Czech Republic - Prague: Recreational, cultural and sporting services

Main activities: 
Other
Type: 
Additional information
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Thursday, March 16, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 053-098356

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2017/S 038-068962)

Section I: Contracting authority/entity

I.1)

Name and addresses
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
41197518
Orlická 2020/4
Praha
130 00
Czech Republic
Contact person: Bc. Eliška Vernerová
E-mail: mk@vzp.cz
NUTS code: CZ010

Internet address(es):

Main address: http://www.vzp.cz

Address of the buyer profile: https://www.tenderarena.cz/profily/vzp

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Kompletní zajištění léčebně ozdravných pobytů dětí u moře v letech 2018–2022.

Reference number: 1605868

II.1.2)

Main CPV code
92000000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Předmětem každé části veřejné zakázky je kompletní zajištění (tzv. „na klíč“) realizace léčebně ozdravných pobytů (s akcentem na přímořskou klimatoterapii) pro vybrané skupiny chronicky nemocných dětí v rozsahu a souladu se zadávacími podmínkami.

Section VI: Complementary information

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
13/03/2017

VI.6)

Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2017/S 038-068962

Section VII: Changes

VII.1)

Information to be changed or added

VII.1.2)

Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.14)
Lot No: 1
Place of text to be modified: Další informace
Instead of:

Lhůta pro doručení nabídek pro 1. část zakázky skončí dne 2.5.2017 v 10:00 hodin. Za účelem zajištění splnění povinností účastníka vyplývajících z jeho účasti v zadávacím řízení, zadavatel požaduje, v souladu s ustanovením § 41 ZZVZ, jistotu ve výši 1 000 000 CZK (blíže viz čl. 13 zadávací dokumentace).

Read:

Lhůta pro doručení nabídek pro 1. část zakázky skončí dne 16.5.2017 v 10:00 hodin. Za účelem zajištění splnění povinností účastníka vyplývajících z jeho účasti v zadávacím řízení, zadavatel požaduje, v souladu s ustanovením § 41 ZZVZ, jistotu ve výši 1 000 000 CZK (blíže viz čl. 13 zadávací dokumentace).

Section number: II.2.14)
Lot No: 2
Place of text to be modified: Další informace
Instead of:

Lhůta pro doručení nabídek pro 2. část zakázky skončí dne 2.5.2017 v 13:00. Za účelem zajištění splnění povinností účastníka vyplývajících z jeho účasti v zadávacím řízení, zadavatel požaduje, v souladu s ustanovením § 41 ZZVZ, jistotu ve výši 1 000 000 CZK (blíže viz čl. 13 zadávací dokumentace).

Read:

Lhůta pro doručení nabídek pro 2. část zakázky skončí dne 16.5.2017 v 13:00 hodin. Za účelem zajištění splnění povinností účastníka vyplývajících z jeho účasti v zadávacím řízení, zadavatel požaduje, v souladu s ustanovením § 41 ZZVZ, jistotu ve výši 1 000 000 CZK (blíže viz čl. 13 zadávací dokumentace).

Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Instead of:
Date: 02/05/2017
Read:
Date: 16/05/2017
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Podmínky pro otevírání nabídek
Instead of:
Date: 02/05/2017
Local time: 10:00
Read:
Date: 16/05/2017
Local time: 10:00

VII.2)

Other additional information:
Low Value Tender: