Slovakia - Bratislava: Corporate governance rating services

Main activities: 
Economic and financial affairs
Type: 
Prior information notice without call for competition
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Not applicable
Award criteria: 
Lowest price
Published: 
Tuesday, January 24, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 016-025776

Prior information notice

This notice aims at reducing time limits for receipt of tenders

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
00682420
Štefánikova 27
Bratislava-mestská časť Staré Mesto
814 99
Slovakia
Contact person: Ing. Vladimír Kocúr
Telephone: +421 915573749
E-mail: obstaravanie@stengl.sk
NUTS code: SK010

Internet address(es):

Main address: http://www.szrb.sk

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9586
Additional information can be obtained from another address:
Stengl Consulting, s.r.o.
35785616
Sumbalova 1/A
Bratislava
841 04
Slovakia
Contact person: Ing. Vladimír Kocúr
Telephone: +421 915573749
E-mail: obstaravanie@stengl.sk
NUTS code: SK010

Internet address(es):

Main address: http://www.szrb.sk

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4)

Type of the contracting authority
Other type: Osoba podľa § 7 ods. 1 písm. d)

I.5)

Main activity
Economic and financial affairs

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Výpočet opravných položiek podľa nového štandardu IFRS 9 v podmienkach SZRB, a.s. a validácia ratingového modelu (EVO).

Reference number: 79.01

II.1.2)

Main CPV code
79212110

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Predmetom zákazky je zhodnotenie súčasného procesu vykazovania očakávaných strát a návrh procesných zmien potrebných na implementáciu nového štandardu IFRS 9. Následne návrh, vytvorenie a implementácia nástroja na výpočet opravných položiek podľa nového štandardu IFRS 9. Súčasťou zákazky je aj validácia a servis nástroja IFRS 9 na obdobie štyroch rokov. Okrem toho je do zákazky zahrnutá aj validácia ratingového modelu.

II.1.5)

Estimated total value
Value excluding VAT: 220 000.00 EUR

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
79212500

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: SK010
Main site or place of performance:

Bratislava.

II.2.4)

Description of the procurement:

Predmetom zákazky je:

a) Analýza súčasného portfólia banky, zhodnotenie súčasného procesu vykazovania očakávaných strát z úverov a návrh procesných zmien potrebných na dosiahnutie súladu s novým štandardom IFRS 9;

b) Návrh a vytvorenie nástroja pre výpočet opravných položiek podľa IFRS 9;

c) Implementácia nástroja pre výpočet opravných položiek podľa IFRS 9;

d) Vykonanie validácie ratingového modelu zameraných na stabilitu modelu, diskriminačnú silu modelu a kalibráciu modelu;

e) Validácia a servis nástroja za obdobie štyroch rokov.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 220 000.00 EUR

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 9

II.2.10)

Information about variants

II.2.11)

Information about options

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.3)

Estimated date of publication of contract notice:
28/02/2017

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

III.1.2)

Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents

III.1.3)

Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.1)

Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession
Reference to the relevant law, regulation or administrative provision:

Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) uverejnila 24.7.2014 medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS) 9 Finančné nástroje. Splnenie všetkých zákonom požadovaných podmienok sa bude u úspešného uchádzača overovať pred podpisom zmluvy.

III.2.2)

Contract performance conditions:

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2)

Administrative information

IV.2.5)

Scheduled date for start of award procedures:
28/02/2017

Section VI: Complementary information

VI.2)

Information about electronic workflows
Electronic payment will be used

VI.3)

Additional information:

K bodu II.1.5) a II. 2.6) predpokladaná celková odhadovaná hodnota zákazky je iba informatívna. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upresniť predpokladanú hodnotu zákazky v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

K bodu II.3) predpokladaný dátum zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania je iba informatívny. Zároveň si vyhradzuje právo upraviť dobu trvania zmluvy, a to vo väzbe na ukončenie verejného obstarávania tak aby úspešný uchádzač mohol ukončiť predmet zákazky v roku 2017.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address:http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address:http://www.uvo.gov.sk

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
19/01/2017
Low Value Tender: