Poland - Bytów: Public road transport services

Main activities: 
General public services
Type: 
Additional information
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Concession award procedure
Award criteria: 
Other
Published: 
Wednesday, January 11, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 007-010770

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2017/S 003-003845)

Section I: Contracting authority/entity

I.1)

Name and addresses
Powiat Bytowski
ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2
Bytów
77-100
Poland
Contact person: Ewa Woźniak
Telephone: +48 598228000
E-mail: komunikacja@powiatbytowski.pl
Fax: +48 598228001
NUTS code: PL631

Internet address(es):

Main address: www.powiatbytowski.pl

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Świadczenie usług w zakresie w publicznego transportu zbiorowego, w powiatowych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym, na obszarze powiatu bytowskiego.

Reference number: KmD.272.1.2016.DII

II.1.2)

Main CPV code
60112000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem koncesji będzie świadczenie usług w zakresie w publicznego transportu zbiorowego, w powiatowych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym, na obszarze powiatu bytowskiego i obsługa sieci komunikacyjnej składającej się z 20 linii komunikacyjnych ujętych w „Planie zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego w Powiecie Bytowskim” przyjętym Uchwałą Rady Powiatu nr XVII/123/2016 z dnia 23.6.2016 i opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego w dniu 21.7.2016 poz. 2607, zwany dalej „Planem Transportowym” na zasadach określonych w opisie postępowania o zawarcie umowy koncesji.

Section VI: Complementary information

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
10/01/2017

VI.6)

Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2017/S 003-003845

Section VII: Changes

VII.1)

Information to be changed or added

VII.1.2)

Text to be corrected in the original notice
Section number: II.1.5
Instead of:

68 830 115.75

Read:

73 989 011.25.

Section number: II.2.6
Instead of:

68 830 115.75

Read:

73 989 011.25.

VII.2)

Other additional information:
Low Value Tender: