Poland - Łódź: Road construction works

Main activities: 
Other
Type: 
Additional information
Type of contract: 
WORKS
Market: 
WORKS
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Saturday, April 15, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 075-144479

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2017/S 032-057287)

Section I: Contracting authority/entity

I.1)

Name and addresses
Województwo Łódzkie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
ul. Sienkiewicza 3
Łódź
90-113
Poland
Contact person: Hanna Prokopek
Telephone: +48 426162271
E-mail: h.prokopek@zdw.lodz.pl
Fax: +48 426162290
NUTS code: PL11

Internet address(es):

Main address: www.zdw.lodz.pl

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku Kurowice – Ujazd”.

Reference number: DZ.342.2.2017

II.1.2)

Main CPV code
45233120

II.1.3)

Type of contract
Works

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego i wykonawczego z uzyskaniem decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Wykonawca zobowiązany jest do osobistego wykonania kluczowych części zamówienia, tj.: wykonania warstw konstrukcji nawierzchni podatnych (warstwa podbudowy pomocniczej i zasadniczej oraz warstwy wiążąca i ścieralna z mieszanek MMA).

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do 31.7.2020, w tym termin uzyskania decyzji ZRID do 30.4.2018.

Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury tzw. „odwróconej” zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp.

Section VI: Complementary information

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
13/04/2017

VI.6)

Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2017/S 032-057287

Section VII: Changes

VII.1)

Information to be changed or added

VII.1.2)

Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 18/04/2017
Local time: 13:00
Read:
Date: 21/04/2017
Local time: 10:00
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 18/04/2017
Local time: 13:15
Read:
Date: 21/04/2017
Local time: 10:15

VII.2)

Other additional information:
Low Value Tender: