Poland - Jasło: Computer equipment and supplies

Main activities: 
General public services
Type: 
Additional information
CPV Code: 
Type of contract: 
SUPPLIES
Market: 
SUPPLIES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Friday, March 17, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 054-099502

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2017/S 027-047161)

Section I: Contracting authority/entity

I.1)

Name and addresses
Powiat Jasielski
Rynek 18
Jasło
38-200
Poland
Contact person: Ewa Dubiel, Wydział Inwestycji Starostwa Powiatowego w Jaśle
Telephone: +48 134486408
E-mail: inwestycje@powiat.jaslo.pl
Fax: +48 134463189
NUTS code: PL323

Internet address(es):

Main address: www.powiat.jaslo.pl

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Dostawa wyposażenia do pracowni Zespołu Szkół nr 3, Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych oraz Zespołu Szkół Budowlanych w ramach projektu „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych...”.

Reference number: IN -II.272.5.2017

II.1.2)

Main CPV code
30200000

II.1.3)

Type of contract
Supplies

II.1.4)

Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do pracowni Zespołu Szkół nr 3, Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych oraz Zespołu Szkół Budowlanych w ramach projektu „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część II”.

2. Przedmiot zamówienia (szczegółowo opisany w załączniku nr 3 do SIWZ) obejmuje wyposażenie pracowni w 3 placówkach edukacyjnych:

1) Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle,

2) Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle,

3) Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle,

w ramach następujących zadań:

1: Sprzęt komputerowy, telewizyjny, multimedialny, komunikacyjny, oprogramowanie i ekrany

2: Sprzęt i narzędzia krawieckie

3: Obrabiarki, narzędzia i akcesoria

4: Meble i akcesoria

5: Sprzęt i akcesoria biurowe

6: Sprzęt laboratoryjny

7: Sprzęt agd, wyposażenie kuchenne

8: Sprzęt, meble i akcesoria fryzjerskie

9: Teleinformatyka

10: Urządzenia mechatroniczne

11: Narzędzia i akcesoria

12: Hydraulika siłowa

13: Pneumatyka.

Section VI: Complementary information

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
15/03/2017

VI.6)

Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2017/S 027-047161

Section VII: Changes

VII.1)

Information to be changed or added

VII.1.2)

Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Instead of:
Date: 27/03/2017
Local time: 12:00
Read:
Date: 31/03/2017
Local time: 12:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 27/03/2017
Local time: 12:30
Read:
Date: 31/03/2017
Local time: 12:30
Section number: VI.3
Place of text to be modified: Informacje dodatkowe
Instead of:

Dotychczas w sekcji VI.3 w punkcie 3.4 nie było litery e). Dodano literę e) o treści jak niżej.

Read:

E) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

VII.2)

Other additional information:
Low Value Tender: