Poland - Kędzierzyn-Koźle: Miscellaneous furnishing

Main activities: 
Education
Type: 
Additional information
Type of contract: 
SUPPLIES
Market: 
SUPPLIES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Wednesday, January 18, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 012-017658

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2016/S 248-453914)

Section I: Contracting authority/entity

I.1)

Name and addresses
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Mostowa 7
Kędzierzyn-Koźle
47-223
Poland
Contact person: Ireneusz Wiśniewski
Telephone: +48 774813752
E-mail: biuro@ckpiukk.pl
Fax: +48 774813752
NUTS code: PL52

Internet address(es):

Main address: http://www.ckpiukk.pl

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Dostawa i montaż wyposażenia (cz. I, III, IV, V) pracowni dydaktycznych kształcenia zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu.

Reference number: CKPiU.271.03.2016.UE

II.1.2)

Main CPV code
39290000

II.1.3)

Type of contract
Supplies

II.1.4)

Short description:

Przedmiot zamówienia składa się z 4 części oznakowanych i nazwanych jak niżej:

1. Część I – wyposażenie pracowni dydaktycznej chemicznej

2. Część III – wyposażenie pracowni dydaktycznej mechatronicznej

3. Część IV – wyposażenie pracowni dydaktycznej napędów

4. Część V – wyposażenie pracowni dydaktycznej nawigacji

Całe zadanie (wszystkie części), objęte jest niżej wymienionymi działaniami:

— dostawa wyposażenia, sprzętu i urządzeń zgodnych z załączonymi do SIWZ zestawieniami,

— rozładunek i przeniesienie na miejsce przeznaczenia (wskazane przez Zamawiającego),

— montaż dostarczonego wyposażenia, sprzętu i urządzeń na miejscu przeznaczenia,

— posadowienie, zamocowanie, podłączenie do instalacji, w tym drobne roboty instalacyjne,

— uruchomienie – rozruch, praca próbna urządzeń,

— dostarczenie na czas rozruchu i pracy próbnej materiałów zużywalnych,

— zainstalowanie oprogramowania i uruchomienie komputerów,

— przeszkolenie obsługi,

— oddanie pracowni do użytku.

Section VI: Complementary information

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
13/01/2017

VI.6)

Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2016/S 248-453914

Section VII: Changes

VII.1)

Information to be changed or added

VII.1.2)

Text to be corrected in the original notice
Section number: VI.3
Place of text to be modified: Informacje dodatkowe
Instead of:

Kryteria oceny ofert:

Cena brutto całego zadania [PLN] – waga 85 %

Rękojmia i gwarancja [m-ce] – waga 15 %.

Read:

Kryteria oceny ofert:

Cena brutto całego zadania [PLN] – waga 60 %

Termin realizacji [dni] – waga 15 %

Rękojmia i gwarancja [m-ce] – waga 25 %

Zmianie ulegają tylko kryteria oceny ofert, pozostałe zapisy znajdujące się w punkcie VI.3) informacje dodatkowe pozostają bez zmian.

VII.2)

Other additional information:

Zamawiający jednocześnie informuje, że na jego stronie internetowej zostanie opublikowana uaktualniona SIWZ.

Low Value Tender: