Poland - Kędzierzyn-Koźle: Miscellaneous furnishing

Main activities: 
Education
Type: 
Additional information
CPV Code: 
Type of contract: 
SUPPLIES
Market: 
SUPPLIES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Tuesday, December 6, 2016
Tender cycle: 
Tender ID: 
2016/S 235-428296

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2016/S 141-254515)

Section I: Contracting authority/entity

I.1)

Name and addresses
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Mostowa 7
Kędzierzyn-Koźle
47-223
Poland
Contact person: Ireneusz Wiśnirwski
Telephone: +48 774813752
E-mail: biuro@ckpiukk.pl
Fax: +48 774813752
NUTS code: PL52

Internet address(es):

Main address: http://www.ckpiukk.pl

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Dostawa i montaż wyposażenia pracowni dydaktycznych kształcenia zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu.

Reference number: CKPiU.271.02.2016.UE

II.1.2)

Main CPV code
39290000

II.1.3)

Type of contract
Supplies

II.1.4)

Short description:

Przedmiot zamówienia składa się z 5 części:

1. Część I – wyposażenie pracowni dydaktycznej chemicznej

2. Część II – wyposażenie pracowni dydaktycznej gastronomicznej

3. Część III – wyposażenie pracowni dydaktycznej mechatronicznej

4. Część IV – wyposażenie pracowni dydaktycznej napędów

5. Część V – wyposażenie pracowni dydaktycznej nawigacji

Uwagi:

1. W pkt 10 SIWZ, postępowanie zawiera nowość w postaci dokumentu JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia).

2. Zadanie realizowane będzie w obiektach czynnych, dlatego wykonawca zobowiązany jest szczególnie do przestrzegania Rozporządzenia MpiPS (j.t.: Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650) – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Section VI: Complementary information

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
02/12/2016

VI.6)

Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2016/S 141-254515

Section VII: Changes

VII.1)

Information to be changed or added

VII.1.2)

Text to be corrected in the original notice

VII.2)

Other additional information:

Postępowanie w części I; III; IV; V zostało unieważnione.

Podstawa prawna:

Art. 93 ust. 1 pkt. 7

Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

Podstawa faktyczna:

Po ponownej analizie SIWZ, kryteriów oceny ofert oraz Istotnych Postanowień Umowy, a także uwag zgłoszonych przez Wykonawców, Zamawiający stwierdził, że materiał przetargowy, a tym samym postępowanie obarczenie jest wadą prawną nie pozwalającą na zawarcie ważnej umowy.

Low Value Tender: