Poland - Krakow: Technical analysis or consultancy services

Main activities: 
Health
NUTS Code: 
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Friday, March 17, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 054-099731

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
ul. Kapelanka 60
Kraków
30-347
Poland
Contact person: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków
Telephone: +48 124232088
E-mail: przetargi@cmj.org.pl
Fax: +48 124232088
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.cmj.org.pl

Address of the buyer profile: www.cmj.org.pl

I.2)

Joint procurement
The contract is awarded by a central purchasing body

I.3)

Communication
Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at: www.cmj.org.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4)

Type of the contracting authority
Body governed by public law

I.5)

Main activity
Health

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Usługa przeprowadzenia konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych oraz wizyty testowej w szpitalach.

Reference number: SZP-271-11/17

II.1.2)

Main CPV code
71621000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Przemiotem zamówienia jest przeprowadzenie konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych oraz wizyty testowej w szpitalach zakwalifikowanym do udziału w projekcie „Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” część Program Akredytacji Szpitali, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (PO WER) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych ( t.j.Dz.U.2015.2164 ze zm.) – zwaną dalej PZP. Przetarg nieograniczony powyżej kwoty wartości zamówienia określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jest to zamówienie udzielane w częściach.

II.1.5)

Estimated total value
Value excluding VAT: 347 525.00 PLN

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej – Lecznictwo Zamknięte

Lot No: 1

II.2.2)

Additional CPV code(s)
71621000
73220000
79410000
79419000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej – Lecznictwo Zamknięte.

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych oraz wizyty testowej w: Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej – Lecznictwo Zamknięte. Przedmiot zamówienia dla każdego szpitala składa się z 2 aktywności tj.: konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych i wizyty testowej w szpitalu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Liczba przeprowadzonych przez konsultanta konsultacji rozumianych, jako przygotowanie szpitala do przeglądu akredytacyjnego, realizowane na miejscu w szpitalu / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Liczba przeprowadzonych przez konsultantów przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole wizytującym, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Tytuł lub stopień naukowy konsultantów / Weighting: 3
Quality criterion - Name: Deklarowana liczba dni kalendarzowych na przekazanie raportu po zakończeniu wizyty testowej / Weighting: 2
Quality criterion - Name: Doświadczenie akademickie konsultantów rozumiane, jako praca w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej (zatrudnienie na stanowisku pracownika dydaktycznego lub naukowo-dydaktycznego lub zatrudnioneg / Weighting: 5
Price - Weighting: 60

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 13 901.00 PLN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 11
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.02.00-00-0151/15-00.

II.2.14)

Additional information

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Nie dłużej niż do 31 października 2017 r. – dotyczy części 1-10.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o. w Gliwicach

Lot No: 2

II.2.2)

Additional CPV code(s)
71621000
73220000
79410000
79419000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o. w Gliwicach.

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych oraz wizyty testowej w: Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o. w Gliwicach. Przedmiot zamówienia dla każdego szpitala składa się z 2 aktywności tj.: konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych i wizyty testowej w szpitalu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Liczba przeprowadzonych przez konsultanta konsultacji rozumianych, jako przygotowanie szpitala do przeglądu akredytacyjnego, realizowane na miejscu w szpitalu / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Liczba przeprowadzonych przez konsultantów przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole wizytującym, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Doświadczenie akademickie konsultantów rozumiane, jako praca w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej (zatrudnienie na stanowisku pracownika dydaktycznego lub naukowo-dydaktycznego lub zatrudnioneg / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Tytuł lub stopień naukowy konsultantów / Weighting: 3
Quality criterion - Name: Deklarowana liczba dni kalendarzowych na przekazanie raportu po zakończeniu wizyty testowej / Weighting: 2
Price - Weighting: 60

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 13 901.00 PLN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 11
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.02.00-00-0151/15-00.

II.2.14)

Additional information

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Nie dłużej niż do 31 października 2017 r. – dotyczy części 1-10.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Med. Holding S.A. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego w Katowicach

Lot No: 3

II.2.2)

Additional CPV code(s)
71621000
73220000
79410000
79419000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Med. Holding S.A. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego w Katowicach.

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych oraz wizyty testowej w: Med. Holding S.A. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego w Katowicach. Przedmiot zamówienia dla każdego szpitala składa się z 2 aktywności tj.: konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych i wizyty testowej w szpitalu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Liczba przeprowadzonych przez konsultanta konsultacji rozumianych, jako przygotowanie szpitala do przeglądu akredytacyjnego, realizowane na miejscu w szpitalu / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Liczba przeprowadzonych przez konsultantów przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole wizytującym, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Doświadczenie akademickie konsultantów rozumiane, jako praca w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej (zatrudnienie na stanowisku pracownika dydaktycznego lub naukowo-dydaktycznego lub zatrudnioneg / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Tytuł lub stopień naukowy konsultantów / Weighting: 3
Quality criterion - Name: Deklarowana liczba dni kalendarzowych na przekazanie raportu po zakończeniu wizyty testowej / Weighting: 2
Price - Weighting: 60

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 13 901.00 PLN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 11
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.02.00-00-0151/15-00.

II.2.14)

Additional information

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Nie dłużej niż do 31 października 2017 r. – dotyczy części 1-10.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Szpital Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu

Lot No: 4

II.2.2)

Additional CPV code(s)
71621000
73220000
79410000
79419000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Szpital Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu.

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych oraz wizyty testowej w: Szpital Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu. Przedmiot zamówienia dla każdego szpitala składa się z 2 aktywności tj.: konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych i wizyty testowej w szpitalu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Liczba przeprowadzonych przez konsultanta konsultacji rozumianych, jako przygotowanie szpitala do przeglądu akredytacyjnego, realizowane na miejscu w szpitalu / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Liczba przeprowadzonych przez konsultantów przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole wizytującym, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Doświadczenie akademickie konsultantów rozumiane, jako praca w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej (zatrudnienie na stanowisku pracownika dydaktycznego lub naukowo-dydaktycznego lub zatrudnioneg / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Tytuł lub stopień naukowy konsultantów / Weighting: 3
Quality criterion - Name: Deklarowana liczba dni kalendarzowych na przekazanie raportu po zakończeniu wizyty testowej / Weighting: 2
Price - Weighting: 60

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 13 901.00 PLN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 11
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.02.00-00-0151/15-00.

II.2.14)

Additional information

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Nie dłużej niż do 31 października 2017 r. – dotyczy części 1-10.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

„Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Lot No: 5

II.2.2)

Additional CPV code(s)
71621000
73220000
79410000
79419000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

„Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach.

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych oraz wizyty testowej w: „Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach. Przedmiot zamówienia dla każdego szpitala składa się z 2 aktywności tj.: konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych i wizyty testowej w szpitalu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Liczba przeprowadzonych przez konsultanta konsultacji rozumianych, jako przygotowanie szpitala do przeglądu akredytacyjnego, realizowane na miejscu w szpitalu / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Liczba przeprowadzonych przez konsultantów przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole wizytującym, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Doświadczenie akademickie konsultantów rozumiane, jako praca w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej (zatrudnienie na stanowisku pracownika dydaktycznego lub naukowo-dydaktycznego lub zatrudnioneg / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Tytuł lub stopień naukowy konsultantów / Weighting: 3
Quality criterion - Name: Deklarowana liczba dni kalendarzowych na przekazanie raportu po zakończeniu wizyty testowej / Weighting: 2
Price - Weighting: 60

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 13 901.00 PLN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 11
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.02.00-00-0151/15-00.

II.2.14)

Additional information

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Nie dłużej niż do 31 października 2017 r. – dotyczy części 1-10.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – Przedsiębiorstwo Szpital O-RSK

Lot No: 6

II.2.2)

Additional CPV code(s)
71621000
73220000
79410000
79419000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – Przedsiębiorstwo Szpital O-RSK.

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych oraz wizyty testowej w: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – Przedsiębiorstwo Szpital O-RSK. Przedmiot zamówienia dla każdego szpitala składa się z 2 aktywności tj.: konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych i wizyty testowej w szpitalu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Liczba przeprowadzonych przez konsultanta konsultacji rozumianych, jako przygotowanie szpitala do przeglądu akredytacyjnego, realizowane na miejscu w szpitalu / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Liczba przeprowadzonych przez konsultantów przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole wizytującym, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Doświadczenie akademickie konsultantów rozumiane, jako praca w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej (zatrudnienie na stanowisku pracownika dydaktycznego lub naukowo-dydaktycznego lub zatrudnioneg / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Tytuł lub stopień naukowy konsultantów / Weighting: 3
Quality criterion - Name: Deklarowana liczba dni kalendarzowych na przekazanie raportu po zakończeniu wizyty testowej / Weighting: 2
Price - Weighting: 60

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 13 901.00 PLN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 11
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.02.00-00-0151/15-00.

II.2.14)

Additional information

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Nie dłużej niż do 31 października 2017 r. – dotyczy części 1-10.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

„NEFROLUX” Lucjan Sobieraj, Wojciech Kamiński Sp. j. – Lecznie Szpitalne

Lot No: 7

II.2.2)

Additional CPV code(s)
71621000
73220000
79410000
79419000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

„NEFROLUX” Lucjan Sobieraj, Wojciech Kamiński Sp. j. – Lecznie Szpitalne.

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych oraz wizyty testowej w: „NEFROLUX” Lucjan Sobieraj, Wojciech Kamiński Sp. j. – Lecznie Szpitalne. Przedmiot zamówienia dla każdego szpitala składa się z 2 aktywności tj.: konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych i wizyty testowej w szpitalu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Liczba przeprowadzonych przez konsultanta konsultacji rozumianych, jako przygotowanie szpitala do przeglądu akredytacyjnego, realizowane na miejscu w szpitalu / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Liczba przeprowadzonych przez konsultantów przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole wizytującym, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Doświadczenie akademickie konsultantów rozumiane, jako praca w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej (zatrudnienie na stanowisku pracownika dydaktycznego lub naukowo-dydaktycznego lub zatrudnioneg / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Tytuł lub stopień naukowy konsultantów / Weighting: 3
Quality criterion - Name: Deklarowana liczba dni kalendarzowych na przekazanie raportu po zakończeniu wizyty testowej / Weighting: 2
Price - Weighting: 60

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 13 901.00 PLN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 11
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.02.00-00-0151/15-00.

II.2.14)

Additional information

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Nie dłużej niż do 31 października 2017 r. – dotyczy części 1-10.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Szpitale Tczewskie S.A. Szpitale Tczewskie Świadczenia szpitalne

Lot No: 8

II.2.2)

Additional CPV code(s)
71621000
73220000
79410000
79419000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Szpitale Tczewskie S.A.Szpitale Tczewskie Świadczenia szpitalne.

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych oraz wizyty testowej w: Szpitale Tczewskie S.A.Szpitale Tczewskie Świadczenia szpitalne. Przedmiot zamówienia dla każdego szpitala składa się z 2 aktywności tj.: konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych i wizyty testowej w szpitalu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Liczba przeprowadzonych przez konsultanta konsultacji rozumianych, jako przygotowanie szpitala do przeglądu akredytacyjnego, realizowane na miejscu w szpitalu / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Liczba przeprowadzonych przez konsultantów przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole wizytującym, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Doświadczenie akademickie konsultantów rozumiane, jako praca w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej (zatrudnienie na stanowisku pracownika dydaktycznego lub naukowo-dydaktycznego lub zatrudnioneg / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Tytuł lub stopień naukowy konsultantów / Weighting: 3
Quality criterion - Name: Deklarowana liczba dni kalendarzowych na przekazanie raportu po zakończeniu wizyty testowej / Weighting: 2
Price - Weighting: 60

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 13 901.00 PLN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 11
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.02.00-00-0151/15-00.

II.2.14)

Additional information

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Nie dłużej niż do 31 października 2017 r. – dotyczy części 1-10.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu – Uniwersyteckie Centrum Opieki Stacjonarnej

Lot No: 9

II.2.2)

Additional CPV code(s)
71621000
73220000
79410000
79419000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu – Uniwersyteckie Centrum Opieki Stacjonarnej.

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych oraz wizyty testowej w: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu – Uniwersyteckie Centrum Opieki Stacjonarnej. Przedmiot zamówienia dla każdego szpitala składa się z 2 aktywności tj.: konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych i wizyty testowej w szpitalu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Liczba przeprowadzonych przez konsultanta konsultacji rozumianych, jako przygotowanie szpitala do przeglądu akredytacyjnego, realizowane na miejscu w szpitalu / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Liczba przeprowadzonych przez konsultantów przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole wizytującym, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Doświadczenie akademickie konsultantów rozumiane, jako praca w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej (zatrudnienie na stanowisku pracownika dydaktycznego lub naukowo-dydaktycznego lub zatrudnioneg / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Tytuł lub stopień naukowy konsultantów / Weighting: 3
Quality criterion - Name: Deklarowana liczba dni kalendarzowych na przekazanie raportu po zakończeniu wizyty testowej / Weighting: 2
Price - Weighting: 60

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 13 901.00 PLN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 11
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.02.00-00-0151/15-00.

II.2.14)

Additional information

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Nie dłużej niż do 31 października 2017 r. – dotyczy części 1-10.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej

Lot No: 10

II.2.2)

Additional CPV code(s)
71621000
73220000
79410000
79419000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej.

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych oraz wizyty testowej w: Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej. Przedmiot zamówienia dla każdego szpitala składa się z 2 aktywności tj.: konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych i wizyty testowej w szpitalu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Liczba przeprowadzonych przez konsultanta konsultacji rozumianych, jako przygotowanie szpitala do przeglądu akredytacyjnego, realizowane na miejscu w szpitalu / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Liczba przeprowadzonych przez konsultantów przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole wizytującym, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Doświadczenie akademickie konsultantów rozumiane, jako praca w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej (zatrudnienie na stanowisku pracownika dydaktycznego lub naukowo-dydaktycznego lub zatrudnioneg / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Tytuł lub stopień naukowy konsultantów / Weighting: 3
Quality criterion - Name: Deklarowana liczba dni kalendarzowych na przekazanie raportu po zakończeniu wizyty testowej / Weighting: 2
Price - Weighting: 60

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 13 901.00 PLN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 11
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.02.00-00-0151/15-00.

II.2.14)

Additional information

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Nie dłużej niż do 31 października 2017 r. – dotyczy części 1-10.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie – Szpital Wielospecjalistyczny

Lot No: 11

II.2.2)

Additional CPV code(s)
71621000
73220000
79410000
79419000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie – Szpital Wielospecjalistyczny.

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych oraz wizyty testowej w: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie – Szpital Wielospecjalistyczny. Przedmiot zamówienia dla każdego szpitala składa się z 2 aktywności tj.: konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych i wizyty testowej w szpitalu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Liczba przeprowadzonych przez konsultanta konsultacji rozumianych, jako przygotowanie szpitala do przeglądu akredytacyjnego, realizowane na miejscu w szpitalu / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Liczba przeprowadzonych przez konsultantów przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole wizytującym, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Doświadczenie akademickie konsultantów rozumiane, jako praca w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej (zatrudnienie na stanowisku pracownika dydaktycznego lub naukowo-dydaktycznego lub zatrudnioneg / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Tytuł lub stopień naukowy konsultantów / Weighting: 3
Quality criterion - Name: Deklarowana liczba dni kalendarzowych na przekazanie raportu po zakończeniu wizyty testowej / Weighting: 2
Price - Weighting: 60

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 13 901.00 PLN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 11
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.02.00-00-0151/15-00.

II.2.14)

Additional information

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Nie dłużej niż do 15 listopada 2017 r. – dotyczy części 11-15.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju

Lot No: 12

II.2.2)

Additional CPV code(s)
71621000
73220000
79410000
79419000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju.

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych oraz wizyty testowej w: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju. Przedmiot zamówienia dla każdego szpitala składa się z 2 aktywności tj.: konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych i wizyty testowej w szpitalu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Liczba przeprowadzonych przez konsultanta konsultacji rozumianych, jako przygotowanie szpitala do przeglądu akredytacyjnego, realizowane na miejscu w szpitalu / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Liczba przeprowadzonych przez konsultantów przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole wizytującym, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Doświadczenie akademickie konsultantów rozumiane, jako praca w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej (zatrudnienie na stanowisku pracownika dydaktycznego lub naukowo-dydaktycznego lub zatrudnioneg / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Tytuł lub stopień naukowy konsultantów / Weighting: 3
Quality criterion - Name: Deklarowana liczba dni kalendarzowych na przekazanie raportu po zakończeniu wizyty testowej / Weighting: 2
Price - Weighting: 60

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 13 901.00 PLN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 11
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.02.00-00-0151/15-00.

II.2.14)

Additional information

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Nie dłużej niż do 15 listopada 2017 r. – dotyczy części 11-15.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi – Zespół Opieki Szpitalnej

Lot No: 13

II.2.2)

Additional CPV code(s)
71621000
73220000
79410000
79419000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi – Zespół Opieki Szpitalnej.

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych oraz wizyty testowej w: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi – Zespół Opieki Szpitalnej. Przedmiot zamówienia dla każdego szpitala składa się z 2 aktywności tj.: konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych i wizyty testowej w szpitalu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Liczba przeprowadzonych przez konsultanta konsultacji rozumianych, jako przygotowanie szpitala do przeglądu akredytacyjnego, realizowane na miejscu w szpitalu / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Liczba przeprowadzonych przez konsultantów przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole wizytującym, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Doświadczenie akademickie konsultantów rozumiane, jako praca w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej (zatrudnienie na stanowisku pracownika dydaktycznego lub naukowo-dydaktycznego lub zatrudnioneg / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Tytuł lub stopień naukowy konsultantów / Weighting: 3
Quality criterion - Name: Deklarowana liczba dni kalendarzowych na przekazanie raportu po zakończeniu wizyty testowej / Weighting: 2
Price - Weighting: 60

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 13 901.00 PLN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 11
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.02.00-00-0151/15-00.

II.2.14)

Additional information

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Nie dłużej niż do 15 listopada 2017 r. – dotyczy części 11-15.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

MEGREZ Sp. z o.o. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach

Lot No: 14

II.2.2)

Additional CPV code(s)
71621000
73220000
79410000
79419000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

MEGREZ Sp. z o.o. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach.

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych oraz wizyty testowej w: MEGREZ Sp. z o.o. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach

. Przedmiot zamówienia dla każdego szpitala składa się z 2 aktywności tj.: konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych i wizyty testowej w szpitalu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Liczba przeprowadzonych przez konsultanta konsultacji rozumianych, jako przygotowanie szpitala do przeglądu akredytacyjnego, realizowane na miejscu w szpitalu / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Liczba przeprowadzonych przez konsultantów przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole wizytującym, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Doświadczenie akademickie konsultantów rozumiane, jako praca w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej (zatrudnienie na stanowisku pracownika dydaktycznego lub naukowo-dydaktycznego lub zatrudnioneg / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Tytuł lub stopień naukowy konsultantów / Weighting: 3
Quality criterion - Name: Deklarowana liczba dni kalendarzowych na przekazanie raportu po zakończeniu wizyty testowej / Weighting: 2
Price - Weighting: 60

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 13 901.00 PLN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 11
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.02.00-00-0151/15-00.

II.2.14)

Additional information

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Nie dłużej niż do 15 listopada 2017 r. – dotyczy części 11-15.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu – Zespół Opieki Szpitalnej

Lot No: 15

II.2.2)

Additional CPV code(s)
71621000
73220000
79410000
79419000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu – Zespół Opieki Szpitalnej.

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych oraz wizyty testowej w: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu – Zespół Opieki Szpitalnej. Przedmiot zamówienia dla każdego szpitala składa się z 2 aktywności tj.: konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych i wizyty testowej w szpitalu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Liczba przeprowadzonych przez konsultanta konsultacji rozumianych, jako przygotowanie szpitala do przeglądu akredytacyjnego, realizowane na miejscu w szpitalu / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Liczba przeprowadzonych przez konsultantów przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole wizytującym, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Doświadczenie akademickie konsultantów rozumiane, jako praca w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej (zatrudnienie na stanowisku pracownika dydaktycznego lub naukowo-dydaktycznego lub zatrudnioneg / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Tytuł lub stopień naukowy konsultantów / Weighting: 3
Quality criterion - Name: Deklarowana liczba dni kalendarzowych na przekazanie raportu po zakończeniu wizyty testowej / Weighting: 2
Price - Weighting: 60

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 13 901.00 PLN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 11
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.02.00-00-0151/15-00.

II.2.14)

Additional information

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Nie dłużej niż do 15 listopada 2017 r. – dotyczy części 11-15.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku – Szpital w Białymstoku

Lot No: 16

II.2.2)

Additional CPV code(s)
71621000
73220000
79410000
79419000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku – Szpital w Białymstoku.

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych oraz wizyty testowej w: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku – Szpital w Białymstoku. Przedmiot zamówienia dla każdego szpitala składa się z 2 aktywności tj.: konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych i wizyty testowej w szpitalu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Liczba przeprowadzonych przez konsultanta konsultacji rozumianych, jako przygotowanie szpitala do przeglądu akredytacyjnego, realizowane na miejscu w szpitalu / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Liczba przeprowadzonych przez konsultantów przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole wizytującym, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Doświadczenie akademickie konsultantów rozumiane, jako praca w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej (zatrudnienie na stanowisku pracownika dydaktycznego lub naukowo-dydaktycznego lub zatrudnioneg / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Tytuł lub stopień naukowy konsultantów / Weighting: 3
Quality criterion - Name: Deklarowana liczba dni kalendarzowych na przekazanie raportu po zakończeniu wizyty testowej / Weighting: 2
Price - Weighting: 60

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 13 901.00 PLN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 11
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.02.00-00-0151/15-00.

II.2.14)

Additional information

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Nie dłużej niż do 31 marca 2018 r. – dotyczy części 16-25.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Polska Grupa Medyczna Sp. z o.o., Szpital NZOZ Polskiej Grupy Medycznej im. Polonii Świata – Szpital im. Rudolfa Weigla w Blachowni

Lot No: 17

II.2.2)

Additional CPV code(s)
71621000
73220000
79410000
79419000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Polska Grupa Medyczna Sp. z o.o., Szpital NZOZ Polskiej Grupy Medycznej im. Polonii Świata – Szpital im. Rudolfa Weigla w Blachowni.

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych oraz wizyty testowej w: Polska Grupa Medyczna Sp. z o.o., Szpital NZOZ Polskiej Grupy Medycznej im. Polonii Świata – Szpital im. Rudolfa Weigla w Blachowni. Przedmiot zamówienia dla każdego szpitala składa się z 2 aktywności tj.: konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych i wizyty testowej w szpitalu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Liczba przeprowadzonych przez konsultanta konsultacji rozumianych, jako przygotowanie szpitala do przeglądu akredytacyjnego, realizowane na miejscu w szpitalu / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Liczba przeprowadzonych przez konsultantów przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole wizytującym, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Doświadczenie akademickie konsultantów rozumiane, jako praca w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej (zatrudnienie na stanowisku pracownika dydaktycznego lub naukowo-dydaktycznego lub zatrudnioneg / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Tytuł lub stopień naukowy konsultantów / Weighting: 3
Quality criterion - Name: Deklarowana liczba dni kalendarzowych na przekazanie raportu po zakończeniu wizyty testowej / Weighting: 2
Price - Weighting: 60

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 13 901.00 PLN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 11
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.02.00-00-0151/15-00.

II.2.14)

Additional information

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Nie dłużej niż do 31 marca 2018 r. – dotyczy części 16-25.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy – Szpital Specjalistyczny

Lot No: 18

II.2.2)

Additional CPV code(s)
71621000
73220000
79410000
79419000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy – Szpital Specjalistyczny.

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych oraz wizyty testowej w: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy – Szpital Specjalistyczny. Przedmiot zamówienia dla każdego szpitala składa się z 2 aktywności tj.: konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych i wizyty testowej w szpitalu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Liczba przeprowadzonych przez konsultanta konsultacji rozumianych, jako przygotowanie szpitala do przeglądu akredytacyjnego, realizowane na miejscu w szpitalu / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Liczba przeprowadzonych przez konsultantów przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole wizytującym, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Doświadczenie akademickie konsultantów rozumiane, jako praca w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej (zatrudnienie na stanowisku pracownika dydaktycznego lub naukowo-dydaktycznego lub zatrudnioneg / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Tytuł lub stopień naukowy konsultantów / Weighting: 3
Quality criterion - Name: Deklarowana liczba dni kalendarzowych na przekazanie raportu po zakończeniu wizyty testowej / Weighting: 2
Price - Weighting: 60

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 13 901.00 PLN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 11
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.02.00-00-0151/15-00.

II.2.14)

Additional information

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Nie dłużej niż do 31 marca 2018 r. – dotyczy części 16-25.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie – Szpital Specjalistyczny

Lot No: 19

II.2.2)

Additional CPV code(s)
71621000
73220000
79410000
79419000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie – Szpital Specjalistyczny.

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych oraz wizyty testowej w: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie – Szpital Specjalistyczny. Przedmiot zamówienia dla każdego szpitala składa się z 2 aktywności tj.: konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych i wizyty testowej w szpitalu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Liczba przeprowadzonych przez konsultanta konsultacji rozumianych, jako przygotowanie szpitala do przeglądu akredytacyjnego, realizowane na miejscu w szpitalu / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Liczba przeprowadzonych przez konsultantów przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole wizytującym, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Doświadczenie akademickie konsultantów rozumiane, jako praca w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej (zatrudnienie na stanowisku pracownika dydaktycznego lub naukowo-dydaktycznego lub zatrudnioneg / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Tytuł lub stopień naukowy konsultantów / Weighting: 3
Quality criterion - Name: Deklarowana liczba dni kalendarzowych na przekazanie raportu po zakończeniu wizyty testowej / Weighting: 2
Price - Weighting: 60

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 13 901.00 PLN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 11
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.02.00-00-0151/15-00.

II.2.14)

Additional information

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Nie dłużej niż do 31 marca 2018 r. – dotyczy części 16-25.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.

Lot No: 20

II.2.2)

Additional CPV code(s)
71621000
73220000
79410000
79419000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych oraz wizyty testowej w: „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.. Przedmiot zamówienia dla każdego szpitala składa się z 2 aktywności tj.: konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych i wizyty testowej w szpitalu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Liczba przeprowadzonych przez konsultanta konsultacji rozumianych, jako przygotowanie szpitala do przeglądu akredytacyjnego, realizowane na miejscu w szpitalu / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Liczba przeprowadzonych przez konsultantów przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole wizytującym, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Doświadczenie akademickie konsultantów rozumiane, jako praca w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej (zatrudnienie na stanowisku pracownika dydaktycznego lub naukowo-dydaktycznego lub zatrudnioneg / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Tytuł lub stopień naukowy konsultantów / Weighting: 3
Quality criterion - Name: Deklarowana liczba dni kalendarzowych na przekazanie raportu po zakończeniu wizyty testowej / Weighting: 2
Price - Weighting: 60

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 13 901.00 PLN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 11
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.02.00-00-0151/15-00.

II.2.14)

Additional information

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Nie dłużej niż do 31 marca 2018 r. – dotyczy części 16-25.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, Szpital Wielospecjalistyczny

Lot No: 21

II.2.2)

Additional CPV code(s)
71621000
73220000
79410000
79419000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, Szpital Wielospecjalistyczny.

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych oraz wizyty testowej w: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, Szpital Wielospecjalistyczny. Przedmiot zamówienia dla każdego szpitala składa się z 2 aktywności tj.: konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych i wizyty testowej w szpitalu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Liczba przeprowadzonych przez konsultanta konsultacji rozumianych, jako przygotowanie szpitala do przeglądu akredytacyjnego, realizowane na miejscu w szpitalu / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Liczba przeprowadzonych przez konsultantów przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole wizytującym, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Doświadczenie akademickie konsultantów rozumiane, jako praca w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej (zatrudnienie na stanowisku pracownika dydaktycznego lub naukowo-dydaktycznego lub zatrudnioneg / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Tytuł lub stopień naukowy konsultantów / Weighting: 3
Quality criterion - Name: Deklarowana liczba dni kalendarzowych na przekazanie raportu po zakończeniu wizyty testowej / Weighting: 2
Price - Weighting: 60

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 13 901.00 PLN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 11
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.02.00-00-0151/15-00.

II.2.14)

Additional information

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Nie dłużej niż do 31 marca 2018 r. – dotyczy części 16-25.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Szpital Centrum Onkologii – Instytut Oddziału w Krakowie

Lot No: 22

II.2.2)

Additional CPV code(s)
71621000
73220000
79410000
79419000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Szpital Centrum Onkologii – Instytut Oddziału w Krakowie.

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych oraz wizyty testowej w: Szpital Centrum Onkologii – Instytut Oddziału w Krakowie. Przedmiot zamówienia dla każdego szpitala składa się z 2 aktywności tj.: konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych i wizyty testowej w szpitalu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Liczba przeprowadzonych przez konsultanta konsultacji rozumianych, jako przygotowanie szpitala do przeglądu akredytacyjnego, realizowane na miejscu w szpitalu / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Liczba przeprowadzonych przez konsultantów przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole wizytującym, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Doświadczenie akademickie konsultantów rozumiane, jako praca w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej (zatrudnienie na stanowisku pracownika dydaktycznego lub naukowo-dydaktycznego lub zatrudnioneg / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Tytuł lub stopień naukowy konsultantów / Weighting: 3
Quality criterion - Name: Deklarowana liczba dni kalendarzowych na przekazanie raportu po zakończeniu wizyty testowej / Weighting: 2
Price - Weighting: 60

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 13 901.00 PLN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 11
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.02.00-00-0151/15-00.

II.2.14)

Additional information

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Nie dłużej niż do 31 marca 2018 r. – dotyczy części 16-25.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu – Szpital

Lot No: 23

II.2.2)

Additional CPV code(s)
71621000
73220000
79410000
79419000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu – Szpital.

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych oraz wizyty testowej w: Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu – Szpital. Przedmiot zamówienia dla każdego szpitala składa się z 2 aktywności tj.: konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych i wizyty testowej w szpitalu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Liczba przeprowadzonych przez konsultanta konsultacji rozumianych, jako przygotowanie szpitala do przeglądu akredytacyjnego, realizowane na miejscu w szpitalu / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Liczba przeprowadzonych przez konsultantów przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole wizytującym, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Doświadczenie akademickie konsultantów rozumiane, jako praca w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej (zatrudnienie na stanowisku pracownika dydaktycznego lub naukowo-dydaktycznego lub zatrudnioneg / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Tytuł lub stopień naukowy konsultantów / Weighting: 3
Quality criterion - Name: Deklarowana liczba dni kalendarzowych na przekazanie raportu po zakończeniu wizyty testowej / Weighting: 2
Price - Weighting: 60

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 13 901.00 PLN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 11
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.02.00-00-0151/15-00.

II.2.14)

Additional information

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Nie dłużej niż do 31 marca 2018 r. – dotyczy części 16-25.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o.

Lot No: 24

II.2.2)

Additional CPV code(s)
71621000
73220000
79410000
79419000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o.

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych oraz wizyty testowej w: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o.. Przedmiot zamówienia dla każdego szpitala składa się z 2 aktywności tj.: konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych i wizyty testowej w szpitalu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Liczba przeprowadzonych przez konsultanta konsultacji rozumianych, jako przygotowanie szpitala do przeglądu akredytacyjnego, realizowane na miejscu w szpitalu / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Liczba przeprowadzonych przez konsultantów przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole wizytującym, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Doświadczenie akademickie konsultantów rozumiane, jako praca w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej (zatrudnienie na stanowisku pracownika dydaktycznego lub naukowo-dydaktycznego lub zatrudnioneg / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Tytuł lub stopień naukowy konsultantów / Weighting: 3
Quality criterion - Name: Deklarowana liczba dni kalendarzowych na przekazanie raportu po zakończeniu wizyty testowej / Weighting: 2
Price - Weighting: 60

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 13 901.00 PLN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 11
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.02.00-00-0151/15-00.

II.2.14)

Additional information

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Nie dłużej niż do 31 marca 2018 r. – dotyczy części 16-25.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem – Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

Lot No: 25

II.2.2)

Additional CPV code(s)
71621000
73220000
79410000
79419000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem – Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne.

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych oraz wizyty testowej w: Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem – Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne. Przedmiot zamówienia dla każdego szpitala składa się z 2 aktywności tj.: konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych i wizyty testowej w szpitalu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Liczba przeprowadzonych przez konsultanta konsultacji rozumianych, jako przygotowanie szpitala do przeglądu akredytacyjnego, realizowane na miejscu w szpitalu / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Liczba przeprowadzonych przez konsultantów przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole wizytującym, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Doświadczenie akademickie konsultantów rozumiane, jako praca w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej (zatrudnienie na stanowisku pracownika dydaktycznego lub naukowo-dydaktycznego lub zatrudnioneg / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Tytuł lub stopień naukowy konsultantów / Weighting: 3
Quality criterion - Name: Deklarowana liczba dni kalendarzowych na przekazanie raportu po zakończeniu wizyty testowej / Weighting: 2
Price - Weighting: 60

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 13 901.00 PLN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 11
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.02.00-00-0151/15-00.

II.2.14)

Additional information

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Nie dłużej niż do 31 marca 2018 r. – dotyczy części 16-25.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

III.1.2)

Economic and financial standing

III.1.3)

Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca który spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.: Dysponuje przynajmniej dwoma konsultantami, którzy będą realizować przedmiot zamówienia (konsultacje i wizyta testowa), których kompetencje i doświadczenie zagwarantują efektywne przekazanie wiedzy uczestnikom konsultacji i wizyty testowej.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Wykonawca wskaże do realizacji przedmiotu zamówienia zespół dwuosobowy, w skład którego wchodzą osoby: 1 lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu i co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy w szpitalu; 1 ekspert ds. poprawy jakości w opiece zdrowotnej, posiadający wykształcenie wyższe magisterskie lub równoważne (tj. lekarz, pielęgniarka, ekspert ds. akredytacji szpitali, ekspert ds. jakości w ochronie zdrowia). Każdy z konsultantów musi ponadto posiadać: biegłą znajomość tematyki konsultacji, w tym wymogów standardów akredytacyjnych zawartych w Zestawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali opublikowanym w Dz. Urz. Ministra Zdrowia Nr 2 poz. 24 z dnia 25 stycznia 2010, praktyczną wiedzę na temat wdrażania standardów akredytacyjnych w szpitalu, doświadczenie gwarantujące efektywne przekazanie wiedzy uczestnikom konsultacji, obejmujące przygotowanie do przeglądu akredytacyjnego, co najmniej 1 szpitala, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza możliwość polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach i po spełnieniu przez wykonawcę obowiązków określonych w art. 22a PZP. Wykonawca do oferty dołączy wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami –– według wzoru nr 4 do SIWZ. Pozostałe szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ.

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.1)

Information about a particular profession

III.2.2)

Contract performance conditions:

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:koordynatora sprawującego nadzór nad organizacją konsultacji, chyba że zadania związane z tą funkcją pełnił będzie sam wykonawca jako osoba fizyczna. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Pozostałe szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ.

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/04/2017
Local time: 13:00

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 25/04/2017
Local time: 13:30
Place:

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków, pok. nr 218A.

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

Oferta Wykonawcy winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 200 zł (słownie: dwieście złotych) liczone odrębnie dla każdej części.

Przykład: Jeżeli Wykonawca składa ofertę na 1 z 25 części, wpłaca wadium w wysokości 200 zł. Jeżeli składa ofertę na 10 z 25 części, wpłaca wadium w wysokości 2000 zł. Jeżeli składa ofertę w zakresie wszystkich części wpłaca wadium w wysokości: 5 000 zł.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Terminy i tryb składania odwołań uregulowane są w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
15/03/2017
Low Value Tender: