Poland - Warsaw: Provision of language courses

Main activities: 
Education
NUTS Code: 
Type: 
Contract award notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Saturday, March 18, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 055-102224

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy
ul. Tamka 1
Warszawa
00-349
Poland
E-mail: j.klimek@ohp.pl
Fax: +48 225784747
NUTS code: PL127

Internet address(es):

Main address: http://www.ohp.pl

Address of the buyer profile: http://www.lublelska.ohp.pl

I.2)

Joint procurement

I.4)

Type of the contracting authority
Other type: jednostka budżetowa podległa MRPiPS

I.5)

Main activity
Education

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Realizacja kursu języka angielskiego dla 76 uczestników projektu „Akcja aktywizacja – YEI”, realizowanego w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” w ramach programu Program Operacyjny.

Reference number: WK.ZE.71.2.GdM.YEI.AA.2016.LUBE

II.1.2)

Main CPV code
80580000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje realizację kursu języka angielskiego dla 76 uczestników projektu „Akcja aktywizacja – YEI”, realizowanego w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” w ramach programu Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (w tym 50 osób w grupie IA oraz 26 osób w grupie II) dla 76 uczestników w miejscowościach:

— Świdnik – 10 osób, Grupa AI Projektu

— Łuków – 10 osób, Grupa AI Projektu

— Chełm – 10 osób, Grupa AI Projektu

— Włodawa– 10 osób, Grupa AI Projektu

— Radzyń Podlaski– 15 osób, w tym 10 osób z Grupy IA Projektu i 5 osób z Grupy II Projektu,

— Parczew – 4 osób, Grupa II Projektu

— Puławy – 6 osób, Grupa II Projektu

— Lublin – 6 osób, Grupa II Projektu

— Łęczna – 5 osoby. Grupa II Projektu

Beneficjenci projektu to młodzież w wieku:

— z grupy IA Projektu w wieku 15-16 lat,

— z grupy II Projektu w wieku 18-24 lat.

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.1.7)

Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 337 067.00 PLN

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL31
Main site or place of performance:

Świdnik

Łuków

Chełm

Radzyń Podlaski

Włodawa

Parczew

Puławy

Lublin

Łęczna.

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem jest realizacja kursu języka angielskiego dla 76 uczestników projektu „Akcja aktywizacja– YEI” (w tym 50 osób w grupie IA oraz 26 osób w grupie II), realizowanego w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” w ramach programu Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w wymiarze 120 godzin na jednego uczestnika.

Beneficjenci projektu to młodzież w wieku:

— z grupy IA Projektu w wieku 15-16 lat,

— z grupy II Projektu w wieku 18-24 lat

Termin realizacji szkolenia:

Szkolenie zostanie zrealizowane od dnia podpisania umowy do 15.12.2016 (w przypadku grupy IA Projektu) oraz 31.5.2017 r. (w przypadku grupy II Projektu).

Kurs języka angielskiego dla 76 uczestników w miejscowościach:

— Świdnik

— Łuków

— Chełm

— Włodawa

— Radzyń Podlaski

— Parczew

— Puławy

— Lublin

* Łęczna.

II.2.5)

Award criteria
Quality criterion - Name: Odbiorca usługi / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Posiadanie akredytacji Kuratora Oświaty / Weighting: 20
Price - Weighting: 60

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWER.01.03.02-00-0002/16.

II.2.14)

Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2016/S 186-334158

IV.2.8)

Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9)

Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: WK.ZE.71.2.GdM.YEI.AA.2016.LUBE
Title:

Realizacja kursu języka angielskiego dla 76 uczestników projektu „Akcja aktywizacja – YEI”, realizowanego w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” w ramach programu Program Operacyjny

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
27/10/2016

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
M. Słomski, P. Zagrajek, M Jóźwik, Edukacja Plus s.c. M. Słomski, P. Zagrajek, M Jóźwik
Wertera 8
Lublin
20-712
Poland
NUTS code: PL31
The contractor is an SME: yes

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 120 460.00 PLN
Total value of the contract/lot: 62 776.00 PLN

V.2.5)

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information:

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
16/03/2017
Low Value Tender: