Bulgaria - Sofia: Servers

Main activities: 
Economic and financial affairs
Type: 
Contract award notice
Type of contract: 
SUPPLIES
Market: 
SUPPLIES
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Wednesday, January 11, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 007-009990

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
„Fond menidzhar na finansovi instrumenti v Balgariya“ EAD
203740812
bul. „Gen. Totleben“ No. 30-32, et. 4
Sofiya
1606
Bulgaria
Contact person: g-zha Polya Petrova-Ognyanova, Zveno „Pravni vaprosi, choveshki resursi i obshta administratsiya“
Telephone: +359 28014051
E-mail: p.ognyanova@fmfib.bg
Fax: +359 28014051
NUTS code: BG411

Internet address(es):

Main address: http://www.fmfib.bg

Address of the buyer profile: http://fmfib.bg/bg/profile

I.2)

Joint procurement

I.4)

Type of the contracting authority
Body governed by public law

I.5)

Main activity
Economic and financial affairs

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

„Доставка, инсталиране и изграждане на цялостна ИТ инфраструктура, включваща компютърна, периферна, размножителна и комуникационна техника за нуждите на „ФМФИБ" ЕАД.

II.1.2)

Main CPV code
48820000

II.1.3)

Type of contract
Supplies

II.1.4)

Short description:

Ще бъдат извършени дейности по доставка, инсталиране и изграждане на цялостна ИТ инфраструктура, включваща компютърна, периферна, размножителна и комуникационна техника, в количества, които са подробно описани в техническата спецификация.

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: yes

II.1.7)

Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 63 636.99 BGN

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Доставка и инсталиране на телекомуникационно оборудване за нуждите на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД

Lot No: 2

II.2.2)

Additional CPV code(s)
32540000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG411
Main site or place of performance:

Гр. София, бул. „Ген. Тотлебен“ № 30-32, ет. 4.

II.2.4)

Description of the procurement:

Изпълнението на ІІ обособена позиция изисква инсталация и свързване на доставения по позицията хардуер; конфигурация на гласов шлюз; подновяване на firmware на инсталираните устройства към актуалните в момента на инсталация версии; конфигурация на IP базирана телефонна централа за 40 потребители и групи потребители; инсталация на телефони по местата на служителите и факс на мултифункционално устройство; функционален тест на системата; обучения.

II.2.5)

Award criteria
Quality criterion - Name: Техническа оценка / Weighting: 30
Cost criterion - Name: Финансова оценка / Weighting: 70

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Доставка и инсталиране на размножителна техника за нуждите на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД

Lot No: 3

II.2.2)

Additional CPV code(s)
30232000
30232110

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG411
Main site or place of performance:

Гр. София, бул. „Ген. Тотлебен“ № 30-32, ет. 4.

II.2.4)

Description of the procurement:

Изпълнението на дейностите по ІІІ обособена позиция включва монтаж на доставеното оборудване; подновяване на firmware на инсталираните устройства към актуалните в момента на инсталация версии; свързване на устройствата към активната директория на възложителя и настройка на потребителите за печат; конфигурация на права за печат на базата на акаунти — групови или потребителски от директорийна услуга; настройка на групови политики за автоматично прикачване на принтери към потребителските профили; функционален тест на устройствата; обучения.

II.2.5)

Award criteria
Quality criterion - Name: Техническа оценка / Weighting: 30
Cost criterion - Name: Финансова оценка / Weighting: 70

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2016/S 184-329598

IV.2.8)

Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9)

Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: ОП-Д-5
Lot No: 2
Title:

Доставка и инсталиране на телекомуникационно оборудване за нуждите на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
05/01/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
„Теко“ АД
041044484
бул. „България“ № 49А, офис 15
София
1404
Bulgaria
Telephone: +359 29582105
E-mail: mjordanova@teko-ad.com
Fax: +359 29582105
NUTS code: BG411

Internet address:www.teko-ad.com

The contractor is an SME: yes

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 73 000.00 BGN
Total value of the contract/lot: 40 634.00 BGN

V.2.5)

Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: ОП-Д-4
Lot No: 3
Title:

Доставка и инсталиране на размножителна техника за нуждите на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
05/01/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
„Стемо“ ООД
817080126
бул. „Черни връх“ № 51Б
София
1407
Bulgaria
Telephone: +359 28162300
E-mail: main@sf.stemo.bg
Fax: +359 28162300
NUTS code: BG411

Internet address:www.stemo.bg

The contractor is an SME: yes

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 25 000.00 BGN
Total value of the contract/lot: 23 002.99 BGN

V.2.5)

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information:

С решение № ОП-Р-1/06.12.2016 г. на изпълнителните директори на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ), на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП, във връзка с § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, е прекратена процедурата за възлагане на обществена поръчка по първа обособена позиция „Доставка и инсталиране на компютърна техника и мрежово оборудване за нуждите на ФМФИБ“, поради това, че всички подадени по тази обособена позиция оферти са неподходящи. За участие по първа ОП са подадени оферти от 2-ма участника, които са отстранени на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП. С решението № ОП-Р-1/06.12.2016 г., на основание чл. 108, т. 1 от ЗОП, са определени изпълнители по втора ОП „Доставка и инсталиране на телекомуникационно оборудване за нуждите на ФМФИБ“ и по трета ОП „Доставка и инсталиране на размножителна техника за нуждите на ФМФИБ“. Решението е публикувано в профила на купувача на възложителя на 6.12.2016 г. и е влязло в сила на 20.12.2016 г.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet address:http://www.cpc.bg

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1 и 2 от ЗОП.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД
бул. „Ген. Тотлебен“ № 30-32, ет. 4
София
1606
Bulgaria
Telephone: +359 28014051
E-mail: p.ognyanova@fmfib.bg
Fax: +359 28014051

Internet address:http://www.fmfib.bg/

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
06/01/2017
Low Value Tender: