Sweden - Linköping: Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security

Main activities: 
Health
Type: 
Contract award notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
Lowest price
Published: 
Saturday, March 11, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 050-092300

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Östergötlands läns landsting
232100-0040
Upphandlingscentrum
Linköping
581 85
Sweden
Contact person: Marika Jilkén
E-mail: Marika.Jilken@regionostergotland.se
Fax: +46 013105328
NUTS code: SE123

Internet address(es):

Main address: http://www.lio.se

I.2)

Joint procurement

I.4)

Type of the contracting authority
Regional or local authority

I.5)

Main activity
Health

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Företagsjouren.

Reference number: UC-2016-428

II.1.2)

Main CPV code
79000000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Upphandling av ramavtal gällande en extern konsult med uppdrag att vara rådgivare och leverantör av funktionen Företagsjouren i Östergötland.

Regionförbundet har för avsikt att teckna ramavtal med en leverantör.

Den upphandlade konsulten ska vara en neutral samtalspartner för företag som av olika anledningar hamnat i problem som kan vara både av finansiell som strukturell karaktär men där den långsiktiga överlevnadsförmågan för hela eller delar av verksamheten finns.

Helt eller delat anbud:

Anbud ska lämnas på hela uppdraget.

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
79410000
79411100

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: SE123

II.2.4)

Description of the procurement:

Upphandling av ramavtal gällande en extern konsult med uppdrag att vara rådgivare och leverantör av funktionen Företagsjouren i Östergötland.

Regionförbundet har för avsikt att teckna ramavtal med en leverantör.

Den upphandlade konsulten ska vara en neutral samtalspartner för företag som av olika anledningar hamnat i problem som kan vara både av finansiell som strukturell karaktär men där den långsiktiga överlevnadsförmågan för hela eller delar av verksamheten finns.

Helt eller delat anbud:

Anbud ska lämnas på hela uppdraget.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 027-047702

IV.2.8)

Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9)

Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: no

V.1)

Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information:

Inga anbud inkommit.

Visma annons: https://opic.com/id/aforpfokco

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Förvaltningsrätten
Linköping
Sweden

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
08/03/2017
Low Value Tender: