Czech Republic - Prague: Janitorial services

Main activities: 
Health
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Wednesday, January 11, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 007-010275

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
00064165
U Nemocnice 2/499
Praha 2
128 00
Czech Republic
Contact person: Mgr. Kateřina Míková
Telephone: +420 224963085
E-mail: katerina.mikova@vfn.cz
NUTS code: CZ010

Internet address(es):

Main address: www.vfn.cz

Address of the buyer profile: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=vfn

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at: https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=82792
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4)

Type of the contracting authority
Other type: příspěvková organizace

I.5)

Main activity
Health

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Úklidové práce na klinikách a pracovištích VFN.

II.1.2)

Main CPV code
98341130

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Předmět plnění je specifikován níže, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v příloze č. 2 a 4 této zadávací dokumentace:

1. pravidelný úklid, mimořádný úklid a práce na objednávku, a to včetně dodávky dezinfekčních a čisticích prostředků, provádění dezinfekce a separace odpadu;

2. práce pracovníků na pomocné práce v kuchyni OLVS.

II.1.5)

Estimated total value
Value excluding VAT: 223 000 000.00 CZK

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
98341130
98511000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: CZ010

II.2.4)

Description of the procurement:

Předmět plnění je specifikován níže, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v příloze č. 2 a 4 této zadávací dokumentace:

1. pravidelný úklid, mimořádný úklid a práce na objednávku, a to včetně dodávky dezinfekčních a čisticích prostředků, provádění dezinfekce a separace odpadu;

2. práce pracovníků na pomocné práce v kuchyni OLVS.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Nabídková cena / Weighting: 100

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 223 000 000.00 CZK

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Smlouva uzavírána na dobu neurčitou, předpokládaná hodnota stanovena za dobu 4 let. Pokud chce uchazeč dostávat informace o nových dokumentech nebo přílohách této zakázky, je třeba stáhnout z profilu zadavatele min. 1 dokument této zakázky jako přihlášený uživatel (týká se i případných změn).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

§ 77 odst. 1 zák. 134/2016 Sb. o zad. veř. zakázek:

Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, § 77 odst. 2 písm. a) zák. 134/2016 Sb. o zad. veř. zakázek: oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.

III.1.2)

Economic and financial standing

III.1.3)

Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.1)

Information about a particular profession

III.2.2)

Contract performance conditions:

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/02/2017
Local time: 11:00

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 15/02/2017
Local time: 11:15
Place:

Sídlo zadavatele, budova A5, 2. patro, sraz před podatelnou.

Information about authorised persons and opening procedure:

Max. 1 zástupce uchazeče, který se prokáže plnou mocí podepsanou oprávněnou osobou uchazeče dle výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či kopií výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167811
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167115

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167811
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167115

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
10/01/2017
Low Value Tender: