Denmark - Næstved: Building construction work

Main activities: 
General public services
Type: 
Concession award notice
Type of contract: 
WORKS
Market: 
WORKS
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Concession award procedure
Award criteria: 
Other
Published: 
Saturday, January 7, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 005-007438

Concession award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/23/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)

Name and addresses
Næstved Kommune
29189625
Rådmandshaven 20
Næstved
4700
Denmark
Contact person: Lotte Elming
Telephone: +45 55885410
E-mail: indkoeb@naestved.dk
NUTS code: DK022

Internet address(es):

Main address: http://www.naestved.dk

Address of the buyer profile: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/39787

I.4)

Type of the contracting authority
Regional or local authority

I.5)

Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Nyt vandkulturhus i Næstved som OPP.

II.1.2)

Main CPV code
45210000

II.1.3)

Type of contract
Works

II.1.4)

Short description:

Den udbudte opgave omfatter et OPP-projekt, hvor der sker et samlet udbud af:

1. Design, projektering, anlæg og opførelse i Byggefasen.

2. Bygningsdrift og vedligehold i en efterfølgende Driftsfasen på op til 25 år.

3. Finansiering af projektet i såvel Byggefasen som Driftsfasen.

Kontraktperioden er fastlagt for at sikre sammentænkning af henholdsvis anlæg og drift og for at give incitament til at optimere projektets langsigtede totaløkonomi.

Udbuddet omfatter samtidig mulighed for køb af byggerettigheder med henblik på opførelse af lokaler til udlejning eller kommercielle aktiviteter inden for sports- og fritidsområdet eller sundhedsområdet.

Der henvises til udbudsbetingelserne med tilhørende bilag, herunder De funktionsbaserede krav (bilag 1 til OPP-kontrakten) for en nærmere beskrivelse.

II.1.5)

Estimated total value
Value excluding VAT: 110 000 000.00 DKK

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
45212100
45212212
45259000
71000000
90910000
92610000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: DK022
Main site or place of performance:

Næstved.

II.2.4)

Description of the procurement:

Der henvises til punkt II.1.4) samt beskrivelsen i udbudsbetingelserne med tilhørende bilag.

II.2.5)

Award criteria
Concession is awarded on the basis of the criteria described below:
  • Criterion: Koncessionen tildeles pÃ¥ grundlag af de kriterier, der er anført i udbudsdokumenterne

II.2.7)

Duration of the concession
Duration in months: 360

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Form of procedure
Award procedure with prior publication of a concession notice

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.1.11)

Main features of the award procedure:

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2016/S 128-230017

Section V: Award of concession

Lot No: 1
Title:

OPP Vandkulturhus

A concession/lot is awarded: no

V.1)

Information on non-award
The concession/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information:

Næstved Kommune modtog ét tilbud, hvilket var ukonditionsmæssigt, hvorfor udbuddet annulleres og genudbydes i 2017.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
København Ø
2100
Denmark
Telephone: +45 41715100
E-mail: kfst@kfst.dk

Internet address:http://www.kfst.dk

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til lov nr. 492 af 12.5.2010 om Klagenævnet for Udbud. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. Klage over udbuddet skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregivers tildelingsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med indgivelse af klage til klagenævnet, skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for klagenævnet, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Der henvises i øvrigt til Klagenævnet for Udbuds hjemmeside http://klfu.dk

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
03/01/2017
Low Value Tender: