Finland - Kouvola: Education and training services

Main activities: 
General public services
Type: 
Contract award notice
Type of contract: 
Market: 
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
Not applicable
Published: 
Saturday, March 18, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 055-102367

Social and other specific services – public contracts

Contract award notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
2296962-1
Salpausselänkatu 22
Kouvola
45100
Finland
Contact person: Merja Riiheläinen
Telephone: +358 259020600
E-mail: tyovoimapalvelut.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi
NUTS code: FI187

Internet address(es):

Main address: http://www.ely-keskus.fi

Address of the buyer profile: http://www.ely-keskus.fi/kaakkois-suomi

I.2)

Joint procurement

I.4)

Type of the contracting authority
Other type: valtion viranomainen

I.5)

Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Uravalmennus Etelä-Karjala.

Reference number: KASELY/1739/2016

II.1.2)

Main CPV code
80000000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Kaakkois-Suomen ELY-keskus pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Hankittavan valmennuspalvelun sisältö on esitetty tarjouspyynnön liitteenä olevassa kuvauksessa, liite 1.

Hankintayksikkö valitsee kaksi (2) toimittajaa, joiden kanssa tekee puitesopimuksen.

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.1.7)

Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 063 680.00 EUR

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
80000000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: FI187
Main site or place of performance:

Lappeenranta ja Imatra.

II.2.4)

Description of the procurement:

Kaakkois-Suomen ELY-keskus pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Hankittavan valmennuspalvelun sisältö on esitetty tarjouspyynnön liitteenä olevassa kuvauksessa, liite 1.

Hankintayksikkö valitsee kaksi (2) toimittajaa, joiden kanssa tekee puitesopimuksen.

Palvelun ostaja noudattaa palvelua tilatessaan asetettua etusijajärjestystä, jonka perusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus.

Ensisijaisesti käytetään kokonaistaloudellisesti edullisinta tarjoajaa. Mikäli tarvittavaa määrää tai muuta hankintaan liittyviä vaatimuksia ei ko. tarjoaja pysty toimittamaan, valitaan seuraavaksi edullisin tarjoaja.

Tulevaan puitesopimukseen sisältyy lisähankintaoikeus (optio) vuosille 2019-2020. Option käyttöönotto on yksin ostajan harkinnassa ja ELY-keskus ilmoittaa siitä palvelutuottajalle.

Optio voi olla arvoltaan ja määrältään yhtä suuri tai pienempi kuin alkuperäinen hankinta.

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Tulevaan puitesopimukseen sisältyy lisähankintaoikeus (optio) vuosille 2019-2020. Option käyttöönotto on yksin ostajan harkinnassa. ELY-keskus ilmoittaa option käytöstä koulutuspalvelun tuottajalle.

Optio voi olla arvoltaan ja määrältään yhtä suuri tai pienempi kuin alkuperäinen hankinta.

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Form of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about framework agreement
The procurement involves the establishment of a framework agreement

IV.1.10)

Identification of the national rules applicable to the procedure:

IV.1.11)

Main features of the award procedure:

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2016/S 212-386467

IV.2.9)

Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Uravalmennus Etelä-Karjala

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
14/03/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 12
Number of tenders received by electronic means: 12

V.2.3)

Name and address of the contractor
Spring House Oy
1786915-9
Helsinki
Finland
E-mail: etunimi.sukunimi@springhouse.fi
NUTS code: FI181

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 063 680.00 EUR
Total value of the contract/lot: 1 063 680.00 EUR

V.2.5)

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information:

Kaakkois-Suomen ELY-keskus siirtyy valmennuspalvelujen osalta sähköiseen laskutukseen myöhempänä ilmoitettavana ajan kohtana.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telephone: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internet address:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
17/03/2017
Low Value Tender: