Poland - Warsaw: Technical and vocational secondary education services

Main activities: 
Education
NUTS Code: 
Type: 
Contract award notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Saturday, March 18, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 055-102203

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy
ul. Tamka 1
Warszawa
00-349
Poland
E-mail: j.klimek@ohp.pl
Fax: +48 225784747
NUTS code: PL127

Internet address(es):

Main address: http://www.ohp.pl

Address of the buyer profile: http://www.lublelska.ohp.pl

I.2)

Joint procurement

I.4)

Type of the contracting authority
Other type: jednostka budżetowa podległa MRPiPS

I.5)

Main activity
Education

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Przeprowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych wraz z badaniami lekarskimi, egzaminem wewnętrznym i zewnętrznym dla 20 uczestników projektu „Akcja aktywizacja – YEI”, realizowanego w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.

Reference number: WK.ZE.71.6.GdM.YEI.AA.2016.LUBE

II.1.2)

Main CPV code
80210000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych wraz z badaniami lekarskimi, egzaminem wewnętrznym i zewnętrznym dla 20 uczestników projektu „Akcja aktywizacja – YEI”, realizowanego w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” w ramach programu „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój w następujących kwalifikacjach zawodów:

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 2

A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 3

B.5. Montaż systemów suchej zabudowy

B.6. Wykonanie robót malarsko-tapeciarskich

B.7. Wykonanie robót posadzkarsko-okładzinowych 2

T.6. Sporządzanie potraw i napojów 2

M.28 Wykonywanie prac lakierniczych 1

Łącznie: 10 osób

B.5. Montaż systemów suchej zabudowy

B.6. Wykonanie robót malarsko-tapeciarskich

B.7. Wykonanie robót posadzkarsko-okładzinowych 7

T.6 Sporządzanie potraw i napojów 3

Łącznie: 10 osób.

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.1.7)

Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 686 116.54 PLN

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL31
Main site or place of performance:

Lublin, Zamość.

II.2.4)

Description of the procurement:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych wraz z badaniami lekarskimi, egzaminem wewnętrznym i zewnętrznym dla 20 uczestników projektu „Akcja aktywizacja – YEI”, realizowanego w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” w ramach programu „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój w następujących kwalifikacjach zawodów:

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 2

A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 3

B.5. Montaż systemów suchej zabudowy

B.6. Wykonanie robót malarsko-tapeciarskich

B.7. Wykonanie robót posadzkarsko-okładzinowych 2

T.6. Sporządzanie potraw i napojów 2

M.28 Wykonywanie prac lakierniczych 1

Łącznie: 10 osób

B.5. Montaż systemów suchej zabudowy

B.6. Wykonanie robót malarsko-tapeciarskich

B.7. Wykonanie robót posadzkarsko-okładzinowych 7

T.6 Sporządzanie potraw i napojów 3

Łącznie: 10 osób.

II.2.5)

Award criteria
Quality criterion - Name: Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Posiadanie akredytacji Kuratora Oświaty / Weighting: 20
Price - Weighting: 60

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWER.01.03.02.00-0002/16.

II.2.14)

Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2016/S 191-343690

IV.2.8)

Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9)

Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: WK.ZE.71.6.GdM.YEI.AA.2016.LUBE
Title:

Przeprowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych wraz z badaniami lekarskimi, egzaminem wewnętrznym i zewnętrznym dla 20 uczestników projektu „Akcja aktywizacja – YEI”, realizowanego w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
18/11/2016

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie
Rynek 2
Lublin
20-111
Poland
NUTS code: PL314
The contractor is an SME: yes

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 90 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 89 900.00 PLN

V.2.5)

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information:

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
16/03/2017
Low Value Tender: