Netherlands - Delft: Development consultancy services

Main activities: 
General public services
NUTS Code: 
Type: 
Contract award notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Competitive dialogue
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Thursday, March 16, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 053-098137

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Hoogheemraadschap van Delfland
311875200
Phoenixstraat 32
Delft
2611 AL
Netherlands
Contact person: Niels Wiarda
E-mail: aanbesteden@hhdelfland.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.hhdelfland.nl

I.2)

Joint procurement

I.4)

Type of the contracting authority
Regional or local authority

I.5)

Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Programmamanagement Waternatuurprojecten KRW.

II.1.2)

Main CPV code
73220000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Delfland moet in 2027 voldoen aan de waterkwaliteitsdoelstelling uit de KRW. De op de ecologische waterkwaliteit gerichte maatregelen die moeten worden genomen om dat te bereiken, moeten uiterlijk in 2021 zijn uitgevoerd, zodat de waternatuur voldoende tijd heeft om zich te ontwikkelen.

Delfland wil de totale opgave, namelijk het in 2027 voldoen aan de ecologische waterkwaliteitsdoelstellingen van de KRW, een apart team inrichten. Dit team gaat gefocust middels een programmatische aanpak, deze opgave invullen.

Onder programmeren verstaat Delfland onder meer het uitvoeren van onderzoek (innovaties) naar welke (nieuwe) maatregelen mogelijk en effectief zijn, het bepalen welke maatregelen op welke plek en in welke onderlinge verhouding in het totale systeem uitgevoerd zouden moeten worden, het definiëren van maatregelen en projecten, de planvorming van deze maatregelen (inclusief waar nodig doorlopen van een omgevingsanalyse) en het voorbereiden van de uitvoering van de maatregelen.

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.1.7)

Total value of the procurement (excluding VAT)
Lowest offer: 1 000 000.00 EUR / Highest offer: 1 500 000.00 EUR taken into consideration

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: NL
Main site or place of performance:

Delfland.

II.2.4)

Description of the procurement:

Aanbestedende dienst schat te omvang van de te contracteren dienstverlening in tussen de 1 000 000 EUR en 1 500 000 EUR. Na selectie vindt een dialoogfase plaats waarin definitieve contractwaarde wordt vastgelegd.

II.2.5)

Award criteria
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 75
Price - Weighting: 25

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Geen opties worden opgenomen.

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Competitive dialogue

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2016/S 126-226626

IV.2.8)

Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9)

Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Programmamanagement Waternatuurprojecten KRW

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
20/02/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes

V.2.3)

Name and address of the contractor
Bureau Waardenburg BV
Varkensmarkt 9
Culemborg
4101 CK
Netherlands
NUTS code: NL
The contractor is an SME: yes

V.2.3)

Name and address of the contractor
WB de Ruimte BV
Burgemeester Reigerstraat 72
Utrecht
3581 KW
Netherlands
NUTS code: NL
The contractor is an SME: yes

V.2.3)

Name and address of the contractor
LievenseCSO Milieu BV
Postbus 2
Bunnik
3980 CA
Netherlands
NUTS code: NL
The contractor is an SME: yes

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 500 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 1 500 000.00 EUR

V.2.5)

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information:

N.S. Wiarda.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Rechtbank 's-Gravenhage
's-Gravenhage
Netherlands

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
13/03/2017
Low Value Tender: