Poland - Łódź: Property management services of real estate on a fee or contract basis

Main activities: 
General public services
NUTS Code: 
Type: 
Contract award notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
Lowest price
Published: 
Saturday, March 18, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 055-102084

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
Łódź
90-926
Poland
Contact person: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź. Urszula Olszycka, Waldemar Seliga
Telephone: +48 426384888
E-mail: zamowienia@uml.lodz.pl
Fax: +48 426384877
NUTS code: PL113

Internet address(es):

Main address: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

I.2)

Joint procurement

I.4)

Type of the contracting authority
Regional or local authority

I.5)

Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Wykonanie operatów szacunkowych z wycen nieruchomości należących do Skarbu Państwa w roku 2017.

Reference number: DOA-ZP-VII.271.96.2016

II.1.2)

Main CPV code
70330000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie operatów szacunkowych z wycen nieruchomości należących do Skarbu Państwa w roku 2017.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, tj.:

Zamawiający podzielił zamówienie na 4 części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, przy czym każdy z Wykonawców ubiegających się o przedmiotowe zamówienie, może złożyć jedną ofertę na dowolnie wybraną przez siebie część lub wybrane części zamówienia.

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: yes

II.1.7)

Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 150 702.46 PLN

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Wykonanie operatów szacunkowych z wycen nieruchomości należących do Skarbu Państwa w roku 2017

Lot No: 1

II.2.2)

Additional CPV code(s)
70330000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie operatów szacunkowych z wycen nieruchomości należących do Skarbu Państwa w roku 2017.

Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność lub współwłasność Skarbu Państwa oraz wartość rynkową nieruchomości niezabudowanych wraz

z określeniem wartości prawa użytkowania wieczystego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Prawo opcji na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp: dla Części 1 do 50 % wartości zamówienia,

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Zamawiający przewiduje:

udzielenie zamówień zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu usług wykonania operatów szacunkowych dla Części 1 zamówienia, stanowiących do 50 % wartości zamówienia podstawowego dla ww. części.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Wykonanie operatów szacunkowych z wycen nieruchomości należących do Skarbu Państwa w roku 2017

Lot No: 2

II.2.2)

Additional CPV code(s)
70330000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie operatów szacunkowych z wycen nieruchomości należących do Skarbu Państwa w roku 2017.

Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości (lub udziału w nieruchomości) zabudowanej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Prawo opcji na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp: dla Części 2 do 100 % wartości zamówienia,

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Zamawiający nie przewiduje: dla Części 2 udzielania zamówień zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp,

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Wykonanie operatów szacunkowych z wycen nieruchomości należących do Skarbu Państwa w roku 2017

Lot No: 3

II.2.2)

Additional CPV code(s)
70330000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie operatów szacunkowych z wycen nieruchomości należących do Skarbu Państwa w roku 2017.

Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość miesięcznego czynszu dzierżawnego dla nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.-r67890-.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Prawo opcji na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp: dla Części 3 do 100 % wartości zamówienia.

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Zamawiający nie przewiduje: dla Części 3 udzielania zamówień zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Wykonanie operatów szacunkowych z wycen nieruchomości należących do Skarbu Państwa w roku 2017

Lot No: 4

II.2.2)

Additional CPV code(s)
70330000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie operatów szacunkowych z wycen nieruchomości należących do Skarbu Państwa w roku 2017.

Wykonanie operatów szacunkowych dotyczących ustalenia wynagrodzenia za ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Prawo opcji na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp: dla Części 4 do 100 % wartości zamówienia,

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Zamawiający nie przewiduje: dla Części 4 udzielania zamówień zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2016/S 233-424436

IV.2.8)

Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9)

Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: DOA-ZP-VII.271.96.2016
Lot No: 1
Title:

Wykonanie operatów szacunkowych z wycen nieruchomości należących do Skarbu Państwa w roku 2017

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
07/03/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes

V.2.3)

Name and address of the contractor
Biuro Inżynieryjno–Konsultingowe Blandyna Krzemińska – Freda
ul. Junacka 11a
Łódź
92-109
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes

V.2.3)

Name and address of the contractor
Rzeczoznawstwo Majątkowe i Usługi Inwestorskie Janusz Walis
ul. Wczasowa 18
Łódź
91-615
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 88 400.52 PLN
Total value of the contract/lot: 21 450.00 PLN

V.2.5)

Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: DOA-ZP-VII.271.96.2016
Lot No: 2
Title:

Wykonanie operatów szacunkowych z wycen nieruchomości należących do Skarbu Państwa w roku 2017

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
07/03/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
Przedsiębiorstwo Projektowania Wycen Nadzoru Robót Budowlanych I Geodezyjnych Wojciech Sakosik
ul. Tuwima 15 lok. 78
Łódź
90-010
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 40 901.94 PLN
Total value of the contract/lot: 14 850.00 PLN

V.2.5)

Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: DOA-ZP-VII.271.96.2016
Lot No: 3
Title:

Wykonanie operatów szacunkowych z wycen nieruchomości należących do Skarbu Państwa w roku 2017

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
07/03/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
Przedsiębiorstwo Projektowania Wycen Nadzoru Robót Budowlanych I Geodezyjnych Wojciech Sakosik
ul. Tuwima 15 lok.78
Łódź
90-010
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 6 400.00 PLN
Total value of the contract/lot: 3 100.00 PLN

V.2.5)

Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: DOA-ZP-VII.271.96.2016
Lot No: 4
Title:

Wykonanie operatów szacunkowych z wycen nieruchomości należących do Skarbu Państwa w roku 2017

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
13/03/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes

V.2.3)

Name and address of the contractor
Wycena i Zarządzanie Nieruchomościami Justyna Cedro
ul. Piłsudskiego 13
Radom
26-600
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes

V.2.3)

Name and address of the contractor
Kancelaria Obsługi Rynku Nieruchomościami Justyna Cedro, Iwona Chudzik s.c.
ul. Piłsudskiego 13
Radom
26-600
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 15 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 4 500.00 PLN

V.2.5)

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information:

Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego.

Zakres i warunki zmian zawartej umowy – kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w Załączniku nr 5 do SIWZ (Wzór umowy).

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address:http://uzp.gov.pl

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji

o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

4 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 2 i 3 wnosi się

w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie

7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1113) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet address:http://uzp.gov.pl

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
15/03/2017
Low Value Tender: