Estonia - Tallinn: Surface work for highways

Watch this tender

Summary

Please scroll down for full details
Threshold: 
OJEU
Organisation: 
Main activities: 
Other
Type: 
Notice for additional information, information on incomplete procedure or corrigendum
Award criteria: 
Lowest price
Published: 
Friday, March 10, 2017
Tender ID: 
2017/S 049-090596

Maanteeamet, 70001490, Pärnu mnt 463a, For the attention of: Jane Treu, Tallinn 10916, Estonia. Telephone: +372 7408113. E-mail: jane.treu@mnt.ee

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 4.2.2017, 2017/S 025-044533)

RE:
CPV:45233210

Surface work for highways

Instead of: 

IV.3.4) Pakkumuste või osalemistaotluste esitamise tähtaeg:

15.3.2017 (10:00)

IV.3.8) Pakkumuste avamise tingimused:

15.3.2017 (10:00)

VI.4.1)

Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ:

Telefon: +372 6113711

VI.4.3)

Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus:

Telefon: +372 6113711

Read: 

IV.3.4) Pakkumuste või osalemistaotluste esitamise tähtaeg:

30.3.2017 (10:00)

IV.3.8) Pakkumuste avamise tingimused:

30.3.2017 (10:00)

VI.4.1)

Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ:

Telefon: +372 6113713

VI.4.3)

Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus:

Telefon: +372 6113713

Other additional information

A) Pakkuja, kes peab oma asukohamaa seaduse kohaselt olema registreeritud äriregistris või erialases registris, esitab sellekohase kehtiva registritunnistuse või väljavõtte äriregistrist või nende kehtiva koopia, millest peavad nähtuma juriidilise isiku esindusõiguslikud isikud. Juriidilisest isikust pakkuja, kelle asukohamaa on Eesti, ei pea esitama registri väljavõtet.

B) Juhul, kui pakkuja tõendab oma tehnilise ja kutsealase pädevuse vastavust kvalifitseerimise tingimustele hankelepingu täitmise raames lisaks oma näitajatele ka teise isiku näitajate alusel, lisab pakkuja riigihangete registrisse kvalifitseerimise dokumentide juurde HD lisa I vormi 4 kohase teise isiku nõusoleku.

C) HD lisa II-1 kohase hankelepingu periood sisaldab 107 päeva töö teostamise perioodi ja 36 kuud garantiiperioodi. HD lisa II-2 kohase hankelepingu periood sisaldab 107 päeva töö teostamise perioodi ja 36 kuud garantiiperioodi.

D) Hankija tagab piiramatu ja täieliku elektroonilise ligipääsu hankedokumentidele Riigihangete Registris.