Finland - Haapajärvi: Health and social work services

Main activities: 
Health
Type: 
Prior information notice without call for competition
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Not applicable
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Wednesday, January 11, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 007-010114

Prior information notice

This notice aims at reducing time limits for receipt of tenders

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne
PL 66
Haapajärvi
85801
Finland
Contact person: Tuomas Aikkila
Telephone: +358 444456196
E-mail: tuomas.aikkila@selanne.net
Fax: +358 8764002
NUTS code: FI1A2

Internet address(es):

Main address: http://www.selanne.net

Address of the buyer profile: http://www.selanne.net

I.1)

Name and addresses
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
Vierimaantie 5
Ylivieska
84100
Finland
Contact person: Päivi Peltokorpi
E-mail: paivi.peltokorpi@kallio.fi
NUTS code: FI1A2

Internet address(es):

Main address: http://www.kalliopp.fi

Address of the buyer profile: http://www.kalliopp.fi

I.2)

Joint procurement
The contract involves joint procurement
In the case of joint procurement involving different countries, state applicable national procurement law:

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Finland.

I.3)

Communication
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne
PL 66
Haapajärvi
85101
Finland
Contact person: Tuomas Aikkila
Telephone: +358 444456196
E-mail: tuomas.aikkila@selanne.net
NUTS code: FI1A2

Internet address(es):

Main address: http://www.selanne.net

Address of the buyer profile: http://www.selanne.net

I.4)

Type of the contracting authority
Body governed by public law

I.5)

Main activity
Health

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Magneettikuvauspalvelu.

II.1.2)

Main CPV code
85000000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Hankinnan kohteena ovat magneettikuvaukset magneettirekkatoimintana 1.6.2017-31.12.2019 /(+ 1 mahdollinen optiovuosi) tarjouspyynnön mukaisesti, Selänteen ja Kallion peruspalvelukuntayhtymien alueella.

II.1.5)

Estimated total value

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: FI1A2
Main site or place of performance:

Kallion ja Selänteen peruspalvelukuntayhtymän alueella.

II.2.4)

Description of the procurement:

Hankinnan kohteena ovat magneettikuvaukset magneettirekkatoimintana 1.6.2017-31.12.2019 /(+ 1 mahdollinen optiovuosi) tarjouspyynnön mukaisesti, Selänteen ja Kallion peruspalvelukuntayhtymien alueella.

II.2.5)

Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

II.2.10)

Information about variants

II.2.11)

Information about options

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.3)

Estimated date of publication of contract notice:
31/01/2017

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Hankintalain 71§:n 2 mom. mukaisesti tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois sellainen ehdokas tai tarjoaja, jolla ei ole teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi. Tarjoajan on ilmoitettava tarjouksessaan y-tunnus ja yrityksen on kuuluttava alv- ja ennakkoperintärekisteriin. Tarjoaja, joka on laiminlyönyt verojen ja/tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamiseen Suomessa tai siinä maassa, jossa toimittajan päätoimipaikka sijaitsee, voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. Mikäli tarjoaja on yhteisö tai säätiö,

tarjoajan tulee toimittaa pyydettäessä tilaajalle todistus siitä, että tarjouksen tekevällä yksityisellä yhteisöllä tai säätiöllä on yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 4§:n mukainen lupa palvelujen antamiseen sekä 5§:n mukaisesti hyväksytty palvelujen johtaja. Tarjoajaa tullaan pyytämään täyttämään ESPD-asiakirja.

III.1.2)

Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents

III.1.3)

Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.1)

Information about a particular profession

III.2.2)

Contract performance conditions:

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2)

Administrative information

IV.2.5)

Scheduled date for start of award procedures:

Section VI: Complementary information

VI.2)

Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used

VI.3)

Additional information:

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telephone: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internet address:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
09/01/2017
Low Value Tender: