Poland - Poznań: Dimensional surveying services

Main activities: 
Other
Type: 
Contract award notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Saturday, March 18, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 055-102131

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu
ul. Fredry 12
Poznań
61-701
Poland
Contact person: Edyta Kosowska
Telephone: +61 8560619
E-mail: ekosowska@anr.gov.pl
Fax: +61 8560683
NUTS code: PL415

Internet address(es):

Main address: www.anr.gov.pl

I.2)

Joint procurement

I.4)

Type of the contracting authority
Body governed by public law

I.5)

Main activity
Other activity: gospodarowanie nieruchomościami

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Usługi geodezyjne – numer postępowania 016/POZ/50/2016.

Reference number: 016/POZ/50/2016

II.1.2)

Main CPV code
71353200

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Część 1: Badanie stanu prawnego dla nieruchomości położonych w powiecie międzychodzkim (gminy: Międzychód, Kwilcz, Chrzypsko Wielkie).

Część 2: Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej zawierającej wszystkie niezbędne informacje dla sprostowania zapisów w Księdze Wieczystej (ujawnienie działek w KW) opatrzonej klauzulą, iż przeznaczona jest do dokonywania wpisu w Księdze Wieczystej dla nieruchomości położonych w powiecie poznańskim obręb Mosina.

Część 3: Badanie stanu prawnego dla nieruchomości położonych w powiecie poznańskim (gminy: Kórnik, Swarzędz).

Część 4: Sporządzenie protokołu z przeprowadzenia badania stanu prawnego nieruchomości położonej w obrębie Czerlejnko gm. Kostrzyn.

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: yes

II.1.7)

Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 10 975.61 PLN

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Badanie stanu prawnego dla nieruchomości położonych w powiecie międzychodzkim (gminy: Międzychód, Kwilcz, Chrzypsko Wielkie).

Lot No: 1

II.2.2)

Additional CPV code(s)
79710000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL41
Main site or place of performance:

Wielkopolska.

II.2.4)

Description of the procurement:

Badanie stanu prawnego dla n/w nieruchomości położonych w powiecie międzychodzkim:

1) działka nr 10 ob. Skrzydlewo gm. Międzychód (KW nr PO2A/00018297/3),

2) działki nr 57/7,142,147/2 ob. Lubosz gm. Kwilcz (KW nr PO2A/00040484/4),

3) działki nr 52/4,92/1 ob. Białcz gm. Chrzypsko Wielkie (KW nr PO2A/00040588/3),

4) działki nr 124,141,273/1,273/3 ob. Zatom Stary gm. Międzychód (KW nr PO2A/00018289/4),

5) działki nr 474,218,511 ob. Mierzyn-Drzewce gm. Międzychód (KW nr PO2A/00017885/5),

6) działka nr 7/2 ob. Mnichy gm. Międzychód ( KW nr PO2A/00026883/7),

7) działka nr 8/18 ob. Mościejewo gm. Kwilcz (KW nr PO2A/00040592/4),

8) działka nr 53/4 ob. Kamionna gm. Międzychód (KW nr PO2A/00018300/8),

9) działka nr 320/3 ob. Kwilcz gm. Kwilcz ( KW nr PO2A/00042732/2),

10) działki nr 343/3,347/2,592/3 ob. Łowyń gm. Międzychód (KW nr PO2A/00018299/7).

II.2.5)

Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin realizacji zamówienia / Weighting: 40

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej zawierającej wszystkie niezbędne informacje dla sprostowania zapisów w KW obręb Mosina

Lot No: 2

II.2.2)

Additional CPV code(s)
79710000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL41
Main site or place of performance:

Wielkopolska.

II.2.4)

Description of the procurement:

Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej zawierającej wszystkie niezbędne informacje dla sprostowania zapisów w Księdze Wieczystej (ujawnienie działek w KW) opatrzonej klauzulą, iż przeznaczona jest do dokonywania wpisu w Księdze Wieczystej dla n/w nieruchomości położonych w powiecie poznańskim:

1) działka nr 34/10 obręb Mosina KW nr PO1M/00019591/6,

2) działka nr 2613/1 obręb Mosina KW nr PO1M/00019591/6,

3) działka nr 2610 obręb Mosina PO1M/00019591/6,

Zakres wykonania dokumentacji geodezyjno-prawnej dla powyższych działek gruntu obejmuje:

sporządzenie i dostarczenie dokumentów geodezyjno-prawnych potwierdzonych przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu (rozliczenie KW) dla wszystkich ksiąg wieczystych, w których zapisane są (lub były zapisane w księgach wieczystych zamkniętych) przedmiotowe działki gruntu lub w których mogą być zapisane ww. działki gruntu (po zbadaniu),

w przypadku stwierdzenia, że ww. działki gruntu zapisane są w więcej niż jednej KW należy przeprowadzić podzi.

II.2.5)

Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin realizacji zamówienia / Weighting: 40

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Badanie stanu prawnego dla nieruchomości położonych w powiecie poznańskim (gminy: Kórnik, Swarzędz).

Lot No: 3

II.2.2)

Additional CPV code(s)
79710000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL41
Main site or place of performance:

Wielkopolska.

II.2.4)

Description of the procurement:

Badanie stanu prawnego dla n/w nieruchomości położonych w powiecie poznańskim:

1) działka nr 183/2 obręb Czołowo gm. Kórnik (KW nr PO1D/00019094/3),

2) działka nr 98/9 obręb Pierzchno gm. Kórnik ( KW nr PO1D/00018501/3),

3) działka nr 38/10 obręb Uzarzewo gm. Swarzędz (KW nr PO2P/00105926/4),

4) działka nr 38/12 obręb Uzarzewo gm. Swarzędz (KW nr PO2P/00105926/4),

5) działka nr 13 obręb Zalasewo gm. Swarzędz (KW nr PO2P/00238416/7),

Zakres wykonania dokumentacji geodezyjno-prawnej dla powyższych działek gruntu obejmuje:

sporządzenie protokołu badania księgi wieczystej prowadzonej dla w/w działek gruntu,

ustalenia nazwiska ostatniego właściciela przed 1.9.1939 i kolejnych do 1992 r. – dla ww. działek gruntu,

podanie podstawy prawnej i daty przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, z podaniem litery w przypadku przejęcia nieruchomości na podstawie ust.1 art. 2 Dekretu PKWN z dnia 6.9.1944 – (do badania należy załączyć kserokopie dokumentów, z których powyższe wynika).

II.2.5)

Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin realizacji zamówienia / Weighting: 40

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Sporządzenie protokołu z przeprowadzenia badania stanu prawnego nieruchomości położonej w obrębie Czerlejnko gm. Kostrzyn.

Lot No: 4

II.2.2)

Additional CPV code(s)
79710000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL41
Main site or place of performance:

Wielkopolska.

II.2.4)

Description of the procurement:

Sporządzenie protokołu z przeprowadzenia badania stanu prawnego nieruchomości położonej w obrębie Czerlejnko gm. Kostrzyn oznaczonej w ewidencji gruntów 235/3 o pow. 1,8018 ha, zapisanej w KW nr PO1F/00026863/9 pod kątem ustalenia nazwiska byłego właściciela oraz podania podstawy prawnej przejęcia w/w nieruchomości na Skarb Państwa z ewentualnym podaniem litery /w przypadku przejęcia na podstawie dekretu o reformie rolnej/: od roku 1939 do 1992 roku.

Ponadto należy:

a) sporządzić wyciąg z wykazu zmian gruntowych lub inny dokument akceptowane przez Sąd Rejonowy we wrześni niezbędny do sprostowania działu I-O i ujawnienia działki w KW.

b) przeprowadzić podział hipoteczny nieruchomości, jeżeli z badania stanu prawnego wynikać będzie, że jest ona zapisana w dwóch lub więcej księgach wieczystych oraz sporządzić wyciągi z wykazu zmian gruntowych lub inne dokumenty akceptowane przez Sąd Rejonowy we Wrześni niezbędne do sprostowania działu I-O i ujawnienia nowopowstałych działek w KW.

Wszelki.

II.2.5)

Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin realizacji zamówienia / Weighting: 40

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2016/S 230-419222

IV.2.8)

Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9)

Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
07/03/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
Geo-Wycena Stefan Pazdej Biuro Usług Geodezyjnych i Wyceny Nieruchomości
ul. Polna 31
Lwówek
64-310
Poland
NUTS code: PL41
The contractor is an SME: yes

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 6 504.07 PLN
Lowest offer: 5 040.65 PLN / Highest offer: 5 609.76 PLN taken into consideration

V.2.5)

Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej zawierającej wszystkie niezbędne informacje dla sprostowania zapisów w KW obręb Mosina

A contract/lot is awarded: no

V.1)

Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 3
Title:

Badanie stanu prawnego dla nieruchomości położonych w powiecie poznańskim (gminy: Kórnik, Swarzędz).

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
07/03/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
Usługi Geodezyjne Roman Pisański
ul. Drzonków-Sarnia 4
Zielona Góra
66-004
Poland
NUTS code: PL41
The contractor is an SME: yes

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 845.53 PLN
Lowest offer: 2 113.82 PLN / Highest offer: 6 341.46 PLN taken into consideration

V.2.5)

Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 4
Title:

Sporządzenie protokołu z przeprowadzenia badania stanu prawnego nieruchomości położonej w obrębie Czerlejnko gm. Kostrzyn.

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
07/03/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
Geo-Wycena Stefan Pazdej Biuro Usług Geodezyjnych i Wyceny Nieruchomości
ul. Polna31
Lwówek
64-310
Poland
NUTS code: PL41
The contractor is an SME: yes

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 252.03 PLN
Lowest offer: 2 357.72 PLN / Highest offer: 3 495.94 PLN taken into consideration

V.2.5)

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information:

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
15/03/2017
Low Value Tender: