Poland - Lublin: Staff training services

Main activities: 
Education
NUTS Code: 
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Saturday, March 18, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 055-102069

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Al. Racławickie 1
Lublin
20-059
Poland
Contact person: Adam Kołodziejczyk
E-mail: adam.kolodziejczyk@umlub.pl
Fax: +48 814485271
NUTS code: PL314

Internet address(es):

Main address: www.umlub.pl

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at: www.umlub.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Al. Racławickie 1, Kancelaria Ogólna, pok. nr 8
Lublin
20-059
Poland
Contact person: Adam Kołodziejczyk
E-mail: adam.kolodziejczyk@umlub.pl
Fax: +48 814485271
NUTS code: PL314

Internet address(es):

Main address: www.umlub.pl

I.4)

Type of the contracting authority
Other type: uczelnia publiczna

I.5)

Main activity
Education

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Wykonanie kompleksowej usługi zapewnienia udziału w kursach i konferencji z zakresu edukacji med. pracownikom Uniwersytetu Med. w Lublinie wraz z usł. hotelarskimi i transportowymi, UM-ZP-262-04/17.

Reference number: UM-ZP-262-04/17

II.1.2)

Main CPV code
80511000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi zapewnienia udziału w kursach i konferencji z zakresu edukacji medycznej 35 pracownikom Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wraz z usługami hotelarskimi i transportowymi, w ramach projektu „MediQ – symulacja w edukacji medycznej – program rozwojowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”. Niniejsze postępowanie obejmuje 6 zadań (ofert częściowych).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdego zadania oddzielnie zawarty jest załącznikach nr 2.1. – 2.6. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w rozdziale III SIWZ.

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

II.1.5)

Estimated total value

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Wykonanie kompleksowej usługi zapewnienia udziału w kursie z zakresu edukacji medycznej – Kurs instruktora symulacji medycznej – pracownikom UM w Lublinie wraz z usługami hotelarskimi i transportowymi

Lot No: 1

II.2.2)

Additional CPV code(s)
80500000
80000000
55120000
55110000
55100000
63515000
60000000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL314
Main site or place of performance:

Lublin.

II.2.4)

Description of the procurement:

1. Wykonanie kompleksowej usługi zapewnienia udziału w kursie 11 pracownikom Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wraz z usługami hotelarskimi i transportowymi.

2. Szczegółowy opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 został zawarty w załączniku nr 2.1. do SIWZ.

II.2.5)

Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2017
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Umowa nr POWR.05.03.00-00-0009/15-00.

II.2.14)

Additional information

1. Wykonawcy przystępujący do przetargu obowiązani są wnieść wadium w wysokości: w Zadaniu nr 1 – 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące zł 00/100).

2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1) Cena – waga: 60;

2) Liczba dni określających graniczny termin zgłoszenia przez Zamawiającego zmiany listy uczestników kursu/konferencji przed odlotem – waga: 30;

3) Loty bezpośrednie – waga: 10.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Wykonanie kompleksowej usługi zapewnienia udziału w kursie z zakresu edukacji medycznej – Kurs instruktora symulacji medycznej – pracownikom UM w Lublinie wraz z usługami hotelarskimi i transportowymi

Lot No: 2

II.2.2)

Additional CPV code(s)
80500000
80000000
55120000
55110000
55100000
63515000
60000000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL314
Main site or place of performance:

Lublin.

II.2.4)

Description of the procurement:

1. Wykonanie kompleksowej usługi zapewnienia udziału w kursie 11 pracownikom Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wraz z usługami hotelarskimi i transportowymi.

2. Szczegółowy opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 został zawarty w załączniku nr 2.2. do SIWZ.

II.2.5)

Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2017
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Umowa nr POWR.05.03.00-00-0009/15-00.

II.2.14)

Additional information

1. Wykonawcy przystępujący do przetargu obowiązani są wnieść wadium w wysokości: w Zadaniu nr 2 – 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące zł 00/100).

2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1) Cena – waga: 60;

2) Liczba dni określających graniczny termin zgłoszenia przez Zamawiającego zmiany listy uczestników kursu/konferencji przed odlotem – waga: 30;

3) Loty bezpośrednie – waga: 10.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Wykonanie kompleksowej usł. zapewnienia udziału w kursie z zakresu edukacji med. – Letnia szkoła edukacji medycyny klinicznej – pracownikom UM w Lublinie wraz z usługami hotelarskimi i transportowymi

Lot No: 3

II.2.2)

Additional CPV code(s)
80500000
80000000
55120000
55110000
55100000
63515000
60000000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL314
Main site or place of performance:

Lublin.

II.2.4)

Description of the procurement:

1. Wykonanie kompleksowej usługi zapewnienia udziału w kursie 3 pracownikom Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wraz z usługami hotelarskimi i transportowymi.

2. Szczegółowy opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3 został zawarty w załączniku nr 2.3. do SIWZ.

II.2.5)

Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2017
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Umowa nr POWR.05.03.00-00-0009/15-00.

II.2.14)

Additional information

1. Wykonawcy przystępujący do przetargu obowiązani są wnieść wadium w wysokości: w Zadaniu nr 3 – 600 PLN (słownie: sześćset zł 00/100).

2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1) Cena – waga: 60;

2) Liczba dni określających graniczny termin zgłoszenia przez Zamawiającego zmiany listy uczestników kursu/konferencji przed odlotem – waga: 30;

3) Loty bezpośrednie – waga: 10.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Wykonanie kompleksowej usł. zapewnienia udziału w kursie z zakresu edukacji med. – Szkolenie instruktorów symulacji medycznej – pracownikom UM w Lublinie wraz z usługami hotelarskimi i transportowymi

Lot No: 4

II.2.2)

Additional CPV code(s)
80500000
80000000
55120000
55110000
55100000
63515000
60000000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL314
Main site or place of performance:

Lublin.

II.2.4)

Description of the procurement:

1. Wykonanie kompleksowej usługi zapewnienia udziału w kursie 2 pracownikom Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wraz z usługami hotelarskimi i transportowymi.

2. Szczegółowy opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 4 został zawarty w załączniku nr 2.4. do SIWZ.

II.2.5)

Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2017
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Umowa nr POWR.05.03.00-00-0009/15-00.

II.2.14)

Additional information

1. Wykonawcy przystępujący do przetargu obowiązani są wnieść wadium w wysokości: w Zadaniu nr 4 – 200 PLN (słownie: dwieście zł 00/100).

2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1) Cena – waga: 60;

2) Liczba dni określających graniczny termin zgłoszenia przez Zamawiającego zmiany listy uczestników kursu/konferencji przed odlotem – waga: 30;

3) Loty bezpośrednie – waga: 10.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Wykonanie kompleksowej usł. zapewnienia udziału w kursie z zakresu edukacji med. – Zarządzanie w służbie zdrowia – pracownikom UM w Lublinie wraz z usługami hotelarskimi i transportowymi

Lot No: 5

II.2.2)

Additional CPV code(s)
80500000
80000000
55120000
55110000
55100000
63515000
60000000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL314
Main site or place of performance:

Lublin.

II.2.4)

Description of the procurement:

1. Wykonanie kompleksowej usługi zapewnienia udziału w kursie 4 pracownikom Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wraz z usługami hotelarskimi i transportowymi.

2. Szczegółowy opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 5 został zawarty w załączniku nr 2.5. do SIWZ.

II.2.5)

Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2017
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Umowa nr POWR.05.03.00-00-0009/15-00.

II.2.14)

Additional information

1. Wykonawcy przystępujący do przetargu obowiązani są wnieść wadium w wysokości: w Zadaniu nr 5 – 400 PLN (słownie: czterysta zł 00/100).

2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1) Cena – waga: 60;

2) Liczba dni określających graniczny termin zgłoszenia przez Zamawiającego zmiany listy uczestników kursu/konferencji przed odlotem – waga: 30;

3) Loty bezpośrednie – waga: 10.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Wykonanie kompleksowej usł. zapewnienia udziału w konferencji z zakresu edukacji med. – konf. Stow. Symulacji Med. w Europie (AMEE)- pracownikom UM w Lublinie wraz z usł. hotelarskimi i transportowymi

Lot No: 6

II.2.2)

Additional CPV code(s)
80500000
80000000
55120000
55110000
55100000
63515000
60000000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL314
Main site or place of performance:

Lublin.

II.2.4)

Description of the procurement:

1. Wykonanie kompleksowej usługi zapewnienia udziału w konferencji 4 pracownikom Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wraz z usługami hotelarskimi i transportowymi.

2. Szczegółowy opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 6 został zawarty w załączniku nr 2.6. do SIWZ.

II.2.5)

Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2017
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Umowa nr POWR.05.03.00-00-0009/15-00.

II.2.14)

Additional information

1. Wykonawcy przystępujący do przetargu obowiązani są wnieść wadium w wysokości: w Zadaniu nr 6 – 600 PLN (słownie: sześćset zł 00/100).

2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1) Cena – waga: 60;

2) Liczba dni określających graniczny termin zgłoszenia przez Zamawiającego zmiany listy uczestników kursu/konferencji przed odlotem – waga: 30;

3) Loty bezpośrednie – waga: 10.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 Pzp; 2.spełniają warunki udziału w postępowaniu dot: a)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – brak szczegółowego warunku; b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – brak szczegółowego warunku,c)zdolności technicznej lub zawodowej – brak szczegółowego warunku.

Va.1.Zamawiający przewiduje dodatkowo wykluczenie Wykonawcy w okolicznościach art.24 ust.5 pkt.1 i 8 Pzp,

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia: A) z ofertą: 1.JEDZ, 2. Dokument/y, z którego wynikać będzie, że osoba podpisująca ofertę jest upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu (na zewnątrz) i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty., 3. JEDZ Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 4. JEDZ podmiotów udostępniających zasoby oraz zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

B) po otwarciu ofert – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 Pzp.

C) na wezwanie Zamawiającego dokum.zgodnie z rozporz.MR w spr rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Dz.U.2016 poz.1126:

1.informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 Pzp;

2.zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3.zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4.odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1;

5.oświadczenia Wykonawcy: a) o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

b) o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

c) o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

III.1.2)

Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)

Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.1)

Information about a particular profession

III.2.2)

Contract performance conditions:

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy:

— stanowiącym Załącznik nr 5.1. do SIWZ dla zadania nr 1.

— stanowiącym Załącznik nr 5.2. do SIWZ dla zadania nr 2.

— stanowiącym Załącznik nr 5.3. do SIWZ dla zadania nr 3.

— stanowiącym Załącznik nr 5.4. do SIWZ dla zadania nr 4.

— stanowiącym Załącznik nr 5.5. do SIWZ dla zadania nr 5.

— stanowiącym Załącznik nr 5.6. do SIWZ dla zadania nr 6.

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/04/2017
Local time: 11:00

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 25/06/2017

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 27/04/2017
Local time: 11:30
Place:

Lublin, Al. Racławickie 1, pok. 030.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert, do wiadomości zebranych odczytane zostaną co najmniej: nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana; informacje dotyczące ceny.

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 2164 z późn.zm.), o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

2. Wszelkie inne i bardziej szczegółowe informacje zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia SIWZ dostępnej na stronie internetowej zamawiającego: www.umlub.pl

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Internet address:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP.

2. Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy PZP Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w art.182 ustawy PZP. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

6. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
16/03/2017
Low Value Tender: