Poland - Kędzierzyn-Koźle: Miscellaneous furnishing

Main activities: 
Education
NUTS Code: 
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
SUPPLIES
Market: 
SUPPLIES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Friday, December 23, 2016
Tender cycle: 
Tender ID: 
2016/S 248-453914

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Mostowa 7
Kędzierzyn-Koźle
47-223
Poland
Contact person: Ireneusz Wiśniewski
Telephone: +48 774813752
E-mail: biuro@ckpiukk.pl
Fax: +48 774813752
NUTS code: PL52

Internet address(es):

Main address: http://www.ckpiukk.pl

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.ckpiukk.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu
47-223
Kędzierzyn-Koźle
ul. Mostowa 7
Poland
Contact person: Ireneusz Wiśniewski
E-mail: biuro@ckpiukk.pl
NUTS code: PL52

Internet address(es):

Main address: http://www.ckpiukk.pl

I.4)

Type of the contracting authority
Regional or local authority

I.5)

Main activity
Education

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Dostawa i montaż wyposażenia (cz. I, III, IV, V) pracowni dydaktycznych kształcenia zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu.

Reference number: CKPiU.271.03.2016.UE

II.1.2)

Main CPV code
39290000

II.1.3)

Type of contract
Supplies

II.1.4)

Short description:

Przedmiot zamówienia składa się z 4 części oznakowanych i nazwanych jak niżej:

1. CZĘŚĆ I – wyposażenie pracowni dydaktycznej chemicznej

2. CZĘŚĆ III – wyposażenie pracowni dydaktycznej mechatronicznej

3. CZĘŚĆ IV – wyposażenie pracowni dydaktycznej napędów

4. CZĘŚĆ V – wyposażenie pracowni dydaktycznej nawigacji

Całe zadanie (wszystkie części), objęte jest niżej wymienionymi działaniami:

— dostawa wyposażenia, sprzętu i urządzeń zgodnych z załączonymi do SIWZ zestawieniami,

— rozładunek i przeniesienie na miejsce przeznaczenia (wskazane przez Zamawiającego),

— montaż dostarczonego wyposażenia, sprzętu i urządzeń na miejscu przeznaczenia,

— posadowienie, zamocowanie, podłączenie do instalacji, w tym drobne roboty instalacyjne,

— uruchomienie – rozruch, praca próbna urządzeń,

— dostarczenie na czas rozruchu i pracy próbnej materiałów zużywalnych,

— zainstalowanie oprogramowania i uruchomienie komputerów,

— przeszkolenie obsługi,

— oddanie pracowni do użytku.

II.1.5)

Estimated total value

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

CZĘŚĆ I – wyposażenie pracowni dydaktycznej chemicznej zlokalizowanej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Mostowej 7, 47-223 Kędzierzyn-Koźle

Lot No: 1

II.2.2)

Additional CPV code(s)
24000000
39180000
38434000
42671100
38500000
30190000
39000000
30232150
30213100
30232130
30236000
31711000
39162110
39162100
39290000
44510000
30210000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL52
Main site or place of performance:

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Mostowej 7, 47-223 Kędzierzyn-Koźle.

II.2.4)

Description of the procurement:

CZĘŚĆ I – wyposażenie pracowni dydaktycznej chemicznej

Całe zadanie (wszystkie części), objęte jest niżej wymienionymi działaniami:

— dostawa wyposażenia, sprzętu i urządzeń zgodnych z załączonymi do SIWZ zestawieniami,

— rozładunek i przeniesienie na miejsce przeznaczenia (wskazane przez Zamawiającego),

— montaż dostarczonego wyposażenia, sprzętu i urządzeń na miejscu przeznaczenia,

— posadowienie, zamocowanie, podłączenie do instalacji, w tym drobne roboty instalacyjne,

— uruchomienie – rozruch, praca próbna urządzeń,

— dostarczenie na czas rozruchu i pracy próbnej materiałów zużywalnych,

— zainstalowanie oprogramowania i uruchomienie komputerów,

— przeszkolenie obsługi,

— oddanie pracowni do użytku.

Realizowane dostawy, powinny być zapakowane – opakowane (skrzynie, kartony, palety itp.), oznakowane numerem części zamówienia, poz. zestawienia, opisane nazwą pracowni oraz zaopatrzone w specyfikację zawartości dostawy. Brak porządnego opakowania, oznakowania czy też specyfikacji zawartości może narazić Wykonawcę na koszty, spowodowane nie przyjęciem dostawy przez Zamawiającego i zwrotem jej do Wykonawcy.

Pełny zakres i opis przedmiotu zamówienia określony jest przez:

a). Zestawienia (specyfikacje cz. I, III, IV, V) poszczególnych pracowni opublikowane na stronie Zamawiającego www.ckpiukk.pl i stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ,

b). Zestawienie uzupełniające (Excel) pracowni mechatronicznej,

c). Zestawienie uzupełniające – szkice pracowni mechatronicznej

d). Zalecana i udostępniona przez Zamawiającego wizja lokalna.

Zamawiający wymaga udzielenia na dokonane dostawy wraz z ich rozmieszczeniem i montażem minimum 36 miesięcy rękojmi i gwarancji.

II.2.5)

Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/03/2017
End: 30/09/2017
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPOP.10.04.00-16-0001/16.

II.2.14)

Additional information

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

CZĘŚĆ III – wyposażenie pracowni dydaktycznej mechatronicznej zlokalizowanej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Mostowej 7, 47-223 Kędzierzyn-Koźle

Lot No: 3

II.2.2)

Additional CPV code(s)
31100000
31000000
31160000
31670000
31700000
42652000
30190000
39000000
30232150
30213100
30232130
30236000
31711000
39162110
39162100
39290000
44510000
30210000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL52
Main site or place of performance:

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Mostowej 7, 47-223 Kędzierzyn-Koźle.

II.2.4)

Description of the procurement:

CZĘŚĆ III – wyposażenie pracowni dydaktycznej mechatronicznej

Całe zadanie (wszystkie części), objęte jest niżej wymienionymi działaniami:

— dostawa wyposażenia, sprzętu i urządzeń zgodnych z załączonymi do SIWZ zestawieniami,

— rozładunek i przeniesienie na miejsce przeznaczenia (wskazane przez Zamawiającego),

— montaż dostarczonego wyposażenia, sprzętu i urządzeń na miejscu przeznaczenia,

— posadowienie, zamocowanie, podłączenie do instalacji, w tym drobne roboty instalacyjne,

— uruchomienie – rozruch, praca próbna urządzeń,

— dostarczenie na czas rozruchu i pracy próbnej materiałów zużywalnych,

— zainstalowanie oprogramowania i uruchomienie komputerów,

— przeszkolenie obsługi,

— oddanie pracowni do użytku.

Realizowane dostawy, powinny być zapakowane – opakowane (skrzynie, kartony, palety itp.), oznakowane numerem części zamówienia, poz. zestawienia, opisane nazwą pracowni oraz zaopatrzone w specyfikację zawartości dostawy. Brak porządnego opakowania, oznakowania czy też specyfikacji zawartości może narazić Wykonawcę na koszty, spowodowane nie przyjęciem dostawy przez Zamawiającego i zwrotem jej do Wykonawcy.

Pełny zakres i opis przedmiotu zamówienia określony jest przez:

a). Zestawienia (specyfikacje cz. I, III, IV, V) poszczególnych pracowni opublikowane na stronie Zamawiającego www.ckpiukk.pl i stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ,

b). Zestawienie uzupełniające (Excel) pracowni mechatronicznej,

c). Zestawienie uzupełniające – szkice pracowni mechatronicznej

d). Zalecana i udostępniona przez Zamawiającego wizja lokalna.

Zamawiający wymaga udzielenia na dokonane dostawy wraz z ich rozmieszczeniem i montażem minimum 36 miesięcy rękojmi i gwarancji.

II.2.5)

Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/03/2017
End: 30/09/2017
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPOP.10.04.00-16-0001/16.

II.2.14)

Additional information

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

CZĘŚĆ IV – wyposażenie pracowni dydaktycznej napędów zlokalizowanej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Mostowej 7, 47-223 Kędzierzyn-Koźle

Lot No: 4

II.2.2)

Additional CPV code(s)
31100000
31000000
31160000
31670000
31700000
42652000
30190000
39000000
30232150
30213100
30232130
30236000
31711000
39162110
39290000
44510000
30210000
39162100

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL52
Main site or place of performance:

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Mostowej 7, 47-223 Kędzierzyn-Koźle.

II.2.4)

Description of the procurement:

CZĘŚĆ IV – wyposażenie pracowni dydaktycznej napędów

Całe zadanie (wszystkie części), objęte jest niżej wymienionymi działaniami:

— dostawa wyposażenia, sprzętu i urządzeń zgodnych z załączonymi do SIWZ zestawieniami,

— rozładunek i przeniesienie na miejsce przeznaczenia (wskazane przez Zamawiającego),

— montaż dostarczonego wyposażenia, sprzętu i urządzeń na miejscu przeznaczenia,

— posadowienie, zamocowanie, podłączenie do instalacji, w tym drobne roboty instalacyjne,

— uruchomienie – rozruch, praca próbna urządzeń,

— dostarczenie na czas rozruchu i pracy próbnej materiałów zużywalnych,

— zainstalowanie oprogramowania i uruchomienie komputerów,

— przeszkolenie obsługi,

— oddanie pracowni do użytku.

Realizowane dostawy, powinny być zapakowane – opakowane (skrzynie, kartony, palety itp.), oznakowane numerem części zamówienia, poz. zestawienia, opisane nazwą pracowni oraz zaopatrzone w specyfikację zawartości dostawy. Brak porządnego opakowania, oznakowania czy też specyfikacji zawartości może narazić Wykonawcę na koszty, spowodowane nie przyjęciem dostawy przez Zamawiającego i zwrotem jej do Wykonawcy.

Pełny zakres i opis przedmiotu zamówienia określony jest przez:

a). Zestawienia (specyfikacje cz. I, III, IV, V) poszczególnych pracowni opublikowane na stronie Zamawiającego www.ckpiukk.pl i stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ,

b). Zestawienie uzupełniające (Excel) pracowni mechatronicznej,

c). Zestawienie uzupełniające – szkice pracowni mechatronicznej

d). Zalecana i udostępniona przez Zamawiającego wizja lokalna.

Zamawiający wymaga udzielenia na dokonane dostawy wraz z ich rozmieszczeniem i montażem minimum 36 miesięcy rękojmi i gwarancji.

II.2.5)

Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/03/2017
End: 30/09/2017
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPOP.10.04.00-16-0001/16.

II.2.14)

Additional information

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

CZĘŚĆ V – wyposażenie pracowni dydaktycznej nawigacji zlokalizowanej w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego przy ul. Wyspa 22a, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

Lot No: 5

II.2.2)

Additional CPV code(s)
30190000
39000000
30232150
30213100
30232130
30236000
31711000
39162110
39290000
44510000
30210000
39162100
34522000
38100000
38970000
34931400

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL52
Main site or place of performance:

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego przy ul. Wyspa 22a, 47-200 K-Koźle.

II.2.4)

Description of the procurement:

CZĘŚĆ V – wyposażenie pracowni dydaktycznej nawigacji

Całe zadanie (wszystkie części), objęte jest niżej wymienionymi działaniami:

— dostawa wyposażenia, sprzętu i urządzeń zgodnych z załączonymi do SIWZ zestawieniami,

— rozładunek i przeniesienie na miejsce przeznaczenia (wskazane przez Zamawiającego),

— montaż dostarczonego wyposażenia, sprzętu i urządzeń na miejscu przeznaczenia,

— posadowienie, zamocowanie, podłączenie do instalacji, w tym drobne roboty instalacyjne,

— uruchomienie – rozruch, praca próbna urządzeń,

— dostarczenie na czas rozruchu i pracy próbnej materiałów zużywalnych,

— zainstalowanie oprogramowania i uruchomienie komputerów,

— przeszkolenie obsługi,

— oddanie pracowni do użytku.

Realizowane dostawy, powinny być zapakowane – opakowane (skrzynie, kartony, palety itp.), oznakowane numerem części zamówienia, poz. zestawienia, opisane nazwą pracowni oraz zaopatrzone w specyfikację zawartości dostawy. Brak porządnego opakowania, oznakowania czy też specyfikacji zawartości może narazić Wykonawcę na koszty, spowodowane nie przyjęciem dostawy przez Zamawiającego i zwrotem jej do Wykonawcy.

Pełny zakres i opis przedmiotu zamówienia określony jest przez:

a). Zestawienia (specyfikacje cz. I, III, IV, V) poszczególnych pracowni opublikowane na stronie Zamawiającego www.ckpiukk.pl i stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ,

b). Zestawienie uzupełniające (Excel) pracowni mechatronicznej,

c). Zestawienie uzupełniające – szkice pracowni mechatronicznej

d). Zalecana i udostępniona przez Zamawiającego wizja lokalna.

Zamawiający wymaga udzielenia na dokonane dostawy wraz z ich rozmieszczeniem i montażem minimum 36 miesięcy rękojmi i gwarancji.

II.2.5)

Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/03/2017
End: 30/09/2017
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPOP.10.04.00-16-0001/16.

II.2.14)

Additional information

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

III.1.2)

Economic and financial standing

III.1.3)

Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wiedza i doświadczenie.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – dostaw w zakresie:

Dla części I

Wyposażenia w sprzęt i urządzenia pracowni chemicznych lub laboratoriów na wartość co najmniej 400 000,- PLN

Dla części III

Wyposażenia w sprzęt elektryczny, pneumatyczny, itp. pracowni dydaktycznych, zakładów, placówek oświatowych, odbiorców różnych, na wartość co najmniej 300 000,- PLN

Dla części IV

Wyposażenia w sprzęt elektryczny, części elektryczne, urządzenia elektroniczne, urządzenia pomiarowe itp. pracowni dydaktycznych, placówek szkolących, zakładów, odbiorców różnych itp. na wartość co najmniej 300 000,- PLN

Dla części V

Wyposażenia w sprzęt, urządzenia okrętowe, urządzenia stoczniowe, nawigacyjne itp. pracowni, placówek oświatowych, naukowych, stoczni, żeglugi, na wartość co najmniej 750 000,- PLN

z potwierdzeniem ich należytego wykonania

Wykonawca składający ofertę na kilka części, musi spełniać w/w warunki dla każdej części, na którą składa ofertę.

W przypadku ofert wspólnych, doświadczenie podlega sumowaniu.

Warunkiem koniecznym jest, aby suma doświadczenia wynosiła minimum 100 % doświadczenia wymaganego przez SIWZ. Warunek ten jest spełniony również, jeżeli jeden z wykonawców posiada 100 % wymaganego doświadczenia.

Zamawiający wstępnie będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonego dokumentu JEDZ. Następnie wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą dostarczy na wezwanie zamawiającego Wykaz zadań wykonanych okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie tych zadań.

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.2)

Contract performance conditions:

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w danej części zamówienia zobowiązany jest do podpisania umowy na tą część zamówienia, pomimo złożenia oferty na pozostałe części zamówienia.

2. Wykonawca, którego oferta uzyska najkorzystniejszy bilans punktowy w danej części zamówienia wynikający z kryteriów oceny ofert, a do oferty złożył wypełniony i podpisany dokument JEDZ, będzie zobowiązany, na wezwanie Zamawiającego, (pkt. 10.12. SIWZ) do dostarczenia dokumentów potwierdzających dane zawarte w dokumencie JEDZ.

3. Na etapie zawarcia umowy Wykonawca przedłoży do umowy dokumenty ubezpieczenia poszczególnych dostaw, na które złożył ofertę, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wartość złożonej oferty danej części.

4. Wybrany wykonawca wraz z dostarczoną umową, przedłoży Zamawiającemu wymagane Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w myśl przepisów art. 148÷150 ustawy Pzp.

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 01/02/2017
Local time: 10:00

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 01/02/2017
Local time: 10:15
Place:

Sekretariat Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, 47-223 Kędzierzyn-Koźle, ul. Mostowa 7.

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

Oferta na dane części zamówienia musi być zabezpieczona wadium w wysokości jak niżej:

Część I Chemiczna: 10 000,00 PLN

Część III Mechatroniczna: 8 000,00 PLN

Część IV Napędów: 10 000,00 PLN

Część V Nawigacji: 20 000,00 PLN

Składając ofertę na kilka części zamówienia, wadium podlega sumowaniu. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 01.02.2017 do godz. 10:00

Dopuszcza się zmianę istotnych postanowień zawartej umowy w zakresie terminu jej realizacji w przypadkach jak niżej.

a) Wystąpienia siły wyższej (powódź, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pożar, uderzenie pioruna, zapadanie lub osuwanie się ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu) lub warunków pogodowych nie pozwalających na zachowanie parametrów technologicznych lub jakościowych realizowanych dostaw. Podstawą żądania przedłużenia terminu umownego jest przerwanie dostaw przez Zamawiającego, potwierdzone pisemnie.

b) Wystąpienie okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu zamówienia bez usunięcia bądź likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń niezależnych od stron umowy, których wystąpienia pomimo należytej staranności nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamówienia w w/w przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiającego konieczności zmiany terminu umownego.

c) Niedopełnienie przez zamawiającego jego obowiązków wynikających z podpisanej umowy, a skutkujących niemożnością ciągłej kontynuacji dostaw w tym, przedłużające się ponad 30 dni kalendarzowe nie przewidziane procedury uzgodnień, które nie są spowodowane działaniem lub brakiem działania wykonawcy.

Zamawiający informuje, że okres związania ofertą wynosi 60 dni od daty otwarcia ofert.

Warunki niepodlegania wykluczeniu oraz wymagane dokumenty i oświadczenie:

1.Nie podleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5, pkt. 1 ustawy Pzp. Aktualny odpisu (lub wskazanie źródła jego pozyskania przez Zamawiającego) z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp (nie ogłoszono upadłości ani nie wszczęto postępowania likwidacyjnego).

2. Nie podleganie wykluczeniu w świetle art. 24 ust. 1, pkt. 15 ustawy Pzp. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS.

3.Nie podleganie wykluczeniu w świetle art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy Pzp.

4. Nie podleganie wykluczeniu w świetle art. 24 ust. 1 pkt. 22 ustawy Pzp. Oświadczenia Własne wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

5. Nie podleganie wykluczeniu w świetle art. 24 ust. 5 pkt. 7 ustawy Pzp. Oświadczenie własne Wykonawcy w zakresie wydania lub nie ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzeniu tą decyzją kary pieniężnej nie niższej.

6. Nie podleganie wykluczeniu z tytułu niezalegania z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.Oświadczenie własne Wykonawcy w zakresie niezalegania z podatkami i opłatami lokalnymi.

7. Nie podleganie wykluczeniu w świetle art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Oświadczenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia, składane zgodnie z art. 24 ust. 1, pkt. 23 ustawy Pzp. (Grupa Kapitałowa). Wykonawca składa wciągu 3 dni od opublikowania informacji z otwarcia ofert.

Kryteria oceny ofert:

Cena brutto całego zadania [PLN]-waga 85 %

Rękojmia i gwarancja [m-ce]-waga 15 %

Zamawiający zastosuje w niniejszym postępowaniu art. 24aa Pzp.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom, którzy uznają, że ich interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w Ustawie, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

W razie wątpliwości za prawo właściwe dla postępowania i związanych z nim dokumentów uważa się prawo polskie z uwzględnieniem Ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
21/12/2016
Low Value Tender: