Poland - Gdynia: Planting and maintenance services of green areas

Main activities: 
General public services
Type: 
Additional information
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Submission for one or more lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Wednesday, January 11, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 007-010587

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2017/S 005-006893)

Section I: Contracting authority/entity

I.1)

Name and addresses
Gmina Miasta Gdyni – Zarząd Dróg i Zieleni
PL
ul. 10 Lutego 24
Gdynia
81-364
Poland
Contact person: Dorota Tuźnik
Telephone: +48 587612085
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Fax: +48 586622841
NUTS code: PL633

Internet address(es):

Main address: www.zdiz.gdynia.pl

Address of the buyer profile: http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/8740.html

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Konserwacja bieżąca terenów zieleni miejskiej i utrzymanie czystości na terenie miasta Gdyni.

Reference number: EZP.271.106.2016

II.1.2)

Main CPV code
77310000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Konserwacja bieżąca terenów zieleni miejskiej i utrzymanie czystości na terenie miasta Gdyni.

Section VI: Complementary information

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
09/01/2017

VI.6)

Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2017/S 005-006893

Section VII: Changes

VII.1)

Information to be changed or added

VII.1.2)

Text to be corrected in the original notice

VII.2)

Other additional information:

W Sekcji VI w pkt. VI.3) dodaje się lit. E) o następującym brzmieniu:

„E) Wymagania dotyczące wadium – Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Część 1 – 29 000 PLN,

Część 2 – 30 000 PLN,

Część 3 – 51 000 PLN,

Część 4 – 32 000 PLN,

Część 5 – 42 000 PLN,

Część 6 – 38 000 PLN,

Część 7 – 60 000 PLN,

Część 8 – 49 000 PLN,

Część 9 – 25 000 PLN.

W przypadku składania oferty na kilka części oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości sumy wadiów na poszczególne części.”.

Low Value Tender: