Netherlands - Werkendam: Refuse disposal and treatment

Main activities: 
General public services
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Friday, March 17, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 054-099574

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem
38371079
Raadhuisplein 1
Werkendam
4251 VZ
Netherlands
Contact person: Nadine van Oosterhout
E-mail: n.vanoosterhout@inkoopwestbrabant.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.werkendam.nl

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/32df5f79a4dae5d9cffd5b8fba8a804a
Additional information can be obtained from another address:
Digitaal via TenderNed
Den Haag
Netherlands
Telephone: +31 8008363376
E-mail: servicedesk@TenderNed.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.tenderned.nl

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/32df5f79a4dae5d9cffd5b8fba8a804a
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Digitaal via TenderNed
Den Haag
Netherlands
Telephone: +31 8008363376
E-mail: servicedesk@TenderNed.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.tenderned.nl

I.4)

Type of the contracting authority
Regional or local authority

I.5)

Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Inzameling textiel en kleding, WEB en oud ijzer.

Reference number: SIW/REG/NOT/2016/004245

II.1.2)

Main CPV code
90510000 - AA05 - AB24

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

De afvalinzameling in de gemeenten kenmerkt zich door een hoog serviceniveau gericht op (bron)gescheiden inzameling van nuttige reststromen en een ontmoedigingsbeleid voor het aanbieden van ongescheiden restafval. Hiervoor zijn in de gemeentelijke milieuparkjes, op de milieustations en op losse locaties boven- en/of ondergrondse containers, waar de inwoners hun textiel kunnen inleveren, geplaatst. Voor het inzamelen en verwerken van textiel, en het ter beschikking stellen en plaatsen van bovengrondse textielcontainers zoeken de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem een contractpartij (perceel 1).

Daarnaast wordt in de gemeenten Aalburg en Woudrichem textiel, WEB en oud ijzer huis-aan-huis ingezameld. Voor de huis-aan-huis inzameling en verwerking van textiel, WEB en oud ijzer zoeken de gemeenten Aalburg en Woudrichem een contractpartij (perceel 2).

II.1.5)

Estimated total value

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Inzameling en verwerking van textiel afkomstig uit de textielcontainers in de milieuparkjes en op de milieustraten en losse locaties van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem

Lot No: 1

II.2.2)

Additional CPV code(s)
90510000 - AB24
90514000
19600000
18000000
19620000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: NL412
Main site or place of performance:

Perceel 1: gemeente Aalburg, gemeente Werkendam en gemeente Woudrichem. Perceel 2: gemeente Aalburg en gemeente Woudrichem.

II.2.4)

Description of the procurement:

Voor een indicatie van de ingezamelde tonnages textiel, WEB en oud ijzer in het verleden, alsmede het aantal huisaansluitingen per gemeente, wordt verwezen naar het Programma van Eisen, inclusief bijlagen. Aan deze hoeveelheden kunnen geen rechten worden ontleend.

Tevens wordt verwezen naar het Programma van Eisen, inclusief bijlagen, voor de inzamelfrequentie.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit: Duurzaamheid Euronorm / Weighting: 1
Quality criterion - Name: Kwaliteit: Duurzaamheid afstand / Weighting: 1
Quality criterion - Name: Kwaliteit: Social Return / Weighting: 1
Price - Weighting: 1

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/07/2017
End: 30/06/2020
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De overeenkomst (beide percelen) heeft een vaste looptijd van drie (3) jaar met een tweezijdige optie tot verlenging van één (1) maal één (1) jaar.

De ingangsdatum van de overeenkomst is 1.7.2017 en de einddatum van de overeenkomst is 30 juni 2020. Indien gebruik wordt gemaakt van de verlenging, loopt de overeenkomst van rechtswege af op 30.6.2021.

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Verlenging van de overeenkomst is mogelijk, zie nadere toelichting onder 'verlenging' in deze aankondiging.

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

De overeenkomst heeft een vaste looptijd van drie (3) jaar met een tweezijdige mogelijkheid tot om één (1) maal één (1) jaar te verlengen. De ingangsdatum van de overeenkomst is 1.7.2017 en de einddatum van de overeenkomst is 30.6.2020. Indien gebruik wordt gemaakt van de verlenging, loopt de overeenkomst van rechtswege af op 30.6.2021.

Alle houders van dit Programma van Eisen hebbe...

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Huis-aan-huis inzameling en verwerking van textiel, wit- en bruingoed (WEB) en oud ijzer in de gemeenten Aalburg en Woudrichem

Lot No: 2

II.2.2)

Additional CPV code(s)
90510000 - AA05 - AB24
90514000
39710000
19620000
14711000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: NL412
Main site or place of performance:

Perceel 1: gemeente Aalburg, gemeente Werkendam en gemeente Woudrichem. Perceel 2: gemeente Aalburg en gemeente Woudrichem.

II.2.4)

Description of the procurement:

Voor een indicatie van de ingezamelde tonnages textiel, WEB en oud ijzer in het verleden, alsmede het aantal huisaansluitingen per gemeente, wordt verwezen naar het Programma van Eisen, inclusief bijlagen. Aan deze hoeveelheden kunnen geen rechten worden ontleend.

Tevens wordt verwezen naar het Programma van Eisen, inclusief bijlagen, voor de inzamelfrequentie.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit: Duurzaamheid leeftijd voertuig / Weighting: 1
Quality criterion - Name: Kwaliteit: Social Return / Weighting: 1
Price - Weighting: 1

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/07/2017
End: 30/06/2020
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De overeenkomst (beide percelen) heeft een vaste looptijd van drie (3) jaar met een tweezijdige optie tot verlenging van één (1) maal één (1) jaar.

De ingangsdatum van de overeenkomst is 1.7.2017 en de einddatum van de overeenkomst is 30.6.2020. Indien gebruik wordt gemaakt van de verlenging, loopt de overeenkomst van rechtswege af op 30.6.2021.

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Verlenging van de overeenkomst is mogelijk, zie nadere toelichting onder 'verlenging' in deze aankondiging.

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

De overeenkomst heeft een vaste looptijd van drie (3) jaar met een tweezijdige mogelijkheid tot om één (1) maal één (1) jaar te verlengen. De ingangsdatum van de overeenkomst is 1.7.2017 en de einddatum van de overeenkomst is 30.6.2020. Indien gebruik wordt gemaakt van de verlenging, loopt de overeenkomst van rechtswege af op 30.6.2021.

Alle houders van dit Programma van Eisen hebbe...

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

— Corruptie,

— Betaling van sociale premies,

— Betaling van belastingen,

— Fraude,

— Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten,

— Witwassen van geld of financiering van terrorisme,

— Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel,

— Deelneming aan criminele organisatie,

— Faillissement,

— Met faillissement vergelijkbare toestand uit hoofde van nationaal recht,

— Insolventie,

— Regeling met schuldeisers,

— Activa beheerd door vereffenaar,

— Staking van bedrijfsactiviteiten,

— Geschiktheidseis inzake beroepsbevoegdheid.

III.1.2)

Economic and financial standing

III.1.3)

Technical and professional ability

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.1)

Information about a particular profession

III.2.2)

Contract performance conditions:

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years: Per perceel wordt een raamovereenkomst gesloten met de individuele gemeenten. Duur van het contract perceel 1: De overeenkomst heeft een vaste looptijd van drie (3) jaar met een mogelijkheid tot om één (1) maal één (1) jaar te verlengen. De ingangsdatum van de overeenkomst is 1.7.2017 en de einddatum van de overeenkomst is 30.6.2020. Indien gebruik wordt gemaakt van de verlenging, loopt...

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/05/2017
Local time: 09:00

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/07/2017

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 02/05/2017
Local time: 09:00

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

Bij de gunning bij perceel 1 en perceel 2 is bij de verschillende gunningscriteria een weegfactor van 1 % aangegeven. Zoals in het Programma van Eisen is beschreven, vindt de beoordeling plaats middels de beoordelingssystematiek 'gunnen op waarde'. Er zijn derhalve geen percentages als weegfactoren te koppelen aan deze beoordelingssystematiek. In TenderNed dient echter een percentage te worden opgegeven, anders kan de aankondiging niet worden gepubliceerd. Het Programma van Eisen is derhalve leidend voor de beoordelingssystematiek.

Alle houders van dit Programma van Eisen hebben de mogelijkheid om aan opdrachtgever vragen te stellen over de opdracht en de aanbestedingsprocedure. Vragen kunnen uitsluitend digitaal via TenderNed worden ingediend tot uiterlijk 27.3.2017.

Vragen kunnen doorlopend worden gesteld. U hoeft niet te wachten tot de sluitingstermijn voor het stellen van vragen. Indien mogelijk zullen ontvangen vragen tussentijds worden beantwoord via TenderNed, een en ander naar oordeel van opdrachtgever.

Alle gestelde vragen met de bijbehorende antwoorden, evenals aanvullingen of wijzingen van de opdrachtgever, worden geanonimiseerd op schrift gesteld in een Nota van Inlichtingen. Opdrachtgever streeft ernaar de Nota van Inlichtingen uiterlijk 5.4.2017 aan alle partijen digitaal beschikbaar te stellen via TenderNed. Op deze wijze beschikt iedere belanghebbende over dezelfde informatie.

Indien er na de publicatie van de Nota van Inlichtingen nog nadere vragen zijn over de antwoorden uit de Nota van Inlichtingen dan kunnen alle houders van dit Programma van Eisen hierover vragen stellen. Vragen voor de tweede Nota van Inlichtingen kunnen uitsluitend digitaal via TenderNed worden ingediend tot uiterlijk 10.4.2017.

Alle gestelde vragen met de bijbehorende antwoorden, evenals aanvullingen of wijzingen van de opdrachtgever, worden geanonimiseerd op schrift gesteld in een tweede Nota van Inlichtingen. Opdrachtgever streeft ernaar de tweede Nota van Inlichtingen uiterlijk 18.4.2017 aan alle partijen digitaal beschikbaar te stellen via TenderNed. Op deze wijze beschikt iedere belanghebbende over dezelfde informatie.

Als u zwaarwegende redenen heeft om uw vraag (en het antwoord) niet voor alle betrokkenen van de aanbesteding inzichtelijk te maken, vink dan „individueel behandelen” aan. Opdrachtgever bepaalt welke vragen wel of niet voor alle geïnteresseerden worden gepubliceerd. In sommige gevallen zal opdrachtgever uw vraag bewerken/ aanpassen mocht zij de vraag openbaar publiceren. Dit zal echter niet altijd het geval zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor de vragen die u stelt en welke informatie u hierbij geeft.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

De formele beslissing aan welke inschrijver opdrachtgever voornemens is de opdracht te gunnen, wordt via TenderNed bekend gemaakt aan de inschrijvers. Vanaf dat moment start een periode van twintig (20) dagen waarin belanghebbenden bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, een kort geding kunnen aanspannen tegen de voorgenomen gunning. Deze termijn is een vervaltermijn, wat inhoudt dat na afloop van deze periode belanghebbenden het recht verliezen over de gunningsbeslissing te klagen c.q. bezwaar te maken. Opdrachtgever zal in deze termijn van twintig (20) dagen niet overgaan tot gunning van de opdracht.

In het belang van een snelle en goede voortgang wordt iedere belanghebbende dringend verzocht om de opdrachtgever tijdig op te hoogte te stellen van het aanwenden van een rechtsmiddel, bij voorkeur door het tijdig opsturen van een kopie van de concept dagvaarding.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
15/03/2017
Low Value Tender: