Poland - Warsaw: Hotel services

Main activities: 
Recreation, culture and religion
Type: 
Additional information
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
Not applicable
Published: 
Saturday, March 11, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 050-092430

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2017/S 042-077238)

Section I: Contracting authority/entity

I.1)

Name and addresses
Narodowy Instytut Dziedzictwa
ul. Kopernika 36/40
Warszawa
00-464
Poland
Telephone: +48 222411714
E-mail: zamowienia@bsskancelaria.pl
Fax: +48 222411715
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.nid.pl

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży miejsc hotelowych oraz rezerwacji i sprzedaży biletów na potrzeby organizacji 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa.

Reference number: ZP/NID/4/2017

II.1.2)

Main CPV code
55100000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

1. Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży miejsc hotelowych oraz rezerwacji i sprzedaży biletów na potrzeby organizacji 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa.

2. Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług, zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 uPzp, polegającego na powtórzeniu podobnych usług.

Section VI: Complementary information

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
09/03/2017

VI.6)

Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2017/S 042-077238

Section VII: Changes

VII.1)

Information to be changed or added

VII.1.2)

Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału / Termin wyrażenia zainteresowania udziałem
Instead of:
Date: 15/03/2017
Local time: 10:00
Read:
Date: 17/03/2017
Local time: 10:00

VII.2)

Other additional information:

Zamawiający informuje o zmianie SIWZ (w tym także zmiana w Rozdziale VI pkt. 2.2.2. dot. warunku udziału w postępowaniu i Rozdziału XVI pkt. 5 SIWZ dot. kryterium) i załączników do SIWZ.

Low Value Tender: