Bulgaria - Hitrino: Real estate services

Main activities: 
General public services
NUTS Code: 
Type: 
Contract award notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Negotiated without a prior call for competition
Award criteria: 
Lowest price
Published: 
Saturday, March 18, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 055-102228

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Obshtina Hitrino
000931422
ul. „Vazrazhdane“ No. 45
Hitrino
9780
Bulgaria
Contact person: Ahmed Ahmed-zamestnik kmet na Obshtina Hitrino
Telephone: +359 53412250
E-mail: kmet@hitrino.org
Fax: +359 53412120
NUTS code: BG333

Internet address(es):

Main address: http://www.hitrino.org/

Address of the buyer profile: http://www.hitrino.org/bg/obshtestveni_pory4ki

I.2)

Joint procurement

I.4)

Type of the contracting authority
Regional or local authority

I.5)

Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

„Предоставяне на консултантски услуги при разработване и окомплектоване на проектни предложения за кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички в.“.

II.1.2)

Main CPV code
70000000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Предмет на настоящата обществена поръчка е предоставяне на консултантски услуги при разработване и окомплектоване на проектни предложения за кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и изготвяне на анализ „разходи-ползи“ за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, включващи изпълнението на следните видове дейности: Дейност 1: Изготвяне и окомплектоване на Заявление за подпомагане, необходимо на Община Хитрино за кандидатстване с проектно предложение, за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях и изготвяне на анализ „разходи-ползи“; Дейност 2: Изготвяне и окомплектоване на Заявление за подпомагане, необходимо на Община Хитрино за кандидатстване с проектно предложение за строителство, реконструкция и/или рехабилитация.

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.1.7)

Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 270 000.00 BGN

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG333
Main site or place of performance:

С. Хитрино, ул. „Възраждане“ № 45.

II.2.4)

Description of the procurement:

Предмет на настоящата обществена поръчка е предоставяне на консултантски услуги при разработване и окомплектоване на проектни предложения за кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и изготвяне на анализ „разходи-ползи“ за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, включващи изпълнението на следните видове дейности: Дейност 1: Изготвяне и окомплектоване на Заявление за подпомагане, необходимо на Община Хитрино за кандидатстване с проектно предложение, за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях и изготвяне на анализ „разходи-ползи“; Дейност 2: Изготвяне и окомплектоване на Заявление за подпомагане, необходимо на Община Хитрино за кандидатстване с проектно предложение за строителство, реконструкция и/или рехабилитация.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Предвид това, че разходът за консултантски услуги, свързани с подготовката на проекта е допустим за финансиране, то направените разходи, във връзка с изпълнението предмета на договора за обществена по.

II.2.14)

Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • Extreme urgency brought about by events unforeseeable for the contracting authority and in accordance with the strict conditions stated in the directive
Explanation:

На 10.12.2016 г. около 5:40 ч. при навлизане на влакова композиция от 26 цистерни в гарата на село Хитрино, на 20 км от Шумен, 12 от цистерните дерайлират и се взривяват. Над 200 огнеборци, полицаи и служители на „Гражданска защита“ работиха по преодоляване на последствията от взрива. Тежкият инцидент отне живота на 7. Материални щети са нанесени на повече от 150 къщи и други обществени сгради. Напълно разрушени са част от проводите, транспортната техническа инфраструктура и съоръженията към нея. Със заповед на областния управител в Община Хитрино бе обявено бедствено положение, което остана в сила до приключване на операцията по обезвреждане на цистерните. Достъп до село Хитрино бе ограничен за повече от 20 дни. За преодоляване на последствията от инцидента, Европейската комисия отпусна незабавно 20 000 000 BGN. Средствата са от Програмата за развитие на селските райони и ще бъдат използвани за реализиране на инфраструктурни проекти на територията на общината с цел преодоляване на последиците от инцидента и за предприемане на спешни действия за незабавно възстановяване нормалното функциониране и начина на живот на хората. Съгласно официално публикуваната Заповед РД 09-988 от 14.12.2016 г. на министъра на земеделието и храните, от допълнителните разпоредби от Наредба № 12 от 25.7.2016 г. за прилагане на Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., е определен период за прием на заявления за подпомагаме за Община Хитрино с начална дата 16.1.2017 г. и крайна дата 16.3.2017 г. за допустими дейности по чл. 4, т. 1, 2, 3, 6, 7 или 8 от Наредба № 12 от 25.7.2016 г. Предвид непредвидимостта на инцидента, респективно последиците от настъпването му и предоставената възможност за преодоляване на последиците, чрез обявяване на прием, на заявления за подпомагане, за Община Хитрино възниква необходимост от неотложно възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги при разработване с което се цели да се осигури необходимата подкрепа на Община Хитрино от страна на компетентен екип консултанти при изготвяне и окомплектоване на проектни предложения за кандидатстване и окомплектоване на проектни предложения за кандидатстване по подмярка 7.2 Предоставеният срок за прием 16.1.2017 г. 916.03.2017 г. е крайно недостъчен.

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.8)

Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9)

Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: ДО-40
Title:

„Предоставяне на консултантски услуги при разработване и окомплектоване на проектни предложения за кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички в“

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
15/02/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
„Европрограмконсулт“ ЕООД
200821807
ж.к Гео Милев № 255 вх. Г, ет. 7, ап. 6
София
1000
Bulgaria
Telephone: +359 08979213-383
E-mail: evroprogram_consult@abv.bg
Fax: +359 08979213-383
NUTS code: BG412

Internet address:http://tr.bivol.bg/view.php?eik=200821807

The contractor is an SME: no

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 270 000.00 BGN

V.2.5)

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information:

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet address:http://www.cpc.bg

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Съгласно разпоредбите на чл. 197 от ЗОП.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
14/03/2017
Low Value Tender: