Poland - Warsaw: Car repair services

Main activities: 
Public order and safety
Type: 
Additional information
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
Lowest price
Published: 
Thursday, April 20, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 077-149388

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2017/S 073-139940)

Section I: Contracting authority/entity

I.1)

Name and addresses
Komenda Stołeczna Policji
ul. Nowolipie 2
Warszawa
00-150
Poland
Contact person: Robert Burasiński
Telephone: +48 226037691
E-mail: robert.burasinski@ksp.policja.gov.pl
Fax: +48 226037642
NUTS code: PL127

Internet address(es):

Main address: http://www.policja.waw.pl/

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej i naprawy bieżącej pojazdów specjalnych Komendy Stołecznej Policji o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg.

Reference number: WZP-5242/16/272/T

II.1.2)

Main CPV code
50112100

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej i naprawy bieżącej pojazdów

Komendy Stołecznej Policji o dopuszczalnej masie całkowitej do 3 500 kg – zwanych dalej „usługami”.

2. Zamawiający informuje, że:

a) planuje objąć usługami co najmniej 200 pojazdów w wiodącej marce: Fiat, Kia, Renault, Opel i Peugeot,

b) średnio w miesiącu wykonywanych jest około 40 obsług pojazdów.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

a) obsługę techniczną,

b) naprawę bieżącą,

c) naprawę i/lub wymianę ogumienia,

d) holowanie pojazdu z miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

Section VI: Complementary information

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
19/04/2017

VI.6)

Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2017/S 073-139940

Section VII: Changes

VII.1)

Information to be changed or added

VII.1.2)

Text to be corrected in the original notice
Section number: II.1.7
Instead of:

Wartość bez VAT: 16 137 696.40 EUR.

Read:

Wartość bez VAT: 16 137 696.40 PLN.

VII.2)

Other additional information:
Low Value Tender: