Poland - Warsaw: Provision of language courses

Main activities: 
Education
Type: 
Contract award notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Saturday, March 18, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 055-102215

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy
ul. Tamka 1
Warszawa
00-349
Poland
E-mail: j.klimek@ohp.pl
Fax: +48 225784747
NUTS code: PL127

Internet address(es):

Main address: http://www.ohp.pl

Address of the buyer profile: http://www.kujawsko-pomorska.ohp.pl/

I.2)

Joint procurement

I.4)

Type of the contracting authority
Other type: jednostka budżetowa podległa MRPiPS

I.5)

Main activity
Education

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Kursu języka angielskiego dla uczestników projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” we Włocławku i w Grudziądzu.

Reference number: POA-270-45/2016

II.1.2)

Main CPV code
80580000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla 12 uczestników projektu„Akcja aktywizacja – YEI” zgodnie z Porozumieniem PO WER, operacji wspieranej jako „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: yes

II.1.7)

Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 11 880.00 PLN

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla 6 uczestników projektu „Akcja Aktywizacja –YEI” we Włocławku

Lot No: 1

II.2.2)

Additional CPV code(s)
80580000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL61
Main site or place of performance:

Włocławek.

II.2.4)

Description of the procurement:

Udzielone wsparcie ma polegać na nauce języka angielskiego. Kursy będą dostosowane do poziomu zaawansowania beneficjentów. Uczestnikami zajęć będzie młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym w wieku 18 – 24 lata. Istotą kursu będzie dostarczenie młodzieży umiejętności komunikowania się w języku obcym, w tym np. odpowiedniego słownictwa ułatwiającego poszukiwanie zatrudnienia. Szkolenia językowe obejmować będą 120 jednostek lekcyjnych. Osoby objęte wsparciem uzyskają poświadczenia ukończenia kursu języka obcego, określające poziom nabytych kompetencji na poziomie podstawowym (A1) lub wyższym,określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

II.2.5)

Award criteria
Quality criterion - Name: Klauzula społeczna – zatrudnienie minimum jednej osoby niepełnosprawnej na podstawie umowy o pracę / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Doświadczenie w realizacji kursów lub warsztatów dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym / Weighting: 30
Price - Weighting: 60

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.01.03.02-00-0002/16.

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla 6 uczestników projektu „Akcja Aktywizacja –YEI” w Grudziądzu

Lot No: 2

II.2.2)

Additional CPV code(s)
80580000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL61
Main site or place of performance:

Grudziądz.

II.2.4)

Description of the procurement:

Udzielone wsparcie ma polegać na nauce języka angielskiego. Kursy będą dostosowane do poziomu zaawansowania beneficjentów. Uczestnikami zajęć będzie młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym w wieku 18 – 24 lata. Istotą kursu będzie dostarczenie młodzieży umiejętności komunikowania się w języku obcym, w tym np. odpowiedniego słownictwa ułatwiającego poszukiwanie zatrudnienia. Szkolenia językowe obejmować będą 120 jednostek lekcyjnych. Osoby objęte wsparciem uzyskają poświadczenia ukończenia kursu języka obcego, określające poziom nabytych kompetencji na poziomie podstawowym (A1) lub wyższym,określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

II.2.5)

Award criteria
Quality criterion - Name: Klauzula społeczna – zatrudnienie minimum jednej osoby niepełnosprawnej na podstawie umowy o pracę / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Doświadczenie w realizacji kursów lub warsztatów dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym / Weighting: 30
Price - Weighting: 60

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.01.03.02-00-0002/16.

II.2.14)

Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2016/S 242-441809

IV.2.8)

Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9)

Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla 6 uczestników projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” we Włocławku

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
16/01/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 6
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
Edukacja Plus s.c. M. Słomski, P. Zagrajek, M. Jóźwik
ul. Wertera 8
Lublin
20-712
Poland
NUTS code: PL314
The contractor is an SME: yes

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 5 940.00 PLN

V.2.5)

Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla 6 uczestników projektu „Akcja Aktywizacja –YEI” w Grudziądzu

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
16/01/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
Edukacja Plus s.c. M Słomski, P. Zagrajek, M. Jóźwik
ul. Wertera 8
Lublin
20-712
Poland
NUTS code: PL314
The contractor is an SME: yes

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 5 940.00 PLN

V.2.5)

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information:

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
16/03/2017
Low Value Tender: