Poland - Gdansk: Promotional services

Watch this tender

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2017/S 039-071055)

Section I: Contracting authority/entity

I.1)

Name and addresses
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
190044530
Grunwaldzka 472D
Gdańsk
80-309
Poland
Contact person: Katarzyna Matuszak
Telephone: +48 583233100
E-mail: przetargi@arp.gda.pl
Fax: +48 583011200
NUTS code: PL634

Internet address(es):

Main address: www.arp.gda.pl

Address of the buyer profile: www.arp.gda.pl

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Utworzenie i prowadzenie biura świadczącego usługi na rzecz promocji gospodarczej województwa pomorskiego i pomorskich firm w Chinach.

Reference number: ZP-01-4/2017

II.1.2)

Main CPV code
79342200

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem zamówienia jest utworzenie biura pomorskiego w Chinach, które będzie świadczyło usługi dla mikro, małych i średnich firm z siedzibą w województwie pomorskim oraz instytucji otoczenia biznesu działających na rzecz tych firm. Celem usług świadczonych przez Wykonawcę będzie pomoc pomorskim firmom w nawiązaniu kontaktów gospodarczych z firmami z Chin, poprzez m.in. udzielanie informacji o rynku chińskim i firmach chińskich, realizację analiz rynkowych, kojarzenie potencjalnych partnerów biznesowych, tłumaczenie materiałów promocyjnych, promocję pomorskich branż i pomorskich firm na rynku chińskim oraz promocję gospodarczą regionu, a także kompleksową obsługę misji gospodarczych i misji przyjeżdżających na imprezy targowe w Chinach. Zamawiający będzie współpracował z Wykonawcą przejawiając inicjatywę poprzez pozyskiwanie potencjalnych partnerów oraz wskazywanie możliwości na rynku chińskim dla pomorskich firm bazując na wiedzy o pomorskim i chiński rynku.

Section VI: Complementary information

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
13/03/2017

VI.6)

Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2017/S 039-071055

Section VII: Changes

VII.1)

Information to be changed or added

VII.1.2)

Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.3
Instead of:

dwie usługi polegające na kompleksowej organizacji i obsłudze zagranicznego wyjazdu grupowego lub zagranicznej wizyty studyjnej lub zagranicznej misji branżowej/gospodarczej dla minimum 10 osób. Przez kompleksową organizację i obsługę, Zamawiający rozumie realizację programu merytorycznego, organizację spotkań merytorycznych lub spotkań biznesowych, zapewnienie transportu, noclegów i wyżywienia dla uczestników,

Read:

dwie usługi polegające na kompleksowej organizacji i obsłudze zagranicznego wyjazdu grupowego lub zagranicznej wizyty studyjnej lub zagranicznej misji branżowej/gospodarczej dla minimum 10 osób na terenie Chińskiej Republiki Ludowej. Przez kompleksową organizację i obsługę, Zamawiający rozumie realizację programu merytorycznego, organizację spotkań merytorycznych lub spotkań biznesowych, zapewnienie transportu, noclegów i wyżywienia dla uczestników,

Section number: III.1.3
Instead of:

dwie usługi organizacji seminarium lub konferencji na temat rynku chińskiego i/lub pomorskiego dla minimum 20 osób każde, w ramach której odpowiadał minimum za zrealizowanie programu merytorycznego, nabór uczestników, organizację sal i cateringu oraz tłumaczeń.

Read:

jedną usługę organizacji seminarium lub konferencji o tematyce gospodarczej na terenie Chińskiej Republiki Ludowej dla minimum 20 osób i jedną usługę organizacji seminarium lub konferencji na temat rynku pomorskiego i/ lub chińskiego dla minimum 20 osób, w ramach których odpowiadał minimum za zrealizowanie programu merytorycznego, nabór uczestników, organizację sal i cateringu oraz tłumaczeń.

Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 05/04/2017
Local time: 15:00
Read:
Date: 11/04/2017
Local time: 15:00
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 05/04/2017
Local time: 15:30
Read:
Date: 11/04/2017
Local time: 15:30

VII.2)

Other additional information: