Poland - Gdynia: Planting and maintenance services of green areas

Main activities: 
General public services
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Submission for one or more lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Saturday, January 7, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 005-006893

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Gmina Miasta Gdyni – Zarząd Dróg i Zieleni
PL
ul. 10 Lutego 24
Gdynia
81-364
Poland
Contact person: Dorota Tuźnik
Telephone: +48 587612085
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Fax: +48 586622841
NUTS code: PL633

Internet address(es):

Main address: www.zdiz.gdynia.pl

Address of the buyer profile: http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/8740.html

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.zdiz.gdynia.pl/rzp/zielen
Additional information can be obtained from another address:
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
PL
ul. 10 Lutego 24
Gdynia
81-364
Poland
Contact person: Dorota Tuźnik
Telephone: +48 587612085
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Fax: +48 586622841
NUTS code: PL633

Internet address(es):

Main address: www.zdiz.gdynia.pl

Address of the buyer profile: http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/8740.html

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4)

Type of the contracting authority
Regional or local agency/office

I.5)

Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Konserwacja bieżąca terenów zieleni miejskiej i utrzymanie czystości na terenie miasta Gdyni.

Reference number: EZP.271.106.2016

II.1.2)

Main CPV code
77310000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Konserwacja bieżąca terenów zieleni miejskiej i utrzymanie czystości na terenie miasta Gdyni.

II.1.5)

Estimated total value

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 3

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Rejon I

Lot No: 1

II.2.2)

Additional CPV code(s)
77314100
77342000
90000000
90511300
90620000
90630000
90611000
90612000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL633
Main site or place of performance:

Gdynia – Rejon I.

II.2.4)

Description of the procurement:

Część 1 (rejon I) – Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do SIWZ:

— 1/I – Opis przedmiotu zamówienia,

— 1A/I – Zakres rzeczowy konserwacji terenów zieleni miejskiej,

— 1B/I – Zakres rzeczowy utrzymania czystości terenu miasta,

— 1C/I – Mapa z granicami rejonu,

— 1D/I – Wzory meldunków i formularzy,

— 2/I – Formularz cenowy,

II.2.5)

Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/04/2017
End: 31/03/2019
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Po zakończeniu umowy dot. sygn. EZP.271.106.2016.

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie, nie więcej niż o 10 %, podanego zakresu i ilości prac objętych umową.

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Rejon II

Lot No: 2

II.2.2)

Additional CPV code(s)
77314100
77342000
90000000
90511300
90620000
90630000
90611000
90612000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL633
Main site or place of performance:

Gdynia – Rejon II.

II.2.4)

Description of the procurement:

Część 2 (rejon II) – Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do SIWZ:

— 1/II – Opis przedmiotu zamówienia,

— 1A/II – Zakres rzeczowy konserwacji terenów zieleni miejskiej,

— 1B/II – Zakres rzeczowy utrzymania czystości terenu miasta,

— 1C/II – Mapa z granicami rejonu,

— 1D/II – Wzory meldunków i formularzy,

— 2/II – Formularz cenowy,

II.2.5)

Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/04/2017
End: 31/03/2019
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Po zakończeniu umowy dot. sygn. EZP.271.106.2016.

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie, nie więcej niż o 10 %, podanego zakresu i ilości prac objętych umową.

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Rejon III

Lot No: 3

II.2.2)

Additional CPV code(s)
77314100
77342000
90000000
90511300
90620000
90630000
90611000
90612000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL633
Main site or place of performance:

Gdynia – Rejon III.

II.2.4)

Description of the procurement:

Część 3 (rejon III) – Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do SIWZ:

— 1/III – Opis przedmiotu zamówienia,

— 1A/III – Zakres rzeczowy konserwacji terenów zieleni miejskiej,

— 1B/III – Zakres rzeczowy utrzymania czystości terenu miasta,

— 1C/III – Mapa z granicami rejonu,

— 1D/III – Wzory meldunków i formularzy,

— 2/III – Formularz cenowy

II.2.5)

Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/04/2017
End: 31/03/2019
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Po zakończeniu umowy dot. sygn. EZP.271.106.2016.

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie, nie więcej niż o 10 %, podanego zakresu i ilości prac objętych umową.

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Rejon IV

Lot No: 4

II.2.2)

Additional CPV code(s)
77314100
77342000
90000000
90511300
90620000
90630000
90611000
90612000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL633
Main site or place of performance:

Gdynia – Rejon IV.

II.2.4)

Description of the procurement:

Część 4 (rejon IV) – Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do SIWZ:

— 1/IV – Opis przedmiotu zamówienia,

— 1A/IV – Zakres rzeczowy konserwacji terenów zieleni miejskiej,

— 1B/IV – Zakres rzeczowy utrzymania czystości terenu miasta,

— 1C/IV – Mapa z granicami rejonu,

— 1D/IV – Wzory meldunków i formularzy,

— 2/IV – Formularz cenowy,

II.2.5)

Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/04/2017
End: 31/03/2019
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Po zakończeniu umowy dot. sygn. EZP.271.106.2016.

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie, nie więcej niż o 10 %, podanego zakresu i ilości prac objętych umową.

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Rejon V

Lot No: 5

II.2.2)

Additional CPV code(s)
77314100
77342000
90000000
90511300
90620000
90630000
90611000
90612000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL633
Main site or place of performance:

Gdynia – Rejon V.

II.2.4)

Description of the procurement:

Część 5 (rejon V) – Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do SIWZ:

— 1/V – Opis przedmiotu zamówienia,

— 1A/V – Zakres rzeczowy konserwacji terenów zieleni miejskiej,

— 1B/V – Zakres rzeczowy utrzymania czystości terenu miasta,

— 1C/V – Mapa z granicami rejonu,

— 1D/V – Wzory meldunków i formularzy,

— 2/V – Formularz cenowy.

II.2.5)

Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/04/2017
End: 31/03/2019
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Po zakończeniu umowy dot. sygn. EZP.271.106.2016.

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie, nie więcej niż o 10 %, podanego zakresu i ilości prac objętych umową.

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Rejon VI

Lot No: 6

II.2.2)

Additional CPV code(s)
77314100
77342000
90000000
90511300
90620000
90630000
90611000
90612000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL633
Main site or place of performance:

Gdynia – Rejon VI.

II.2.4)

Description of the procurement:

Część 6 (rejon VI) – Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do SIWZ:

— 1/VI – Opis przedmiotu zamówienia,

— 1A/VI – Zakres rzeczowy konserwacji terenów zieleni miejskiej,

— 1B/VI – Zakres rzeczowy utrzymania czystości terenu miasta,

— 1C/VI – Mapa z granicami rejonu,

— 1D/VI – Wzory meldunków i formularzy,

— 2/VI – Formularz cenowy.

II.2.5)

Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/04/2017
End: 31/03/2019
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Po zakończeniu umowy dot. sygn. EZP.271.106.2016.

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie, nie więcej niż o 10 %, podanego zakresu i ilości prac objętych umową.

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Rejon VII

Lot No: 7

II.2.2)

Additional CPV code(s)
77314100
77342000
90000000
90511300
90620000
90630000
90611000
90612000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL633
Main site or place of performance:

Gdynia – Rejon VII.

II.2.4)

Description of the procurement:

Część 7 (rejon VII) – Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do SIWZ:

— 1/VII – Opis przedmiotu zamówienia,

— 1A/VII – Zakres rzeczowy konserwacji terenów zieleni miejskiej,

— 1B/VII – Zakres rzeczowy utrzymania czystości terenu miasta,

— 1C/VII – Mapa z granicami rejonu,

— 1D/VII – Wzory meldunków i formularzy,

— 2/VII – Formularz cenowy.

II.2.5)

Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/04/2017
End: 31/03/2019
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Po zakończeniu umowy dot. sygn. EZP.271.106.2016.

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie, nie więcej niż o 10 %, podanego zakresu i ilości prac objętych umową.

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Rejon VIII

Lot No: 8

II.2.2)

Additional CPV code(s)
77314100
77342000
90000000
90511300
90620000
90630000
90611000
90612000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL633
Main site or place of performance:

Gdynia – Rejon VIII.

II.2.4)

Description of the procurement:

Część 8 (rejon VIII) – Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do SIWZ:

— 1/VIII – Opis przedmiotu zamówienia,

— 1A/VIII – Zakres rzeczowy konserwacji terenów zieleni miejskiej,

— 1B/VIII – Zakres rzeczowy utrzymania czystości terenu miasta,

— 1C/VIII – Mapa z granicami rejonu,

— 1D/VIII – Wzory meldunków i formularzy,

— 2/VIII – Formularz cenowy.

II.2.5)

Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/04/2017
End: 31/03/2019
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Po zakończeniu umowy dot. sygn. EZP.271.106.2016.

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie, nie więcej niż o 10 %, podanego zakresu i ilości prac objętych umową.

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Rejon IIIA

Lot No: 9

II.2.2)

Additional CPV code(s)
77314100
77342000
90000000
90511300
90620000
90630000
90611000
90612000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL633
Main site or place of performance:

Gdynia – Rejon IIIA.

II.2.4)

Description of the procurement:

Część 9 (rejon IIIA) – Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do SIWZ:

— 1/IIIA – Opis przedmiotu zamówienia,

— 1A/IIIA – Zakres rzeczowy,

— 1B/IIIA – Wzory meldunków i formularzy,

— 1C/IIIA – Mapa z granicami rejonu,

— 2/IIIA – Formularz cenowy.

II.2.5)

Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/04/2017
End: 31/03/2019
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Po zakończeniu umowy dot. sygn. EZP.271.106.2016.

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie, nie więcej niż o 10 %, podanego zakresu i ilości prac objętych umową.

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

III.1.2)

Economic and financial standing

III.1.3)

Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.1)

Information about a particular profession

III.2.2)

Contract performance conditions:

Warunki określone we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 9a do SIWZ – części 1- 8, załącznik nr 9b do SIWZ – część 9.

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

— uzasadnienie faktyczne: Zamawiający wyznaczył termin składania ofert krótszy niż termin określony w ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ opublikował wstępne ogłoszenia informacyjne i zamieścił je w profilu nabywcy na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej,

— uzasadnienie prawne: art. 43 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.), w związku z art. 13 ust. 1 ustawy Pzp.

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2016/S 069-120491

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/01/2017
Local time: 11:00

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/03/2017

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 31/01/2017
Local time: 11:15
Place:

W siedzibie Zamawiającego pok. 107.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert jest jawne.

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

I kwartał 2019.

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

A) Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia i innych dokumentów składanych wraz z ofertą – dotyczy wszystkich części zamówienia (zgodnie z pkt. 1 i 2 rozdz. 5 SIWZ).

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 -22 i art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp oraz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych przez zamawiającego, w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zwanym dalej JEDZ (Dz.Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16). JEDZ wypełniony przez zamawiającego stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ/ESPD jest dostępne pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenie musi być podpisane przez każdego Wykonawcę lub przez pełnomocnika

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów oraz zamieszcza informacje o tych podmiotach w JEDZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

b) zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach technicznych lub zawodowych polega wykonawca, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby składany dokument określał w szczególności:

— zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

— sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

— zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

— czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje prace, których wskazane zdolności dotyczą.

B) Wykaz innych, niezbędnych dokumentów składanych wraz z ofertą – zgodnie z pkt. 3 rozdziału 5 SIWZ.

C) Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia składanych na wezwanie zamawiającego – zgodnie z rozdziałem 7 SIWZ.

D) Informacja o zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu podobnych usług i zgodnych z jego przedmiotem.

Zakres usług:

— konserwacja bieżąca terenów zieleni miejskiej,

— utrzymanie czystości na terenie miasta.

Warunki na jakich zostaną one udzielone:

— w przypadku posiadania przez Zamawiającego środków finansowych na ten cel.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

2. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

3. Szczegółowe kwestie dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
05/01/2017
Low Value Tender: