Poland - Warsaw: Computer equipment and supplies

Main activities: 
Other
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
SUPPLIES
Market: 
SUPPLIES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Friday, June 30, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 123-248966

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Narodowy Bank Polski
ul. Świetokrzyska 11/21
Warszawa
00-919
Poland
Contact person: Jakub Rzepnicki
Telephone: +48 221851123
E-mail: DKRZprzetargi@nbp.pl
Fax: +48 221851211
NUTS code: PL127

Internet address(es):

Main address: https://zamowienia.nbp.pl

Address of the buyer profile: https://zamowienia.nbp.pl

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://zamowienia.nbp.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4)

Type of the contracting authority
Body governed by public law

I.5)

Main activity
Other activity: polityka pieniężna

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Dostawa urządzeń mikrokomputerowych dla jednostek organizacyjnych NBP.

Reference number: SEZ/DKRZ-WPI-JR-241-0021/DIT/17

II.1.2)

Main CPV code
30200000

II.1.3)

Type of contract
Supplies

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń mikrokomputerowych, w tym: stacji roboczych, stacji roboczych deweloperskich, notebooków i monitorów ekranowych.

II.1.5)

Estimated total value
Value excluding VAT: 1 707 300.00 PLN

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Część I: Dostawa stacji roboczych

Lot No: 1

II.2.2)

Additional CPV code(s)
30214000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL127
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Dostawy: Narodowy Bank Polski, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa. 2. Świadczenie usług serwisowych: zgodnie z Wykazem jednostek (Załącznik Nr 4 do Wzoru Umowy).

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Dostawa fabrycznie nowych stacji roboczych w maksymalnej ilości do 150 sztuk, w tym:

a) w ramach realizacji etapu pierwszego – podstawowego w ilości 70 sztuk;

b) w ramach realizacji etapu drugiego – opcjonalnego w maksymalnej ilości do 80 sztuk.

2. Świadczenie usług serwisowych w okresie gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi dla dostarczonych stacji roboczych, przez minimalny okres 36 miesięcy od daty podpisania przez Strony, odpowiednio dla danego etapu, Protokołu Odbioru: Końcowego Etapu Pierwszego – Podstawowego i Końcowego Etapu Drugiego – Opcjonalnego.

II.2.5)

Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 397 500.00 PLN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 41
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Dostawa fabrycznie nowych stacji roboczych w ramach realizacji etapu drugiego – opcjonalnego w maksymalnej ilości do 80 sztuk.

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

1. Terminy wykonania zamówienia określone są w rozdziale 7 SIWZ. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości stacji roboczych w etapie drugim – opcjonalnym, bądź całkowitej rezygnacji z etapu drugiego – opcjonalnego.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Część II: Dostawa stacji roboczych deweloperskich

Lot No: 2

II.2.2)

Additional CPV code(s)
30214000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL127
Main site or place of performance:

Dostawy: Narodowy Bank Polski, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa. 2. Świadczenie usług serwisowych: zgodnie z Wykazem jednostek (Załącznik Nr 4 do Wzoru Umowy).

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Dostawa fabrycznie nowych stacji roboczych deweloperskich w maksymalnej ilości do 15 sztuk, w tym:

a) w ramach realizacji etapu pierwszego – podstawowego w ilości 8 sztuk;

b) w ramach realizacji etapu drugiego – opcjonalnego w maksymalnej ilości do 7 sztuk.

2. Świadczenie usług serwisowych w okresie gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi dla dostarczonych stacji roboczych deweloperskich, przez minimalny okres 36 miesięcy od daty podpisania przez Strony, odpowiednio dla danego etapu, Protokołu Odbioru: Końcowego Etapu Pierwszego – Podstawowego i Końcowego Etapu Drugiego – Opcjonalnego.

II.2.5)

Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 94 800.00 PLN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 41
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Dostawa fabrycznie nowych stacji roboczych deweloperskich w ramach realizacji etapu drugiego – opcjonalnego w maksymalnej ilości do 7 sztuk.

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

1. Terminy wykonania zamówienia określone są w rozdziale 7 SIWZ. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości stacji roboczych deweloperskich w etapie drugim – opcjonalnym, bądź całkowitej rezygnacji z etapu drugiego – opcjonalnego.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Część III: Dostawa notebooków

Lot No: 3

II.2.2)

Additional CPV code(s)
30213100

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL127
Main site or place of performance:

Dostawy: Narodowy Bank Polski, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa. 2. Świadczenie usług serwisowych: zgodnie z Wykazem jednostek (Załącznik Nr 4 do Wzoru Umowy).

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Dostawa fabrycznie nowych notebooków w maksymalnej ilości do 250 sztuk, w tym:

a) w ramach realizacji etapu pierwszego – podstawowego w ilości 120 sztuk;

b) w ramach realizacji etapu drugiego – opcjonalnego w maksymalnej ilości do 130 sztuk.

2. Świadczenie usług serwisowych w okresie gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi dla dostarczonych notebooków, przez minimalny okres 36 miesięcy od daty podpisania przez Strony, odpowiednio dla danego etapu, Protokołu Odbioru: Końcowego Etapu Pierwszego – Podstawowego i Końcowego Etapu Drugiego – Opcjonalnego.

II.2.5)

Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 1 160 000.00 PLN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 41
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Dostawa fabrycznie nowych notebooków w ramach realizacji etapu drugiego – opcjonalnego w maksymalnej ilości do 130 sztuk.

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

1. Terminy wykonania zamówienia określone są w rozdziale 7 SIWZ. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości notebooków w etapie drugim – opcjonalnym, bądź całkowitej rezygnacji z etapu drugiego – opcjonalnego.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Część IV: Dostawa monitorów ekranowych

Lot No: 4

II.2.2)

Additional CPV code(s)
30231300

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL127
Main site or place of performance:

Dostawy: Narodowy Bank Polski, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa. 2. Świadczenie usług serwisowych: zgodnie z Wykazem jednostek (Załącznik Nr 4 do Wzoru Umowy).

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Dostawa fabrycznie nowych monitorów ekranowych w maksymalnej ilości do 100 sztuk, w tym:

a) w ramach realizacji etapu pierwszego – podstawowego w ilości 50 sztuk;

b) w ramach realizacji etapu drugiego – opcjonalnego w maksymalnej ilości do 50 sztuk.

2. Świadczenie usług serwisowych w okresie gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi dla dostarczonych monitorów ekranowych, przez minimalny okres 36 miesięcy od daty podpisania przez Strony, odpowiednio dla danego etapu, Protokołu Odbioru: Końcowego Etapu Pierwszego – Podstawowego i Końcowego Etapu Drugiego – Opcjonalnego.

II.2.5)

Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 55 000.00 PLN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 41
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Dostawa fabrycznie nowych monitorów ekranowych w ramach realizacji etapu drugiego – opcjonalnego w maksymalnej ilości do 50 sztuk.

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

1. Terminy wykonania zamówienia określone są w rozdziale 7 SIWZ. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości monitorów ekranowych w etapie drugim – opcjonalnym, bądź całkowitej rezygnacji z etapu drugiego – opcjonalnego.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zgodnie z przepisami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp – o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu:

a) na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,

b) na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 7 i 8 ustawy Pzp, wskazanych w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego:

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w niniejszym Ogłoszeniu o zamówieniu, i SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

III.1.2)

Economic and financial standing

III.1.3)

Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający żąda złożenia, odpowiednio dla części I, II, III i IV:

— wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, podmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiający określa niżej wymienione warunki:

1. dla części I – stacje robocze: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 zamówienia (umowy), z których każde zamówienie (umowa) obejmowało dostawę stacji roboczych, a wartość stacji roboczych dla każdego z tych zamówień (umowy) wynosiła co najmniej 300 000 PLN brutto lub co najmniej 2 zamówienia (umowy), z których każde zamówienie (umowa) obejmowało dostawę zestawów komputerowych, w których wartość stacji roboczych dla każdego z tych zamówień (umowy) wyniosła co najmniej 300 000 PLN brutto;

2. dla części II – stacje robocze deweloperskie: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 zamówienia (umowy), z których każde zamówienie (umowa) obejmowało dostawę stacji roboczych deweloperskich, a wartość stacji roboczych deweloperskich dla każdego z tych zamówień (umowy) wynosiła co najmniej 70 000 PLN brutto lub co najmniej 2 zamówienia (umowy), z których każde zamówienie (umowa) obejmowało dostawę zestawów komputerowych, w których wartość stacji roboczych deweloperskich dla każdego z tych zamówień (umowy) wyniosła co najmniej 70 000 PLN brutto;

3. dla części III – notebooki: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 zamówienia (umowy), z których każde zamówienie (umowa) obejmowało dostawę notebooków, a wartość notebooków dla każdego z tych zamówień (umowy) wynosiła co najmniej 850 000 PLN brutto lub co najmniej 2 zamówienia (umowy), z których każde zamówienie (umowa) obejmowało dostawę zestawów komputerowych, w których wartość notebooków dla każdego z tych zamówień (umowy) wyniosła co najmniej 850 000 PLN brutto;

4. dla części IV – monitory ekranowe: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 zamówienia (umowy), z których każde zamówienie (umowa) obejmowało dostawę monitorów ekranowych, a wartość monitorów ekranowych dla każdego z tych zamówień (umowy) wynosiła co najmniej 40 000 PLN brutto lub co najmniej 2 zamówienia (umowy), z których każde zamówienie (umowa) obejmowało dostawę zestawów komputerowych, w których wartość monitorów ekranowych dla każdego z tych zamówień (umowy) wyniosła co najmniej 40 000 PLN brutto.

W przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy) jest określona w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania Ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.2)

Contract performance conditions:

Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określone zostały we Wzorach Umów odpowiednio dla danych części zamówienia, stanowiących Załącznik nr 1 (dla części I/II), nr 2 (dla części III), nr 3 (dla części IV) do SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

Wzory Umów zawierają w szczególności przewidziane zmiany w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 005-006345

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 01/08/2017
Local time: 12:00

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 01/08/2017
Local time: 13:00
Place:

Narodowy Bank Polski, 00-919 Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21.

Information about authorised persons and opening procedure:

Osoby zainteresowane udziałem w jawnym otwarciu ofert proszone są o przybycie 15 minut przed wyznaczonym czasem w celu uzyskania przepustek (niezbędne jest posiadanie dowodu tożsamości, np. dowodu osobistego).

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used

VI.3)

Additional information:

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.

2. Zamawiający ustala wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 43 000 PLN (słownie złotych: czterdzieści trzy tysiące i 00/100), w tym: 2.1. na część I: 10 000 PLN; 2.2. na część II: 2 000 PLN; 2.3. na część III: 30 000 PLN; 2.4. na cześć IV: 1 000 PLN. Szczegółowe informacje ws wadium zawarte są w SIWZ.

3. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena brutto oferty: 90 %; Okres gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi 5 %; Termin wykonania zamówienia 5 %.

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

5. W zakresie potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający zażąda zgodnie z art. 26 ustawy Pzp:

1) Wykazu, o którym mowa w par. 2 ust. 4 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów (...) Dz.U. z 2016 r., poz. 1126.

6. W zakresie braku podstaw do wykluczenia Zamawiający zażąda zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy i art. 24 ust. 11 ustawy Pzp następujących dokumentów:

1) oświadczeń i dokumentów, o których mowa w par. 5 pkt 1-9 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów,

2) oświadczenia, o którym mowa w par. 5 pkt 10 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów,

3) dokumentów i oświadczeń, o których mowa w par. 7 i 8 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, a w stosownych przypadkach także z par. 9 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów.

6. Do oferty należy dołączyć aktualny Jednolity Europejski Dokument Zamówienia. Informacje dotyczące sporządzenia JEDZ zawiera SIWZ.

7. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury postępowania, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-679
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy Pzp, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
28/06/2017
Low Value Tender: