2 normál (2,6-3,2m) belmagasságú, terület, irodák és egyéb használat céljára, bérlet keretében.

A területek közvetlen beltéri összeköttetése biztonsági okból nélkülözhetetlen: a műtárgyak a felügyelt területet nem hagyhatják el;

D. teljesítéshez szükséges technikai felszerelések, eszközök, berendezések, személyzet biztosítása;

E. a teljesítés irányítása, és ehhez szükséges kulcsszemélyzet – szállítmányozás irányításához: 8 fő műtárgy kezelő technikusként/műtárgycsomagolóként jelentős tapasztalattal rendelkező és 2 fő műtárgyszállítási/szervezői/koordinátori gyakorlattal bíró – M4) alk. felt. szerinti – szakember;, letéti raktározás szakmai ellenőrzésére, ill. a kiadás/átadás-átvétel biztosítására: (munkaidőben, előre egyeztetett időpontokban, 320 óra/hó mértékben) 2 fő műtárgykezelő technikus – biztosítása. (A szállítmányozáshoz, ill. a letéti raktározáshoz előírtak teljesíthetők ugyanazon szakemberrel, ha az előírtaknak megfelel.) Ajánlatkérő a Kbt. 65.§ (10) bekezdés alapján előírja, hogy ezen pont szerinti alapvető fontosságú feladatot, maga az ajánlattevő, vagy – közös ajánlattétel esetén – a közös ajánlattevők egyike, kell, hogy teljesítse.

Szállítmányozás és letéti raktározás mennyisége: 50 240 db specifikáció szerinti műtárgy-csomag, melyekben:

— Ötvös osztályhoz tartozó több mint 12 000,

— Textil osztályhoz tartozó több mint 20 000 (ezen belül több nagyméretű, mely műtárgyvédelmi okok miatt csak a hosszabbik oldalára hengerelve szálítható, tárolható – pl. a 3. leltári számmal szereplő 52,8168 m2 méretű szőnyeg),

— Bútor osztályhoz tartozó több mint 4 000,

— Kerámia osztályhoz tartozó több mint 21 000

— Kis gyűjteményekhez tartozó több mint 3 800,

azaz több mint 62 000 leltári számú tételként nyilvántartott, nagy értékű – pl.: 52 2801.1. leltári számmal szereplő, 1 540 000 000 HUF biztosítási értékű – műtárgyat érint.

Tervezett ütemezés:

1. szerződéskötést követő 3 héten belül: ütemezés szerinti első ládákat szállításra kész állapotba kell hozni;

2. szerződéskötést követő 1 hónapon belül: minimum 300 nm letéti raktározásra megajánlott terület használatba vétele és az ideszállítás megkezdése, meg kell, hogy történjen;

3. a szerződéskötést követő 2 hónapon belül: további letéti raktározási terület rendelkezésre kell, hogy álljon, és itt az előírásoknak megfelelő kialakítás, majd az ideszállítás meg kell, hogy kezdődjön;

4. a szerződéskötéstől számított 3 hónapon belül: további területek rendelkezésre bocsátása és itt az előírásoknak megfelelő kialakítás meg kell, hogy kezdődjön;

5. visszaszállításra a rekonstrukciós munkák befejezésének függvényben, illetve ütemében kerül sor, legkésőbb 2019.március 31-ig.

A forgalomtechnikai terv engedélyezésének elhúzódása esetén a 2-3. pontban szállításra vonatkozóan előírt határidőket a forgalomtechnikai engedély hatálybalépésétől kell számítani.

II.2.5)

Award criteria
Quality criterion - Name: 2.Az M4.1alkfeltigazolásárabemutatottszemélyiállomány(8 fő)múzeumiköltöztetésbenéscsomagolásban szerzett-alk.köv-en felülitapasztalata összesen(dbprojekt;Kbt77§(1):legkedvezőtlenebb:0legkedvezőb:10) / Weighting: 20
Price - Weighting: 80

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Ajánlati ár értékelési rész-szempontok:

1.1. Szállítmányozás1 (műtárgyak tárolási helyre szállítmányozása) vállalkozói díja (nettó Ft) / 20.

1.2. min. 4900 m2 területen letéti raktározás díja (nettó Ft/hó) / 30.

1.3 min. 3250 m2 terület bérleti díja (nettó Ft/hó) / 20.

1.4. Szállítmányozás2 (műtárgyak visszaszállítmányozása) vállalkozói díja (nettó Ft) / 10.

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Restricted procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 063-118300

IV.2.8)

Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9)

Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Vállalkozási-, Szállítmányozási-, Letéti megőrzési és Bérleti szerződés az Iparművészeti Múzeum (IMM) épületének rekonstrukciója idejére a műtárgyak elhelyezésének, illetve a múzeumi szervezet működés

A contract/lot is awarded: no

V.1)

Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information:

Az eredménytelenség indoka: a Kbt. 75. § (2) d) pontja alapján, tekintettel a Közbeszerzési Döntőbizottság D.199/17/2017 sz. határozatára.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungary
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Kbt. 148. §.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungary
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
07/07/2017
Low Value Tender: