Madagascar-Antananarivo: Technical assistance for the project entitled "Ny Fanjakàna Ho an'ny Daholobe"