Denmark - Copenhagen: Patent and copyright consultancy services

Main activities: 
Health
Type: 
Contract award notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Saturday, March 18, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 055-102158

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Statens Serum Institut
46837428
Artillerivej 5
København S
2300
Denmark
Contact person: Anja Nielsen
Telephone: +45 32683766
E-mail: aee@ssi.dk
NUTS code: DK011

Internet address(es):

Main address: www.ssi.dk

Address of the buyer profile: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/244516

I.2)

Joint procurement

I.4)

Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions

I.5)

Main activity
Health

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Indkøb af konsulentassistance til gennemførsel af lægemiddelregistering til EMA.

Reference number: 16/10181

II.1.2)

Main CPV code
79120000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Ordregiver, Statens Serum Institut (SSI) byder her velkommen til udbudsgaven der omhandler indkøb af konsulentassistance til gennemførsel af lægemiddelregistering til European Medicine Agency (EMA).

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.1.7)

Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 900 000.00 DKK

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
72220000
72224000
73000000
73200000
79121000
85312320

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: DK011
Main site or place of performance:

København.

II.2.4)

Description of the procurement:

Ordregiver, Statens Serum Institut (SSI) byder her velkommen til udbudsgaven der omhandler indkøb af konsulentassistance til gennemførsel af lægemiddelregistering til European Medicine Agency (EMA).

II.2.5)

Award criteria
Quality criterion - Name: Kvalitet / Weighting: 40
Quality criterion - Name: Kompetencer / Weighting: 25
Cost criterion - Name: Pris / Weighting: 30

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Mulighed for optioner i form af besvarelse af modul 1.8, 2.3 og 3.

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Der vil til nærværende opgave blive anvendt en arbejdsklausul ligesom der skal bekræftes accept af samfundsansvar.

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2016/S 242-441508

IV.2.8)

Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9)

Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Indkøb af konsulentassistance til gennemførsel af lægemiddelregistering til EMA

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
15/03/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
Jacobsen Pharma & Medtech Advica A/S
18652439
Nørre Havnegade 108
Sønderborg
6400
Denmark
Telephone: +45 74441936
E-mail: aj@jacobsenadvice.com
NUTS code: DK032

Internet address:www.jacobsenadvice.com

The contractor is an SME: yes

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 900 000.00 DKK
Total value of the contract/lot: 2 900 000.00 DKK

V.2.5)

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information:

Ordregiver ønsker at tilbudsafgivelse skal ske via EU-supply. Ligeså skal det uploadede materiale afleveres i 2 papireksemplarer og 1 usb-stik til Statens Serum Institut, Artillerivej 5, 2300 S, att: udbudskonsulent Anja Nielsen.

Aflevering sker mod behørig modtagelseskvittering.

Tilbudsgiver opfordres til at tilsikre overensstemmelse mellem det uploadede og fysisk afleverede materiale. I al fald der måtte være uoverensstemmelse har materiale uploadet via EU-supply forrang.

Ordregiver forbeholder sig rette til at anvende fremgangsmåde i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis der er ansøgninger eller tilbud som ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Denmark
Telephone: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk

Internet address:http://www.klfu.dk

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures
der er intet officielt organ i Danmark
ukendt
Denmark

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Klagefristerne er fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud § 7, hvori der står:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Denmark
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internet address:www.kfst.dk

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
15/03/2017
Low Value Tender: