Netherlands - Maastricht: Construction project management services

Main activities: 
General public services
NUTS Code: 
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Saturday, March 18, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 055-101718

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Provincie Limburg
50052969
Limburglaan 10
Maastricht
6229 GA
Netherlands
Contact person: Cyriel Hennen
Telephone: +31 651261379
E-mail: cjm.hennen@prvlimburg.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.limburg.nl

Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=58595

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=58595
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4)

Type of the contracting authority
Regional or local authority

I.5)

Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Gebiedsregie sleutelprojecten IBA Parkstad.

Reference number: JZI-2017-004

II.1.2)

Main CPV code
71541000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

De Europese aanbesteding volgens openbare procedure betreft gebiedsregie ten behoeve van de Internationale Bauausstellung (hierna te noemen IBA) Parkstad. Deze aanbesteding is opgestart in verband met de hoge mate van urgentie om zicht te krijgen op de concrete haalbaarheid van de start van de realisatie van het IBA-uitvoeringsprogramma uiterlijk op 1.1.2020. De provincie Limburg besteedt de opdracht aan namens IBA Parkstad BV.

II.1.5)

Estimated total value

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
70112000
71541000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: NL
Main site or place of performance:

Zuid Limburg (nuts-code NL423).

II.2.4)

Description of the procurement:

Het doel van deze aanbesteding is het selecteren van één (1) leverancier voor het bewaken van de algehele voortgang binnen de IBA-projecten door — in afstemming met de projecteigenaren — helderheid te krijgen over de financiële, ruimtelijke en juridische randvoorwaarden ic. haalbaarheid waarbinnen de IBA-projecten kunnen worden gerealiseerd, de voorbereiding van de uitvoering te organiseren, alsook de additionele kwaliteitsimpuls te borgen.

Er zal aan één partij opdracht worden verleend, waarop deel A en C van de Algemene Inkoopvoorwaarden 2015 Leveringen en Diensten (bijlage 1) van toepassing zijn. De opdracht geldt voor een periode van één (1) jaar en heeft een beoogde ingangsdatum op 30.5.2017. Opdracht wordt verleend door IBA Parkstad BV. Na de initiële looptijd bestaat de mogelijk om de opdracht drie (3) maal éénzijdig te verlengen door IBA Parkstad BV. Een verlenging zal tenminste twee (2) maanden vooraf schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan de opdrachtnemer.

II.2.5)

Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Na de initiële looptijd bestaat de mogelijk om de opdracht drie (3) maal éénzijdig te verlengen door IBA Parkstad BV. Een verlenging zal tenminste twee (2) maanden vooraf schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan de opdrachtnemer.

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zie de aanbestedingsstukken.

III.1.2)

Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents

III.1.3)

Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.1)

Information about a particular profession

III.2.2)

Contract performance conditions:

Zie de aanbestedingsstukken.

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/04/2017
Local time: 14:00

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 24/04/2017
Local time: 14:00
Place:

Maastricht.

Information about authorised persons and opening procedure:

— .

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

Deze aanbesteding betreft een elektronische aanbesteding. Een ondernemer dient zich derhalve gratis eenmalig te registreren op het online platform. Alleen via dit platform ingediende aanmeldingen en inschrijvingen worden door de aanbestedende dienst in behandeling genomen.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Rechtbank Limburg
Maastricht.
Netherlands

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Binnen 20 kalenderdagen na datum van het bericht van de gunningsbeslissing.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
15/03/2017
Low Value Tender: